PS komunita

V tejto kategórií môžete dávať svoje pripomienky a vylepšenia k našej komunite. A taktiež v nej budú oficiálne oznámenia PS.

Školstvo

V kategórii Školstvo sa preberajú témy súvisiace s fungovaním a zlepšovaním systému vzdelávania.

Životné prostredie, pôdohospodárstvo

Žijeme na jednej, ohraničenej planéte. Všetci potrebujeme v dýchať, piť vodu a prijímať potravu. Preto kvalitu a trvalú udržateľnosť prostredia, v ktorom naša spoločnosť existuje, považujeme za kľúčový predpoklad k jej zachovaniu a napredovaniu.

Pomoc

Táto kategória slúži na uvádzanie konkrétnych prípadov, kedy náš systém zlyháva aby sme lepšie vedeli pochopiť aké riešenie treba ponúkať.

Kraje

Táto kategória slúži ako hlavná kategória pre pod-katgórie krajov.

PS v médiách

Tu sa budú nachádzať výstupy z médií, kde bude spojitosť s PS.

Podnikanie

Toto je kategória o tom, ako posunúť podnikateľské prostredie na najlepší z možných svetov. Máme najväčšie ambície a chceme Slovensko výrazne posunúť dopredu. Podnikanie je jedna z ciest ako k tomu prispieť.