PS v médiách

Tu sa budú nachádzať výstupy z médií, kde bude spojitosť s PS.

PS komunita

V tejto kategórií môžete dávať svoje pripomienky a vylepšenia k našej komunite. A taktiež v nej budú oficiálne oznámenia PS.

Životné prostredie, pôdohospodárstvo

Žijeme na jednej, ohraničenej planéte. Všetci potrebujeme v dýchať, piť vodu a prijímať potravu. Preto kvalitu a trvalú udržateľnosť prostredia, v ktorom naša spoločnosť existuje, považujeme za kľúčový predpoklad k jej zachovaniu a napredovaniu.

Podnikanie

Toto je kategória o tom, ako posunúť podnikateľské prostredie na najlepší z možných svetov. Máme najväčšie ambície a chceme Slovensko výrazne posunúť dopredu. Podnikanie je jedna z ciest ako k tomu prispieť.

Školstvo

V kategórii Školstvo sa preberajú témy súvisiace s fungovaním a zlepšovaním systému vzdelávania.

Pomoc

Táto kategória slúži na uvádzanie konkrétnych prípadov, kedy náš systém zlyháva aby sme lepšie vedeli pochopiť aké riešenie treba ponúkať.

Kraje

Táto kategória slúži ako hlavná kategória pre pod-katgórie krajov.