Alternatívne tresty - Domáce väzenie pre matky maloletých detí

Alternatívne tresty - Domáce väzenie pre matky maloletých detí
0

#1

Po pozretí reportáže so ženou, slobodnou matkou maloletej dcéry, ktorá bola odsúdená na 5 rokov odňatia slobody za predaj drog, som sa zamyslel nad tým prečo nedostala radšej alternatívny trest domáceho väzenia pod dohľadom probačneho pracovníka. Myslím si, že pri ľahších ekonomických a nenásilných trestných činoch, sú alternatívne tresty oveľa účinnejším a ekonomickejším riešením.
V prípade ženy, slobodnej matky, je určite najväčším trestom odlúčenie od detí. A nie je to len trest pre matku, ale ešte oveľa viac pre dieťa. Zároveň je tu aj riziko vzniku sekundárnych socialno-patologických javov v rodine.
Nie som právnik, a teda neviem ako by sa dalo do legislatívy zapracovať uprednostnenie alternatívnych trestov pre matky s deťmi. Aby po splnení stanovených podmienok, mohli byť hlavne matky so svojimi deťmi.
Aj páchateľ trestného činu je ľudská bytosť, ktorá má rodinu. Rodinu, ktorá si zasluhuje tiež pozornosť a podporu. Aj toto je oblasť podpory rodiny na Slovensku, ktorú ma na prvom miesta každá konzervatívna kresťanská strana.


#2

Súhlasím s vami , v tomto prípade bol alternatívny trest na mieste.


#3

Aha, takze uz sa nebudu zneuzivat len deti na kradeze, ale aj matky. Super