Bezpečné používanie strelných zbraní dopravnými policajtmi

Bezpečné používanie strelných zbraní dopravnými policajtmi
0

#63

Keďže som ťa odhadol, že sa živíš niečim iným, preto som zvolil ten príklad.
Totiž ani vedec, či manažér bez právneho vzdelania nemusí vedieť, že je v prípade posudzovania porušenia zákonov zásadný rozdiel medzi môže a musí a medzi oprávnením a povinnosťou, najmä pri použití zbrane.
A nehnevaj sa, keďže stále tvrdíš to isté a v profile si zatajil čo robíš, tak ti ani neverím, že si právnik.
Preto nechcem a nebudem o tom s tebou ďalej diskutovať.


#64

Samozrejme, v tomto zodpovednom uvažovaní ťa môžem len podporovať, ale život býva niekedy komplikovanejší. Neviem či má vodičák, práve sme sa zoznámili, idem sa s ním odviezť len 2 km za dedinu na chatu, presvedčil ma, že vodičák má, stopol som ho, vodičák nemá nikto z našej dediny a nikdy sa nič nestalo atď. a p. Celá škála rôznej miery nezodpovednosti za okolností, ktoré nepoznáme, a čo z toho má vlastne vyplývať?

Chcieť nejaké hyper zodpovedné správanie od 17-ročného chalana mi nepríde veľmi reálne. Skôr by som zodpovedný prístup očakával od dospelého policajta so zbraňou.


#65

Presne tak! Tak málo ľudí o tej to inferencií hovorí, že sa nestíham diviť. Ako je možné, ze ľudí napadne odsúdiť vodiča za strlbu niekoho iného ale dať si dokopy tieto okolnosti skoro nikoho?


#66

Nikde to v príspevku nenapísal.


#67

2Faktor:

Prosím najskôr čítajte a až potom reagujte. Prajem pekný deň :smiley:


#68

Viac krát som si tej jeho príspevok prečítal, stále v ňom čítam o opise situácie v USA a nie popud na lynčovanie policajtov na Slovensku. Tu sa asi nezhodneme.

S druhým odstavcom súhlasím. Škoda, ze nezaznel z úst šéfa polície Gašpara. Ale. Po Dubovcovej informáciach sa ešte stále nič nezmenilo. Tak čo dobré da dá čakať pd súčasného vedenia?

V tomto konkrétnom prípade streľby a zabitia, v mojich očiach, dokonca kompletne táto pkolnosť mení framing celej situácie. Bez tejto okolnosti by som bol ochotný aspoň začať debatu o tom čo mohli konkrétni policajti dokonca urobiť dobre ale takto nič.

Pridám sa ku skupine ľudí, ktorí tu však neveria, že by im preukázaná vina za šéfovania Gašpara vôbec mohla byť objektívne skúmaná a skutok sa nakoniec “nestane”.


#69

Aktuálny vývoj je vcelku zaujímavý. Zaznamenal som v médiách, že streľba za jazdy je súčasťou policajného výcviku a dokonca môže byť súčasťou policajnej maturity. Nemám dostatok informácií o tejto praxi. Každopádne to posúva vec aj do inštitucionálnej zodpovednosti. Preto som zvedavý, ako vyšetrovanie túto okolnosť zohľadní.


#70

Čo tým chcete dosiahnuť?
Myslím opakovaným prekrúcaním toho, čo je skutočne napísané.

Mne to pripadá tak, že z vášho pohľadu sa na tomto fóre vyskytuje množstvo hlupákov, ktorých nie je problém presvedčiť o tom, čo si dotyčný myslí ak uvedie príklad zo zahraničia, teda z uznávanej a aj nami tak obdivovanej kolíske demokracie pri presadzovaní ľudských práv a slobôd.

Ak som poukázal ako tam postupujú v prípadoch nevymožiteľnosti práva z páchania násilia na nevinných ľuďoch, bola to iba odpoveď aj na vaše neustále nabádanie k neriešeniu situácie prejavovaním svojich názorov na policajnú brutalitu - zastrelenie nevinného chlapca. Čakaním na niekoľkoročné vyšetrovanie policajtov policajtmi, vierou v spravodlivý výsledok a až následné zmeny zákonov totiž po doterajších skúsenostiach iba málokto verí. Podľa vás sa máme iba nečinne prizerať ako budú policajti až do vyšetrenia prípadu naďalej strieľať do rukojemníkov v autách, ktoré nezastavia na pokyn policajta?

Týmto prekrúcaním faktov ste ma obvinili, že nabádam občanov slovenska k lynčovaniu policajtov.
A to som neuviedol !!!
Nie len preto, že nie som zástancov násilných postupov, ale zároveň by som sa dopustil trestného činu. Asi si to neuvedomujete, ale takým istým trestným činom je aj lživé ohováranie inej osoby z podnecovania nepokojov. Takže vyprosím si, aby ste v tomto pokračovali.


#71

Vážený pán Daniel1

Bola to otázka rečnícka. Ak nedokážete rozlíšiť toto ťažko sa budeme baviť o niečom vážnejšom. Prijmite prosím moje úcitvé ospravedlnenie. The end.


#72

Jasné, že ste to mysleli ako žart, úplne to z toho vyplýva, už som pochopil aj ja, konečne.
Je to jednoznačne žartovná odpoveď na to čo som uviedol, opakovaným zverejnením môjho príspevku.
Škoda, že aj iní to pochopili nie iba ako rečnícku otázku. [quote=“Martin-Faktor, post:68, topic:3105”]
Viac krát som si tej jeho príspevok prečítal, stále v ňom čítam o opise situácie v USA a nie popud na lynčovanie policajtov na Slovensku.
[/quote]
Ale v poriadku, hlavne, že sme si to vysvetlili. Už mi vadí iba spôsob.
Otázka znie, mám pri tej príležitosti tiež právo zneužiť postavenie dobrovoľníka?
Asi mi nikto po tomto vašom určite tiež nevinnom žartíku s uvádzaním osobných údajov odovzdaných na vyžiadanie PS nebude zazlievať ak tu uverejním dostupné dáta všetkých dobrovoľníkov, teda aj tých, ktorí ich poskytli pod podmienkou, že nebudú zverejňované. Jasne ste tým dali najavo, že k tomu, aby niekto bezdôvodne zverejňoval identitu iných dobrovoľníkov, žiadny súhlas nepotrebuje.
Aj to je váš správny právny názor?


#73

Daniel1… pre pána kráľa :smiley: tieto info vidí hocikto ak si klikne na Váš nick pod ktorým publikujete. Mne tieto informácie ukazovalo od počiatku registrácie a to som mesiace nebol ani dobrovoľník ani overné znalosti. Nemám k tejto otáuke právny názor. Môj profil si tiež ktokoľvek môže otvoriť a pozrieť. Prepáčte - snáď ho nevidelo príliš veľa ľudí - upravujem príspevok.

Poďme sa venovať tomo, čo je našou motiváciou preto aby sme tu na PS marili (nie výkon spravodlivosti :slight_smile: ) ale zatiaľ svoj čas. Snažím sa dôsledne držať faktov a môj názor vo veci streľby sa dotvára s tým, ako sa ppostupne objavujú v obehu fakty a ďalšie dostupné informácie. Som v tejto oblasti dosť konzervatívny a preto s úplným záverom - názorom určite počkám do doby, kedy sa budem vedieť oprieť o výsledky vyšetrovania, lebo od toho najviac závisí akú mieru aktivity by mala prebrať odborná a občianska verejnosť. Je celkom dobre možné, že incident bude vyšetrený objektívne a závery ako aj prenos do praxe bude v poriadku.

Suma sumárum - uberme trochu plyn a buďme vecní :wink: ja sa o to pokúsim :wink: Štefan


#74

Tak teraz sa ospravedlňujem ja.
Buď som si tam to meno nedopatrením pridal ja alebo niekto, kto má prístup.
Ale asi to bude to prvé :smile:
Takže tiež sa prikláňam k zmene témy z osobnej na vecnú.


#75

Do debaty:

Keďže nikto zatiaľ neuviedol žiadne vnútorné predpisy PZ týkajúce sa použitia služobnej zbrane, pozrime sa na to, čo hovorí zákon o policajnom zbore. Ten v § 61 k streľbe na auto uvádza:

"§ 61 Použitie zbrane
(1) Policajt je oprávnený použiť zbraň iba

f) ak nemožno inak zadržať dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov24) nezastaví,

i) aby v bezprostrednom priestore štátnej hranice prinútil zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov24) nezastaví.

(2) Zbraňou podľa odseku 1 a § 50 ods. 1 písm. r) sa rozumie strelná zbraň vrátane doplnkov zbrane a streliva, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.

(3) Pred použitím zbrane je policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitá zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je policajt povinný použiť tiež varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže policajt upustiť len v prípade, keď je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby alebo vec neznesie odklad.

(4) Pri použití zbrane je policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb a aby čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zákrok smeruje."

Odhliadnuc od písmena i), ktoré IMHO nespĺňa požiadavky štrasburskej judikatúry, ale v poslednom prípade streľby ani o jeho použitie nešlo, povedal by som, že samotný slovenský zákon je v zásade poriadku.

Zákon vyžaduje ako podmienku predchádzajúci varovný výstrel (výnimočne sa dá od neho upustiť), aj to, aby vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozoval životy a zdravie iných a na predchádzajúce výzvy nezastavil. Okrem toho aj v takom prípade je policajt povinný šetriť životy toho, proti komu zasahuje, ako aj životy iných osôb.

Ak neboli všetky tieto podmienky naplnené, nešlo o oprávnené použitie zbrane policajtom. Váš názor?


#76

Výborný prístup :slight_smile:

Konečne fakty.

(4) a doteraz dostupné informácie zakladajú vážnu pochybnoť, či práve v tejto veci, napriek oprávnenosti použitia zbrane (ak sa potvrdí), nedošlo k pochybeniu.

Ak sú policajti školení na takéto situácie, ak zákon takéto riešenie situáciíí pripúšťa, potom je potrebné sa zamyslieť nad osobnou a inštitucionálnou zodpovednosťou.

Osobná zodpovednosť - aj policajt je len človek. Musí sa rozhodovať, často v strese a pod tlakom udalostí. je ale platený za to, aby sa rozhodoval správne a aj za to, že pri výkone podstupuje riziko vyššie ako bežný občan.

Inštitucionálna zodpovednosť - Policajný zbor ako inštitúcia nesie zodpovednosť za to akých ľudí pustí ku zbrani a do výkonu. Je tu aj možnosť, že výcvik pre tieto situácie je nedostatočný, alebo nevhodný. To musia posúdiť experti, najlepšie mimo zbor a mimo MV SR.

Myslím, že topic tohoto diskurzu nie je adekvátny. Nemalo by byť otázkou, či majú dopravní policajti používať strelné zbrane (najmä vo svetle terorizmu spojeného s použitím automobilov, ale aj inej trestnej činnosti), ale to ako ich majú používať aby boli efektívni a bezpeční pre okolie aj seba. Dôležité je udržať tlak verejnosti na dôsledné vyšetrenie a vyvodenie zodpovednosti, aby táto smrť nebola zbytočná.


#77

Ďakujem za koment. Mierne som upravil názov témy, aby to nepôsobilo “či vôbec” majú dopravní policajti zbrane mať a používať, ale tak, ako má byť systém nastavený, aby to robili bezpečne. Už som raz vysvetľoval vyššie, že takto to chápem, tak verím, že doplnením slova “bezpečné” to už bude jasné.

Ak mám zhrnúť to, k čomu ma doviedla doterajšia diskusia a hľadanie info, tak by to bolo asi nasledovné:

  1. Súhlasím s hlasmi, ktoré hovoria, že konečne je potrebné funkčne osamostatniť inšpekčnú službu PZ. Aj v tomto prípade sa môže nakoniec ukázať procesný problém, že inšpekčná služba nie je dostatočne samostatná, aby dokázala nezávisle vyšetriť a posúdiť, čo sa tam stalo. Aj keď samotné pravidlá oprávneného použitia zbrane sú možno nastavené dobre, ale systém môže zlyhávať v tom, ako kontroluje a sankcionuje dodržiavanie týchto pravidiel. Teda ako vyvodzuje osobnú zodpovednosť.

  2. Ďalej očakávam, že sa dozvieme, či má PZ nejaké podrobnejšie vnútorné predpisy upravujúce použitie služobných zbraní v jednotlivých situáciách podľa zákona o PZ. Napríklad pre konkrétne situácie, s akými prichádzajú do styku jednotlivé služby. Ak ich nemá, tak by si ich IMHO mal zaviesť.

  3. Zaujímalo by ma aj to, čo sa tu už spomínalo, či robia špeciálne strelecké výcviky na streľbu z auta a či nejako vyhodnocujú, či to vôbec má efekt. Alebo či by sa cesty nemali aspoň na nejakých miestach radšej osadiť tými klincovými zastavovačmi. Inak by mohol byť PZ ako inštitúcia zodpovedný za to, že sa na autá strieľa veľa a nepresne.

  4. V konečnom rade, myslím si, že z § 61 ods. 1 zákona o PZ by malo vypadnúť písm. i), alebo sa aspoň zúžiť len na vonkajšie schengenské hranice keď tam hrozí únik “von”. Naozaj nevidím dôvod, aby sa po aute rovno strieľalo len preto, že ste pri hranici, keď je dnes v Schengene možné aj cezhraničné prenasledovanie.


#78

Moj strucny nazor je Policia ma byt skolena na taketo akcie Policaj musi vediet vyhodnotit situaciu Urcite zbranou by sa malo zasahovat len v tedy pokial prenasledovany ma a pouziva strelnu zbran alebo ked policajna jednotka ma informacie overene ze sa jedna o nebezpecne osoby Takto unikajuce auto v ziadnom pripade namalo byt zasiahnute zbranou to sa ani v USA nedeje Ale nasi zamestnanci ministerstva vnutra mozu vsetko Aj ty policajti co strielali po dievcatach tak zozadu chvalabohu nikoho netrafili ale zato dobre dokopali a este im bolo smiesne takym policajtom treba zbrane odobrat mozu ist strazit parkoviska


#79

Pripojím sa do plodnej debaty :slight_smile:

1) ľudský život je nenahraditeľný
2) streľba nie je účinný prostriedok na zastavovanie vozidiel
3) je nutná systémová zmena + vybavenie účinným prostriedkom

  1. ľudský život je nenahraditeľný a tvrdiť, že sme ho niekomu v tomto prípade dokonca nevynnému zobrali, lebo sme chceli akože ochrániť pred agresívnou jazdou je dosť chabý argument. Ľudia ktorý sa k tomu vyjadrujú opačne sú väčšinou bez detí. A nepochopia aj keby ako koľvek chceli, čo je to strata dieťaťa.

  2. streľba ako zastavovanie vozidla - prelustrujte google a pozrite si koľko krát policajti strielali za účelom zastaviť vozidlo a koľko krát sa im to podarilo. Zajtra si idem podať športku - pravdepodobnosť že vyhrám, je takmer rovnaká. Takže streľba nie je účinný prostriedok, ani fyzicky ani morálne na zastavovanie vozidiel. A vieme minimálne o dvoch prípadoch kde boli zranení a minimálne radne psychicky poškodení nevinný ľudia. Takže by sme si mali zobrať misku váh a porovnať pozitívne a negatívne dôsledky a následky streľby.

  3. systémová zmena - ak policajti strieľajú minimálne raz ročne na auto aby ho zastavili a minimálne v polovičke prípadov sa im to nepodarí, tak sa treba zamyslieť, či je to dobrý spôsob. Či, sa to nedalo vyriešiť inak. Išlo vraj o známu firmu. Dôkazy videá a objektívna zodpovednosť majiteľa vozidla nestačila na to aby sa skutok neopakoval. Takže zákony sú len na zastrašovanie slušných ľudí? Tak tam treba asi doplniť, že ak auto bude dva tri krát ohrozovať ľudí, príde odťahovka a odtiahne ho. V “kľude” a bez streľby. Veď si uvedomte, že autá nie sú jediné, ktoré ohrozujú život. Venujem sa dlhodobo ochrane života a zdravia pri práci a pred požiarom a verte mi, že aj tu existujú viac či menej priame ohrozenia života a zdravia. Ako jeden z málo ľudí som riešil výbuch na pracovisku. A tých na Sk až toľko nebolo. A to znamená, že keď niekto skladuje chemikálie v rozpore so zákonom a ohrozuje polovičku mesta, že tam nabehnú covboji do firmy a budu strieľať hlava, nehlava? Alebo sa rozkročia vo dverách a odstrániš to nebezpečenstvo alebo si tu zastrieľame. Pritiahnuté za vlasy? Áno. Aj mne príde pritiahnuté za vlasy, strieľať po aute. Čo sme na divokom západe? Zastav alebo zomri. Aj pri týchto firmách, ktoré verte alebo nie predstavujú omnoho väčšie nebezpečie ohrozenia života ako jedno auto sa používajú iné zákonné postupy ako streľba. Tak prečo, nevieme nájsť iný účinný nástroj na vymáhanie práva? Lebo nechceme ?


#80

Som zásadne proti používaniu strelných zbrani policajtov proti civilom.
Ani jeden ľudský život nestojí za to, aby policajti chytili nezodpovedného vodiča.
Uvedomil by si to každý až vtedy, keď by pri takejto akcii prišiel o svojho blízkeho.
Policajti majú chrániť a pomáhať za každej situácie.
Policajti musia mať vypracovaných niekoľko variantov, ako zastavovať unikajúce vozidlo.
Iný prístup musí byť pri unikajúcom vozidle ozbrojených gangstrov, ktorý sú schopní strieľať a iný prístup musí byť pri zastavovaní bezbranného človeka, ktorý sa dopustil dopravného priestupku alebo sa ho dokonca nedopustil, ale nechce zastaviť.
Policajti tu nie sú na to, aby trestali a pasovali sa do role sudcov.
Policajti sú tu na to, aby riešili situácie, keď sú ľudia v ohrození života a ich majetku, ak vznikne konflikt medzi občanmi atď. Na všetky varianty musia mať situačné riešenia, ak sa dostane do situácie na ktorú nemá modelové riešenie má zavolať službukonajúcemu vyššiemu dôstojníkovi, aby navrhol alebo schválil osobitý postup.
O každom netradičnom postupe, ktorý bol alebo nebol úspešný musia byť preškolení všetci policajti a musí vzísť z toho ponaučenie, ako riešiť podobné situácie.
Nežijeme v spoločnosti, aby nás nami platená polícia strieľala alebo ohrozovala pri páchaní priestupkov alebo trestných činov nezodpovedných občanov.
Rakúski policajti Vám dajú pokutu z úsmevom na tvári, vysvetlia slušne bez kriku a nadávania čoho ste sa dopustili, a pri odchode Vám zaželajú šťastnú cestu.
Policajta nemôže robiť arogantný, agresívny človek, ktorý by všetko najradšej riešil bitkou a vymáhaním pokuty za každú cenu. Som presvedčený, že dohovor a poučenie spravia viac ako trestanie za každú cenu.
Vážení, naša polícia musí na sebe ešte veľa pracovať, aby sa dostala na vyššiu profesionálnu úroveň.
Pomôžme im svojími názormi, aby sa mali chuť zlepšovať, aby boli skutočnými profesionálmi a to nielen na papieri.


#81

policajt by mal za kazdu cenu chytit unikajuceho vodica, prave preto, lebo moze ohrozit inych na zivote… preto sa to robi. oni ich nezastavaju, aby STALI viac menej, ale aby nezabili inych ludi…


#82

Podľa tejto argumentácie by mali policajti a priori použiť silu na každého kto môže ohroziť iných na živote. Hypotetické ohrozenie na živote nie je dostatočným dôvodom na streľbu, na streľbu je je dostatočným dôvodom iba reálne ohrozenie a vyčerpanie iných prostriedkov.