Chceli by ste poberať dôchodok vo výške platu?

Chceli by ste poberať dôchodok vo výške platu?
0

#21

Napriek tomu, že som veľký kritik tejto vlády v otázke rodinnej politiky urobili niečo. Zvýšili materskú na 75 percent vymeriavacieho základu, pravdepodobne sa bude predlžovať aj obdobie poberania, umožnilo sa poberanie materskej v súbehu, čo sú dobre opatrenia pre pracujúcich rodičov. Avšak myslím si, že u nás treba zmeniť atmosféru a celkovú politickú situáciu. Dnes som čítal, že z eurofondov sa minulo do konca septembra 1,9 miliardy Eur, pričom do roku 2020 máme minúť 14 miliárd. Ak by sa tých 14 miliárd využilo transparentne a efektívne, tak životná úroveň by bola oveľa vyššia a ľudia by mali ochotu mať viac detí a mladí by neodchádzali v takých hojných počtoch, resp. viac ľudí by sa aj vracalo. Očakáva sa, že budeme najrýchlejšie starnúca krajina v EÚ. Každý by sa mal starať o svoj dôchodok aj sám, keďže v budúcnosti očakávam dôchodky z prvého piliera na úrovni almužny.


#22

Myslím, že treba striktne oddeliť rodinnú politiku od dôchodkov.

Nik totiž nikdy nebude rozmýšľať pri riešení prírastkov v rodine nad tým ako pomôže riešiť demografickú krízu v štáte. Je tam množstvo výlučne osobných faktorov, ktoré ovplyvňujú tento proces. A nie je to len o peniazoch, inak by nadpriemerne zabezpečené rodiny nemali najmenej detí. V porovnaní na vyspelé štáty máme jedny z najdlhších materských dovoleniek a dovolím si tvrdiť, že nadštandardných finančných a sociálnych zvýhodnení rodín pred aj po narodení potomkov, samozrejme v porovnaní na hospodársku výkonnosť. Zlyhanie štátu vidím skôr v neposkytnutí adekvátnych podmienok pre možnosť rýchleho zaradenia matiek do pracovného procesu. Mám dcéru v Belgicku, preto viem o čom píšem. Materská 3 mesiace, štátne jasle zadarmo iba tí čo si nemôžu dovoliť zaplatiť iné, finančný príjem žiadateľov nie je nič osobné - tajné, naopak má zásadný vplyv na poskytovanie služieb, či už čiastočne alebo plne hradených štátom.
A čuduj sa svete nik nenadáva.

Čo sa týka dôchodkov, tak by nám tiež osobne malo byť ukradnuté, či nastane nejaká demografická kríza, starnutie obyvateľstva, migrácia a pod.

Normálne a vôbec nie sebecké je myslieť na to, že ja sa chcem mať v dôchodku dobre.
A aby som sa mal dobre musím byť v prvom rade dostatočne finančne zabezpečený.
A k tomu musím mať vytvorené podmienky výberu ako to dosiahnuť.
A tu prichádza na scénu nezastupiteľná úloha štátu, nie v tom na úkor koho a čoho zvýši dôchodky.
Stále by to bolo len na úkor hospodárskeho rozvoja a životnej úrovne ostatného obyvateľstva.
Teda jedinou normálnou cestou je ponúknuť výber možností ako sa postarať o slušný dôchodok (vyprodukovaný dokonca z cudzieho kapitálu) tým, ktorí sú natoľko uvedomelí, že rozmýšľajú o svojom živote nie len v danom okamžiku ale aj do budúcna. Verím, že ich je väčšina.
Potom nech tí, čo sa spoľahnú iba na štát nadávajú, nik ich už nemusí ľutovať.
O tom je reforma sporiaceho systému, ktorá politikov (hádajúcich sa o vek, zvýhodnenie vybraných skupín, koľko komu a kedy pridať na úkor ostatných a pod. nezmysly) - vôbec nezaujíma.