Diaľnica a cesty BA - TT

Diaľnica a cesty BA - TT
0

#21

Páni z dlhodobého hľadiska je toto:

jediná správna cesta. apod toto svoje tvrdenie sa kedykoľvek aj podpíšem krvou.
A presne [quote=“Jan, post:18, topic:2457”]
že Slovensko s tým stále ani len nezačína
[/quote]

je ten najväčší problém.
BA kraju chýba komplexný dopravný generel dopravy ktorý by jasne špecifikoval kde majú ísť investície ako prvé…
Z môjho pohľadu je úplne nevyhnutné vybudovať P+R a sieť prímestských vlakov na to napojiť električkovú sieť ktorú vhodne doplniť trolejbusmi a presne posledný km na peši alebo niekto mestským bicyklom …
Doprava v BA a okolí je tak kritická, že nerozumiem tomu ( teda rozumiem - lebo peniaze) ako môžu povoľovať ďalšie stavby bez toho aby bola do toho územia vyriešená hromadná doprava.
Ostáva nám veriť v zázrak, že štát,BA kraj a aj mesto nájdu spoločnú reč a dajme tomu aj takému nášmu VUD v Žiline zadajú vypracovať spoločný elaborát ako to v tej BA a okolí vyriešiť aj s postupnosťou krokov ktoré treba robiť ako prvé …


#22

Pointa je v obslužných komunikáciách pri výstavbe 8 pruhu. Keď bude VÚC trocha pri zmysloch, tak kľudne môžu komunikácie vybudované kvôli stavbe ostať potom ako cesta II. Triedy šírka 9,5 m. Je to len vecou dohody. K 8 pruhu na D1 budú vybudované 4 križovatky, taktiež na D4 budú 4 križovatky, čiže spomínaná lokalita spolu s obslužnými komunikáciami popri diaľnici bude mať dobré dopravné napojenie. Treba podotknúť, že VÚC zatiaľ v tejto veci nič nekoná, to isté platí aj pre napojenie križovatky Blatné (zatiaľ to vyzerá na slepú križovatku). Uvidíme ešte časový sklz čo naberie toto dielo (rozšírenie D1), bude to ešte zaujímavé sledovať (technických prúserov tam je viac ako dosť).

Chápem aj fanúšikov hromadnej dopravy a bicyklov no ozaj sa treba primárne zamerať na vybudovanie hlavných dopravných tepien (napr. Kapacita prístavného mostu, alebo vybudovanie mimoúrovňových križovatiek v BA).

Naša infraštruktúra proti tej na západe je ozaj len taký slabý odvar.


#23

Dosť často sa stáva, že sa používajú všeobecné argumenty, ktoré sa ale pri zvážení časového/dlhodobého hľadiska ukážu ako neplatné. Rozšírenie diaľnice o ďalšie pruhy môže krátkodobo znamenať, že bude plynulejšia premávka. Ale len dovtedy, kým na to neprídu ďalší vodiči a následne sa situácia ešte zhorší.

Názov tejto témy (Diaľnica a cesty BA - TT) hovorí, o čo iniciátorovi ide. Pritom by nám zrejme malo ísť o zlepšenie dopravnej situácie medzi Bratislavou a Trnavou. A tá sa musí riešiť komplexne, štát by mal práve v záujme zníženie zaťaženia životného prostredia otvorene a trvalo uprednostňovať hromadnú dopravu a zvyšovať kvalitu jej infraštruktúry.


#24

@Jan Má to síce pekný názov, ale nie je to len vlk v líščom kožuchu?
Podľa OR SR sa jedná o bežnú akciovú spoločnosť, kde predsedom a súčasne jediným akcionárom je od roku 2013 Ing. Ľubomír Palčák.

Mimochodom, aj mnohé iné “výskumné ústavy” uvedené v obchodnom registry sú len obyčajnými firmami, s marketingovo dobre zvolenými menami.


#25

Hej, ale ministerstvo dopravy a rôzne štátne podniky sú jeho hlavným zákazníkom, ak sa nemýlim, majú dokonca s ministerstvom uzavretú viacročnú rámcovú zmluvu.


#26

Súhlasím s Vašim návrhom

len by som sa vôbec neodvolával na takú hodnovernú inštitúciu.

A propos. Sledujem túto “prestrelku” medzi vládnymi zástupcami a občianskymi aktivistami, pretože bývam v dotknutom území a mám tendenciu nadržiavať občianskym aktivistom. No musím sa priznať, že v tomto prípade a po toľkých “nezávislých” vyjadreniach, už neviem, komu mám veriť.


#27

Asi by pomohlo zadať štúdiu urobiť z existujúcich nameraných dát zahraničnému dodávateľovi ktorý nemá v SR väzby na záujmové skupiny. možno taká VŠ dopravná niekde v nemecku/holandsku/dánsku …