Domáce pálenie

Domáce pálenie
0

#1

#2

Rád by som uvítal nejakú diskusiu, ten návrh totiž prináša do legislatívy anarchiu a ide o obyčajný populizmus.


#3

Tak, je to šité na mieru dodavatelovi dest. Zariadení, neriesi za požičiavanie zariadenia, a zavadza zbytocnu byrokraciu


#4

To nie je podstata problému, nie je to šité nikomu na mieru, pokiaľ ide o výrobcu, či dodávateľa destilačného zariadenia. Každé takéto zariadenie musí spĺňať podmienky stanovené zákonom, čo výrobcovia a dodávatelia bez problému splnia.
Problém spočíva v tom, že návrh zákona vôbec neupravuje spôsob merania stupňovitosti destilátu a rovnako ani spôsob zisťovania objemu vyrobeného destilátu, čo sú rozhodujúce údaje pre výpočet množstva čistého alkoholu, ako základu pre výpočet spotrebnej dane. V návrhu zákona je toto množstvo stanovené vo výške 25 l a., teda čistého alkoholu, neupravuje však ani to, čo s vyrobeným destilátom nad toto stanovené množstvo alkoholu. Pri absencii merania stupňovitosti a objemu vyrobeného destilátu bude mať každý tendenciu túto „nadvýrobu“ zatajiť. Nikdy nie je možné vopred stanoviť výťažnosť z kvasu jednotlivých druhov ovocia a tá nemusí byť rovnaká ani pri rovnakom druhu ovocia.
Okrem toho návrh zákona stanovuje, že páliť možno iba z ovocia vlastnej úrody, tým sa vracia do päťdesiatych rokov minulého storočia, veď podľa súčasne platnej legislatívy pálenie aj z nakúpeného ovocia nie je vylúčené. Kto a ako skontroluje, či sa páli z ovocia vlastnej úrody.
Autori návrhu nerozumejú ani výrobe alkoholu a jeho kontrole, ako aj legislatíve spotrebných daní. Ide o číry populizmus v snahe zachrániť upadajúce preferencie, a to aj za cenu deformácií súčasnej legislatívy.
S podobným nezmyslom prišli už v minulosti iní poslanci, nepomohlo im to a nenávratne sa stratili v zabudnutí:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5765


#5

Máte konkrétnu predstavu ako pozmeniť uvedený návrh tak aby to bolo v praxi rozumné?


#6

Zarážajúce je najmä to, že návrh síce vyžaduje certifikované destilačné zariadenie, avšak na druhej strane neupravuje akúkoľvek povinnosť presného zistenia množstva vyrobeného alkoholu.
Kým súčasní výrobcovia liehu, či už ide o priemyselné liehovary alebo liehovary na pestovateľské pálenie ovocia, okrem presného zistenia množstva vyrobeného alkoholu úradne ciachovaným prietokovým objemovým meradlom a zistenia stupňovitosti liehu úradne overeným liehomerom, musia výpočet presného množstva vyrobeného liehu zaokrúhliť na štyri desatinné miesta, poslanec Antal ako spoluautor navrhovaného paškvilu bohorovne pripúšťa, že množstvo vypáleného alkoholu sa nebude dať úplne skontrolovať. A pokračuje slovami, že je jasné, že to presne do litra nikto nespočíta. Myslí si však, že ľudia budú chcieť dodržať zákon, lebo inak im budú hroziť pokuty až do tritisíc eur (chachacha…). Niet nad „mysliteľa“ a spolu s ostatnými „spolupáchateľmi“ si ani neuvedomujú, že do výroby liehu, jej kontroly a zdanenia sami vnášajú rozvrat!


K médiám, ktoré o tejto problematike písali, sa radšej ani nebudem vyjadrovať.
Pokiaľ teda niekto chce nasilu presadiť súkromné pálenie v domácnostiach a nevie vyriešiť spôsob zisťovania množstva vyrobeného destilátu, potom by bolo potrebné prerobiť legislatívu, a to tak, aby bola zákonom stanovená výťažnosť alkoholu pri destilácii podľa jednotlivých druhov ovocia. Každý, kto by mal záujem páliť ovocie, musel by vopred správcovi dane nahlásiť okrem základných formalít množstvo ovocného kvasu a druh ovocia, z ktorého je kvas pripravený, to slúži k výpočtu množstva vyrobeného alkoholu, výpočet sa ešte upravuje konštantami podľa veľkosti destilačného kotlíka a spôsobu jeho vyhotovenia, ten však nepoznáme, keďže v návrhu zákona sa píše len o certifikovanom zariadení. Daň sa platí vždy vo výške podľa výpočtu vopred správcovi dane a až po úhrade dane, je možné zahájiť pálenie. V prípade, že vypálené množstvo je v skutočnosti vyššie ako podľa výpočtu, je to vždy prospech pestovateľa ovocia a štát sa musí uspokojiť s výškou zaplatenej dane, v prípade menšieho množstva, ako podľa výpočtu sa s tým musí uspokojiť pestovateľ, aj keď už daň zaplatil. Takto to funguje v Nemecku a Rakúsku a tento spôsob pálenia alkoholu sa nazýva Abfindung. Príprava potrebnej legislatívy by si vyžiadala minimálne rok.
Umožniť páliť alkohol bez merania vyrobeného množstva je zo strany navrhovateľov nezodpovedné a je právom kritizované zo strany výrobcov.


#7

Veľmi pekne ďakujem, z toho mi vychádza, že je lepšie použiť rakúsky zákon a išpirovať sa aj v prevedení : odkaz

Na tomto sa mi páči aj možnosť legalizovania už existujúcich zariadení.

Ináč, celkovo ma napadá, že z pohľadu legislatívy je často nový zákon pokusom o vynájdenie kolesa - niekto iný už často legislatívne riešil podobnú situáicu a namiesto toho, aby sa zobral zákon spoza dunaja a prispôsobil našim možnostiam tak vymýšlame už raz vymyslené


#8

Žiaľ, stalo sa a napriek širokým výhradám v rámci pripomienkového konania upozorňujúcim na rozpor s legislatívou upravujúcou výrobu a kontrolu liehu, legislatívou spotrebných daní a legislatívou EÚ bol tento právny paškvil v NRSR schválený 94 tajtrlíkmi:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=40670
Ak to aj prezident nepodpíše, pri toľkých hlasoch za je predpoklad, že jeho veto poslanci prelomia. Potom je isté, že sa tou novelou bude zapodievať Európska komisia, a to na podnet slovenských výrobcov liehu. Tak, ako bola novela schválená, to nemôže fungovať!