Napadnutie výstavby parkovísk v územnom konaní

oficialne
Napadnutie výstavby parkovísk v územnom konaní
0

#1

Máme nasledovný problém:

  • mesto sa rozhodlo postaviť parkoviská pred panelákom, kde sú obyvatelia vo veľkej väčšine proti takejto výstavbe
  • bola podaná petícia, schôdze samospráv, ankety, všetko proti.
  • mesto nemá potrebu parkovania v tejto lokalite nijako podloženú
  • jedná sa o mestský pozemok, susediaci s pozemkom bytovky
  • po asi roku snahy a rôznych akcií verejnosti, prerokovaní a podobne sa mesto rozhodlo toto všetko ignorovať a parkoviská aj tak postaviť s odôvodnením, že “myslia na budúcnosť”

Posledná možnosť:

  • napadnúť to v územnom konaní

Otázky:

  • čo všetko sa dá použiť v takomto prípade, aby na to okresný resp. neskôr krajský stavebný úrad prihliadal ? (čítal som stavebný zákon, ale tam bude pravdepodobne všetko v súlade s územným plánom)
  • má zmysel argumentovať, že mesto pre takéto rozhodnutie nemá dostatočné podklady ? (generel, pasportizáciu, vlastne vôbec nič)
  • celá táto záležitosť je vlastne súčasťou rozšírenia doteraz bočnej uličky, kde je minimálna doprava, možno sa nájde niečo tam
  • nepoznáte niekoho, kto sa týmito vecami zaoberá ? Ja som síce konzultoval so stavebným dozorom, ale oni práve povolenia vybavujú, s blokovaním nemajú skúsenosti :slight_smile:

Vopred ďakujem za tipy.


#2

Jediná možnosť je stať sa účastníkom stavebného konania. Ako účastník konania dávate pripomienky, návrhy, odvolávať sa, naťahovať čas…VIA IURIS pomáha, ale majú toho veľa, skúste…


#3

VIA IURIS som písal asi ako prvé, ale bohužiaľ vôbec neodpovedali :slight_smile: Keďže ide o cestu resp. pozemok susediaci s našim barákom, tak verím, že budeme účastníci konania a budeme to môcť pripomienkovať… nakoniec aj tak záleží na krajskom stavebnom, kam sa odvoláme :slight_smile:


#4

Odvolávať sa, odvolávať sa, odvolávať sa a najmä stíhať zákonné lehoty. Ak máte možnosť aj vlastné posudky na zníženie kvality bývania, dopadov na životné prostredie…


#5

Posudok ma nenapadol, vďaka za radu :slight_smile: kto taký posudok vie spraviť prosím ?


#6

Napríklad ochranárov (Ochrana dravcov): zvýšená statická a a s ňou aj dynamická doprava bude mať negatívny dopad na synantropné živočíchy (ježe, vrabce, netopiere, dažďovníky, sokol myšiar, myšiarky ušaté…čo vo vašej lokalite žije, to zistia oni).
Ako účastník konania požiadajte o dendrologický a fytoposudok na dreviny, ktoré sú v predmetnej lokalite s odhadom, aké dopady bude mať zvýšená dynamická a statická doprava na ich zdravie
Detto, požiadajte ako účastník konania, aby bol uskutočnený prieskum dopravnej situácie, ako sa zvýši priepustnosť dynamickej dopravy …podľa metodiky Ministerstva dopravy, nie Magistrátu ( to sú 2 odlišné metodiky!) ale smerodatná je podľa ministerstva a je veľmi zložitá.
Toto všetko má dopad na zníženie kvality bývania a na životné prostredie, preto je v rozpore s územným plánom…a nesúhlasíte ako účastník konania s výstavbou parkoviska. Akonáhle sa postaví parkovisko, odsúhlasia ďalšiu výstavbu, zahusťovanie…


#7

Čo tak napadnúť vplyv na životné prostredie. Pokiaľ viem tak parkovisko musí mať lapač ropných látok. A tak napríklad Prievidza robí spevnené plochy nie parkoviská.
Viac asi tu


#8

super, ďakujem za konkrétne informácie, toto som presne potreboval :slight_smile:


#9

Tento konkrétny prípad má v projekte všetky náležitosti, aj odlučovače a podobne. Na druhej strane sa v Šali bežne robia parkoviská načierno, čo už dlhšiu dobu plánujem riešiť, keďže je to nezákonné. ďakujem za tip, skúsim sa s nimi spojiť :slight_smile:


#10

Trvajte na prieskumoch, posudkoch, oponentúrach…požadujte ich ako účastník konania, stavebník ich musí vypracovať v zmysle stavebného konania vo vlastnej réžii, na vlastné náklady…v každom odvolaní, pripomienkach používajte argument: “máme za to, že predmetná stavba zhoršuje kvalitu bývania v dotknutej lokalite a preto je v rozpore s územným plánom”…v prípade že napriek odvolaniam bude územko, požadujte EIA proces a všetko odznova…obávam sa, že keď stavajú takto parkoviská, pripravuje sa ďalšia výstavba - zahusťovanie, aby spĺňali koeficienty statickej dopravy pre ďalšiu výstavbu a ešte zrušia existujúce parkovacie miesta a spoplatnia tie nové…držím palce :slight_smile:


#11

Takže v územnom konaní sa bohužiaľ nepodarilo dosiahnuť absolútne nič. Bohužiaľ, Šaľa má tak zlý územný plán, že sa vlastne môže robiť takmer čokoľvek. K mojim pripomienkam pridali úplne všeobecné vyjadrenia z lokálnych úradov a tým sa to uzavrelo.

Momentálne prebieha stavebné konanie. Jediný napadnuteľný bod je asi výrub stromov, ktorý by sa nemal podľa zákona robiť po 30.3., keďže začína vegetačné obdobie. Pokúsim sa napadnúť to, ale obávam sa, že servilný referát živ. prostredia im na to bez problémov schváli výnimku. Jedine do toho nejakým spôsobom zapojiť ekológov, keďže na sídlisku máme Myšiarky. Ak máte nejaké nápady, čo s tým robiť, napíšte mi prosím.

Cieľom je oddialiť realizáciu do komunálnych volieb, zastaviť resp. zmeniť sa to už nedá - primátor ide proti vlastným obyvateľom za každú cenu.

ďakujem


#12

Toto sem už asi postujem neskoro, čo?


#13

Ale určite nie neskoro… teda, veľmi by mi to pomohlo aj skôr, ale pomôže to aj teraz, ďakujem :slight_smile: Stavebné ešte stále prebieha.


#14

daj prosim vediet ako to dopadlo.

Drzim palce.


#15

Ak je stavba právoplatne umiestnená, manévre sa zúžili už len na mimoriadne opravné prostriedky. Žaloba, podnet na prokuratúru, alebo podnet na mimoodvolačku. Pozor na lehoty.


#16

@TomasP stavba ešte existuje len v projekte, je územné rozhodnutie a prebieha stavebné konanie… takže ak sa priestor rozširuje týmto o iné potenciálne podnety, sú vítané :slight_smile: