Novela autorského práva na jednotnom digitálnom trhu EU (článok 13)

Novela autorského práva na jednotnom digitálnom trhu EU (článok 13)
0

#1

Aký máte názor na “takmer schválenú” smernicu EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu(hlavne článok 13 +11)?
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593

nejak som nezachytil žiadne vyjadrenie od PS k tejto smernici a zaujímal by ma postoj, možné riešenia a pod, kedže následok článku 13, by sa dotkol väčšieho množstva ludí ako sa zdá keďže z technických dôvodov by už nebolo možné internetom voľne šíriť audio ani video. Je toho samozrejme viac a toto je veľmi v skratke ale je k tomu od PS nejaký postoj, prípadne bude kedže pri najbližšie hlasovanie zástupcov krajín to buď príme alebo odmietne.