O kategórii: Ekonomika a hospodárstvo

O kategórii: Ekonomika a hospodárstvo
0

#1

(Nahraďte tento prvý odstavec stručným popisom Vašej novej kategórie. Tento návod sa objaví v zozname kategórií, tak sa snažte ho udržať pod 200 znakov. Kategória sa neobjaví v zozname kategórií pokým neupravíte tento popis alebo v nej nevytvoríte témy.)

Do tohoto odstavce dajte dlhší popis kategórie, alebo popíšte pokyny alebo pravidlá:

  • Prečo by ľudia mali použiť túto kategóriu? Na čo je určená?

  • V čom sa líši od ostatných existujúcich kategórií ktoré už máte?

  • Čo by vo všeobecnosti mala obsahovať téma v tejto kategórií?

  • Potrebujeme túto kategóriu? Môžeme ju spojiť s inóu kategóriou alebo pod-kategóriou?


#2

Progresívne znamená hlavne vývoj dopredu - ideologicky, spoločensky, kultúrne, sociálne, či ekonomicky. Práve posledne menovaný však vo veľkej miere ovplyvňuje všetky ostatné a každého z nás. Ekonomicky sa pritom nejedná len o účtovnícku progresivitu v zdaňovaní a jej primeranom zvyšovaní od výšky zárobku, ale o všetky súvislosti, “spojené nádoby”, ktoré každodenne pociťujeme, ako občania, zamestnanci, dôchodcovia, školáci, pacienti, ale aj ako spotrebitelia a daňoví poplatníci.


#3

…v kontexte zvolených tém, u nás v relevantných fórach asi pravidlo, aj keď s deklarovaným puncom “socialistov”, resp. “nových” sociálnych demokratov chýba aspoň náznak všeobecnej orientácie na obyčajného zamestnanca.