O kategórii: Pomoc

O kategórii: Pomoc
0

#1

Táto kategória slúži na uvádzanie konkrétnych prípadov, kedy náš systém zlyháva aby sme lepšie vedeli pochopiť aké riešenie treba ponúkať.

Každý príspevok musí byť iba jeden konkrétny prípad, kedy niečo nefunguje, alebo niekto potrebuje pomoc.

Môžu tu byť príspevky aj o reálnu žiadosť o pomoc, alebo vyriešenie nejakého problému, ktorý vznikol z určitej nefunkčnosti alebo nedokonalosti nášho systému. Ich riešenie však nie je zaručené komunitou, ale môže sa stať, že členovia komunity budú vedieť pomôcť. (je tu viacero podnikateľov, právnikov atď… )