Obrovské colné podvody na Slovensku

Obrovské colné podvody na Slovensku
0

#1

Nestaci ze platime za nelegalnu skladku, ze sa idu zvysovat ceny energii. Kto je za to zodpovedny? Asi vsetci vieme.


#2

Ak vstúpi nejaký tovar z tretích štátov na územie EÚ, podrobí sa colnému konaniu. Platí pravidlo, že 25 % z vyrúbeného cla si ponechá ten členský štát, v ktorom sa uskutoční colné konanie a 75 % odvedie na spoločný účet EÚ. Preto je pochopiteľne výhodnejšie, aby sa colné konanie uskutočnilo v krajine určenia tovaru a nie v krajine jeho vstupu na územie EÚ. Ak ale niekto s podvodným úmyslom zámerne zníži colnú hodnotu tovaru, zníži sa tým základ pre výpočet cla a tak dôjde k ukráteniu rozpočtu EÚ, ale aj národného rozpočtu, v tomto prípade toho slovenského. No a v prípade následného uvedenia tovaru do voľného obehu je na základe takéhoto konania znížený aj základ pre výpočet DPH.
Teraz ide len o to, kto to nedokáže skontrolovať, alebo to má zámerne pod takou „kontrolou“, aby to niekomu vyhovovalo?