Ozbrojené a bezpečnostné zbory - Reforma

Ozbrojené a bezpečnostné zbory - Reforma
0

#1

Kolegovia,

táto téma do značnej miery koreluje s témou:

Ozbrojené a bezpečnostné zbory - Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Zbor väzenskej a justičnej stráže, SIS, OS SR a ich spravodajské služby, a ďalšie útvary disponujúce špeciálnymi oprávneniami, silami a prostriedkami - výstrojou a výzbrojou, sú represívne zložky štátu, ktoré na rôznych úrovniach zabezpečujú ochranu, záchranu a bezpečnosť občanov, štátu, jeho ekonomických, hospodárskych a bezpečnostno-politických záujmov a ústavného zriadenia. Nikdy v histórii nemali tieto zložky u obyvateľstva tak malú mieru dôveryhodnosti ako dnes. Zneužívanie právomocí, neefektivita a submisivita voči politickým vrtochom vlády sú veci, ktoré rukami niekoľkých jedincov dehonestujú prácu stoviek a tisícok profesionálov a odborníkov, ktorí robia svoju prácu kvalitne, odborne a slušne. Žiaľ, sú to často aj vrcholní predstavitelia týchto zložiek čo robia neplechu, no a niet sa čo diviť, že tieto “VZORy” sú prenosné aj smerom nadol, a tak sa občan stretáva s neochotou, nerešpektovaním práv a zákona. Elementárna nedôvera občana v Štát má aj svoje dôsledky - nárast popularity extrémnych politických a antispoločenských síl a hnutí. A to je len začiatok.

Je nepochybné, že treba v týchto zložkách urobiť zmeny. Aké? Som bývalý príslušník Hasičského a záchranného zboru a zažil som veľa zaujímavých vecí keď som bol dnu a aj keď som bol mimo. Stačilo by to na Pulp Fiction 2-3 a 4. Mal som ale aj potešenie vo svojej práci komunikovať a kooperovať aj s inými inštitúciami a zbormi. Mal som to šťastie, že som stretol aj skutočných odborníkov a profesionálov. Preto si dovolím túto otvoriť. Teším na vaše odborné príspevky - k veci.

Štefan Kemenyík, PhD.


Ako odpolitizovať políciu, prokuratúru a súdnictvo
#2

Na začiatok - Priveľa Prezidentov a Generálov

V krajine ako je Slovenská republika je jeden prezident akurát tak dosť. Je to Prezident Slovenskej republiky,
hlava štátu a hlavný veliteľ ozbrojených síl.

Prezidentstva v súkromných spoločnostiach sa tento diskusný blok netýka, avšak treba podotknúť, že štát nie
je súkromná spoločnosť. Aj keď občas to tak nevypadá :frowning:

Prezidentské posty pomáhajú navodzovať dojem vrcholu, nedotknuteľnosti a absolútnej moci. Keď sa pozrieme na to ako vypadajú napríklad Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor - uvidíme Prezidentov ako samovládcov ovládajúcich svoje malé kráľovstvá, žiaľ s veľkým dosahom. Prezidentské funkcie len upevňujú pocit absolútnej moci, nadradenosti a nedotknuteľnosti. Deštrukciu, ktorú sú schopní spôsobiť na úrovni personálnych kapacít im zverených zborov, ako aj na úrovni dopadov - dôveryhodnosti zborov vidíme dennodenne v médiách.

Generál je vojenská hodnosť (viď slovník) = hodnosť príslušná armáde, kde aj patrí. V Polícii a zvlášť u Hasičov nemá hodnosť Generála žiadne historické ani praktické opodstatnenie. No nejaké vlastne má - je to ocenenie “zásluh”, submisivity a loajality voči vláde a ministrovi. Okrem toho je to personalistický betón - lebo ak sa zamyslíme - ako sa dá zbaviť generála - tak len vymenovaním ďalšieho, a aj tak ten kto je nahradený požíva výhody a pôžitky s touto hodnosťou spojené. Platia to občania.

Alternatíva:

Veľmi inšpirujúci je prístup a pôsobenie pána Druckera na poste Ministra zdravotníctva SR - nie z pohľadu výsledkov, ale z pohľadu spôsobu fungovania.

 1. zrušenie funkcií Prezidentov v Policajnom a Hasičskom zbore a nahradenie týchto funkcií funkciami Riaditeľov zborov (úlohou riaditeľa je riadiť - viesť, nie sa producírovať na plesoch vo fešáckej uniforme)
 2. riaditelia zborov by mali byť civili (ne-príslušníci) zodpovední na danom leveli za prepojenie vládou deklarovaného programového vyhlásenia na úroveň výkonnú (tématicky odborne zdatní manažéri) a za jej realizáciu
 3. riaditelia zborov by mali byť LEN na dobu určitú - volebné obdobie - prichádzali a odchádzali by s vládou; v zmysle potreby zachovania kontinuity a odbornosti by sa nasledovný level náčelníkov odborov (uniformovaní príslušníci) nemenil automaticky so zmenou vlády ale len v prípade potrieb zboru.
 4. zrušenie hodností generál v rámci Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru (ušetria sa peniaze, zjednoduší sa personalistika a odbúra rivalita na úrovni najvyššieho velenia a komplex “superhero” u víťazného alfa samca)

Tento model nie je neznámy z fungovania zvláštnych služieb vo vyspelých západných krajinách. A funguje to veľmi dobre. V istom zmysle EX-teritoriálne vymedzenie hlavy zboru dáva príležitosť pre zachovanie zdravej miery kontinuity na úrovni cieľov i špičkových odborníkov.


#3

Krok č.2 - Štátna služba ako SLUŽBA

Plus:

 1. Dôsledná CIVIL-izácia riadenia špeciálnych zborov a zložiek. Lebo:
  a) V demokratických zriadeniach civilné štruktúry určujú úlohy pre ozbrojené štruktúry - to má silnú logiku a je prevenciou pred nežiadúcimi účinkami koncentrácie moci a seba-určenia nástrojov represie.
  b) Zložky vybavené zvláštnymi kompetenciami sú a majú byť LEN nástroj na výkon politických rozhodnutí riadne zvolených zástupcov občanov. Napríklad v prípade OS SR je to formálne v poriadku. Čo je v neporiadku je fakt, že pán minister obrany uvažuje a správa sa ako vojak - čo je na tejto pozícii nežiadúce. Kauza Capt. Slopakia je len špička ľadovca a vyjadrenie že rozkaz je nad zákonom by malo byť automaticky považované za dôvod na odvolanie pána ministra z funkcie. Všetka česť generálskym hviezdičkám a vojenskému duchu, ale takto a tu to nemá čo hľadať.
 2. Realizácia programu hodnota-za-peniaze - potrebujeme funkčné zbory a ozbrojené a spravodajské zložky - nie papierové tigre.

#4

sústredil by som sa hlavne na obsahovú časť veci, bez ohladu na to ako sa to formálne vola

dovolim si nesúhlasit v tomto bode. zbor nech vedu profici, zo zboru ci z ineh bezpecnostnej zlozky ale za prepojenie s decission makermi zodpoveda hlavne minister

opat nerozumiem tomuto rozdeleniu. prave dnes potrbeujem kontinuitu a odbronost na urvni vedeni zborov a nie explicitne politizovanie.

suhlasim ze toto je problem, ze je nestastne ak je minsiter zo zboru. na druhej strane vo vedeni zboru by som chcel vidiet ako pisem vyssie ludi z danej zlozky.

suhlas


#5

Zdravím a ďakujem za pripomienky.

Som rád, že veci neostali bez odozvy. V horšom prípade by to znamenalo, že som problémy a navrhované riešenia opísal nezrozumiteľne a v ešte horšom prípade, že nad tým nikto nerozmýšľa a všetko je „jasné“ :slight_smile: Cením si, že nad vecami uvažujete a vo formulácii používate nielen nesúhlasím, ale aj nerozumiem. To je aj tu vzácnosť.

Vyjadrím sa postupne ku všetkým bodom, kiež by to šlo stručnejšie:

AD1

_1) zrušenie funkcií Prezidentov v Policajnom a Hasičskom zbore a nahradenie týchto funkcií funkciami Riaditeľov zborov (úlohou riaditeľa je riadiť -_viesť, nie sa producírovať na plesoch vo fešáckej uniforme)

sústredil by som sa hlavne na obsahovú časť veci, bez ohladu na to ako sa to formálne vola

+

3) riaditelia zborov by mali byť LEN na dobu určitú - volebné obdobie - prichádzali a odchádzali by s vládou; v zmysle potreby zachovania kontinuity a odbornosti by sa nasledovný level náčelníkov odborov (uniformovaní príslušníci) nemenil automaticky so zmenou vlády ale len v prípade potrieb zboru.

opat nerozumiem tomuto rozdeleniu. prave dnes potrbeujem kontinuitu a odbronost na urvni vedeni zborov a nie explicitne politizovanie.

RE:
Na názve záleží. Zrušenie funkcií prezidenta a hodnosti generál v HaZZ a PZ SR má svoje dôvody – sú to dôvody systémovo-morálno-psychologické. Ak si dobre všímam dianie v HaZZ, PZ SR máme tu kulty osobnosti a špeciálne formy samoderžavia - vodcovia tu riadia svoje malé kráľovstvá podľa vlastnej ľubovôle. Ak sa prizrieme bližšie korelujú tieto excesy s funkciami nazvanými prezident a hodnosťami generál. Zamedzenie koncentrácie moci do rúk jediného „strane a vláde“ oddaného človeka obmedzí pokušenie moci a budovanie kultov osobnosti vychádzajúcich z jedinečnosti a výhradnosti ich postavenia v zbore.

Zmena hodnostárskeho systému vedenia zboru na systém politický – delegačný systém je viac citlivý voči odborným kádrom na najvyšších stupňoch uniformovaného riadenia a naopak zabezpečuje kontinuitu kvality a procesov a obmedzuje vnútorné boje o moc. Práve politické nominácie prezidentov zvnútra = z radov príslušníkov VŽDY naštartovali personálne čistky, osobné vendety a upratovanie nepohodlných. Toto nemá nič spoločné s kontinuitou. Práve naopak – takéto čistky sú z personálneho hľadiska deštruktívne, lebo odsúvajú kvalitné kádre mimo diania, alebo v horšom prípade ich zo zborov vyštvú. Ak je niekde logika kontinuity, tak je to práve v princípe vyčlenenia vrcholového predstaviteľa mimo zbor, kde je možné priamo pomenovať jeho politickú zodpovednosť a jeho prípadná výmena je možná bez toho aby zasiahla riadiace odborné kádre. Nikde ale nie je napísané, že dobrý riaditeľ zboru v princípe musí preč a nemôže prežiť aj druhú a ďalšiu vládu. Chápem Váš názor. Bez pohľadu zvnútra je úplne logický.

Fakty: personálne výmeny na poste prezidenta HaZZ korelujú s výmenou vlády R. Fica a vlády I. Radičovej v rokoch 2008, 2011, 2012 (až do dnes), PZ SR? (pozrite si prosím mená a roky)

A&Q: Zdá sa ešte stále funkcia Prezidenta zboru apolitická? Nie je a nikdy nebude. Posledný apolitický prezident HaZZ bol pán plk. PO Ing. Jozef Paluš, Ex Riaditeľ Úradu požiarnej ochrany MV SR, a pri všetkej úcte k súčasnému pánovi prezidentovi, ak si niekto generálsku uniformu niekedy u hasičov zaslúžil, bol to pán plk. Paluš, pod ktorého vedením za zo Zboru PO stala moderná inštitúcia na európskej úrovni.

AD2

2) riaditelia zborov by mali byť civili (ne-príslušníci) zodpovední na danom leveli za prepojenie vládou deklarovaného programového vyhlásenia na úroveň výkonnú (tématicky odborne zdatní manažéri) a za jej realizáciu

dovolim si nesúhlasit v tomto bode. zbor nech vedu profici, zo zboru ci z ineh bezpecnostnej zlozky
ale za prepojenie s decission makermi zodpoveda hlavne minister

A&Q: Viete si predstaviť, že by všetky zbory viedol minister osobne? Ja nie. Ako potom môže niesť odpovednosť za ich výsledky? Z AD1 vyplýva aj fakt, že prepojovacím článkom politickej zodpovednosti je prezident, keďže je nespochybniteľne politickou figurkou.

Správne uvažujete keď píšete že by mal rozumieť remeslu – veľký súhlas – zbory by mali riadiť ľudia čo sú v obraze a odborne kvalifikovaní. Ale - má to veľké ALE – ich prvoradým záujmom má byť zákon a služba občanovi. Musia zabudnúť na spôsoby z armády, zboru a pod. a uvažovať v zmysle delegovanej politickej zodpovednosti. To čo dokázal pán prezident PZ SR svojim podpisom a pán Minister obrany SR svojim výrokom (viď. AD3) dokazuje že to tak nie je. Odborníci áno – ale nie takto mentálne nastavení.

AD3

pán minister obrany uvažuje a správa sa ako vojak -

suhlasim ze toto je problem, ze je nestastne ak je minsiter zo zboru. na druhej strane vo vedeni zboru by som chcel vidiet ako pisem vyssie ludi z danej zlozky.

RE:

Citujem: „sila rozkazu je viac ako zákon“ 4min10:

Podľa môjho názoru ide o deklaráciou nesúhlasu s princípmi parlamentnej demokracie a teda ústavného zriadenia nášho štátu. Takáto deklarácia by bola v poriadku možno v čase vojny, alebo v stavovskom štáte, kde zo stavu-hodnosti vyplýva privilégium zo/pred zákonom. To je neprípustné a samo toto vyjadrenie by malo byť považované za abdikáciu na post ministra, resp. dôvod na jeho odvolanie.

Uspokojiť sa s konštatovaním, že ide o vyjadrenie nešťastné je ako učiť deti v škole na biológii Darwina kde prežije silnejší a potom na etickej výchove ešte vlažne a neurčito, že by sme mali byť ešte etickí a dať iným prednosť pred našimi záujmami. Veci treba pomenovať jasne a ak je niečo naozaj nebezpečné som za to hovoriť naplno a bez servítky.

AD4

Realizácia programu hodnota-za-peniaze - potrebujeme funkčné zbory a ozbrojené a spravodajské zložky - nie apierové tigre.

suhlas

RE:

:slight_smile: súhlasím so súhlasom :slight_smile:


Obranná bezpečnosť a kvalita ozbrojených síl SR
#6

Krok č. 2 - Aké Zbory potrebujeme a kam majú patriť?

Ďalšia dôležitá vec je, aké zbory vybavené špeciálnymi kompetenciami v štáte máme a kam by mali patriť (v zmysle podriadenosti) aby sa zabezpečilo:

 1. plnenie úloh
 2. politická nestrannosť
 3. zodpovedajúca miera kontroly
 4. zodpovedajúce miesto - kompetencie v oblasti zaisťovania bezpečnosti a ochrany štátu

HaZZ - Hasičský a záchranný zbor
Je zbor plniaci úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, záchrany ľudí, zviert a hmotných statkov a tiež pri dopravných nehodách, mimoriadnych udalosiach a pod. Je súčasťou balíka MV SR. Zbor je potrebný, jeho miesto a kompetencie sú v zásade OK, materiálne zabezpečenie je poddimenzivané, veľmi veľa kvalitných odboríkov; politická nestrannosť najvyššieho vedenia nulová.

HZS - Horská záchranná služba
Horská záchranná služba v horských oblastiach a jaskyniach organizuje a vykonáva záchrannú činnosť, transport a neodkladnú dopravu pri záchrane osôb najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou zdravotnou službou a aj v spolupráci s HaZZ. Je podriadená MV SR. Potrebné, miesto a kompetencie sú OK.

BZS - Banská záchranná služba
Vykonáva záchranné práce, rýchle a účinné zásahy na záchranu ľudských životov a majetku pri závažných prevádzkových nehodách vrátane poskytovania prvej pomoci v podzemí; na zdolávanie závažných prevádzkových nehôd, najmä výbuchov plynov a uhoľného prachu, banských požiarov, prietrží hornín a plynov, erupcie ropy a zemného plynu, prievalov vôd, plynov, bahnín a tekutých pieskov, závalov banských diel a porúch vo vetraní + odstraňovanie následkov havárií a práce v nedýchateľnom prostredí. Je potrebná, subordinácia pod SBÚ (Slovenský banský úrad) a jej miesto a kompetencie sú OK.

JSZ KÚ FS - Jednotka služobných zákrokov Kriminálneho úradu finančnej správy
Ozbrojená zložka vykonávajúca zákroky proti páchateľom, ktorí sa zaoberajú pašovaním drog, alkoholu, cigariet a iného tovaru. Je podporená záskavaním a spracovaním informácií, ktoré sú okrem iného zdieľané spravodajským službám a PZ SR. Potrebné, vzhľadom na stav v PZ SR je samostatnosť a subordinácia pod MF SR tejto zložky veľké plus.

PZ SR - Policajný zbor SR
Vieme na čo je PZ SR zriadený a čo z väčšej časti viac alebo menej dobre plní. Jeho miesto v rámci štruktúry MV SR a poriadenosť Ministrovi vnútra je zvášť v dnešných podmienkach diskutabilná a vyžaduje zamyslenie či by sa to nedalo urobiť inak. Policajtov je viac ako dosť (počet policajtov na hlavu), len miera bezpečnosti a poriadku v štáte (v porovnaní s vyspelými krajinami) tomu nezodpovedá. Potrebné, personálne zabezpečenie je neprimerané (počty vs kvalita), politická nestrannosť najvyššieho vedenia nulová.

ZVJS - Zbor väzenskej a justičnej stráže
Je ozbrojený zbor, ktorý plní úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou a strážením objektov zboru a ochranou poriadku a bezpečnosťou v súdnych objektoch. Potrebné, začlenenie pod MS SR a kompetencie sú OK.

Tajné služby:

SIS - Slovnská Informačná Služba
Je civilnou zložkou spravodajskej komuniy SR. V rozsahu svojej pôsobnosti a v rozsahu svojich oprávnení má v skratke pôsobnosť i v oblasti rozviedky aj kontrarozviedky. Je potrebná, miesto v systéme i podriadenosť je OK.

VS - Vojenské spravodajstvo
Je vojenskou zložkou spravodajskej komuniy SR. V rozsahu svojej pôsobnosti a v rozsahu svojich oprávnení má v skratke pôsobnosť i v oblasti rozviedky aj kontrarozviedky. Je veľmi potrebné, miesto v systéme i podriadenosť je OK.

OŠS (PZ SR) - Odbor špecializovaných služieb
Je nevojenskou (podľa veľmi kusých informácií) zložkou PZ SR disponujúcou spravodajskými komeptenciami. Bez bližšej špcifikácie je ťažké diskutovať. Jedna vec za diskusiu stojí - či PZ SR, ktorý má o.i. odhaľovať trestnú činnosť potrebuje mať zložku vlastnú zložku zrejme disponujúcu spravodajskými kompetenciami, a či pri miere korupcie a submisivity PZ SR k osobe Ministra vnútra v poriadku.


#7

Krok č. 3 - Akými kompetenciami by mali ozbrojené a bezpečnostné zbory disponovať?

Krok č. 4 - Je financovanie zborov adekvátne úlohám, ktoré plnia a sú peniaze vyvážené primeranou hodnotou na úrovni ľudských zdrojov a materiálového a technického zabezpečenia ich činností?

Krok č. 5 - Mali by byť v rámci EÚ ozbrojené a bezpečnostné zbory jednotné na úrovni EÚ? Potrebuje EÚ vlastnú armádu, hasičov, políciu a spravodajské služby? Je to možné-nemožné-vhodné-nevhodné? Prečo?

Dúfam, že nie som jediný, kto si kladie tieto otázky. Nehľadáme tu definitívne odpovede, ale víziu o budúcom smerovaní, problémoch ale aj možnostiach a potenciáli v nich obsiahnuté :wink:


#8

Krok č. 6 - OS SR

 • ich spolupráca s občianskou sférou
 • stratégie personálneho a technologického zabezpečenia
 • kompatibilita personálneho a technologického zabezpečenia

Spolupráca s občianskou sférou

Zväzarm revival - organizácia pre spoluprácu s armádou, ktorá bude zastrešovať odborné branné, technické a športové činnosti civilných osôb v spolupráci s OS SR a to hlavne pre niektoré vybrané druhy branných aktivít, ktorých monopol by si mal štát vyhradiť. Napríklad:

 • kynológia
 • letectvo a parašutizmus
 • modelárstvo
 • potápačstvo
 • strelectvo
 • elektrotechnika
 • bojové športy a sebaobranné systémy
 • bojová a taktická príprava (vyhradené)

Štát v zastúpení OS SR jednoznačne zanedbal tento segment kooperácie s občianskou spoločnosťou a snaží sa to možno suplovať dobrovoľnou vojenskou prípravou. Tá v zásade nestačí na to, aby reflektovala motivácie potreby a ambície ľudí, ktorí sa chcú polo-vojenským aktivitám venovať pravidelne, dlhodobo a nie zriedka lokalizovane (v mieste kde žijú). Toto je niečo, čo treba obnoviť vo forme a duchu súčasných podmienok v oblasti bezpečnosti, práva aj technológií.

Štát má mať jednoznačné a výhradné postavenie a úplný monopol na aktivity spĺňajúce znaky aktivít ozbrojených zložiek a zborov. To aby boli skupiny hrajúce sa na vojakov zameniteľné s regulárnymi jednotkami OS SR, Polície a pod. je neprípustné a je prekvapujúce, že sa s tým nič nerobí. V tomto segmente je potrebné urobiť poriadok a organizácia v štýle Zväzarmu by mohla byť to pravé riešenie. Všetko ostatné vyhradené aktivity by mali byť postavené mimo zákon, lebo čo nie je zakázané je z pohľadu občana povolené.

Ak štát takýto rámec vytvorí, nebude už žiadny argument na to, aby takéto skupiny plašili ľudí po lesoch a aby štát nevedel čo sa v nich deje. Je OK ak majú záujem o obranu krajiny, vzdelávať sa a cvičiť, ale štát to musí mať pod kontrolu a musí tomu vytvoriť potrebné prostredie na úrovni legislatívy, personálneho, materiálno-technického zabezpečenia a tiež prepojenia na jednotlivé zložky OS SR. V takom prípade už pre samostatné subjekty pololovojenského charakteru nebude právny ani morálny priestor. Okrem toho sa im dostane odborného dohľadu a bude postarané aj o ich bezpečnosť a bezpečnosť týhto aktivít smerom k civilnému okoliu.


#9

Krok č. 6 - OS SR / 2

Personálna a technologická kompatibilita

OS SR ako súčasť NATO potrebuje dotiahnuť kompatibilitu na úrovni technológií aj personálnych kapacít. Prečo?

1.Technologická kompatibilita v kocke znamená, že naša technika, zbrane azbraňové systémy sú kompatibilné s tým čím disponujú naši spojenci aby:

 • naši vojaci mohli využívať zbrane, tehnológie, výstroj a infraštruktúru spojencov kamkoľvek sa v rámci NATo alebo jeho operácií dostanú
 • aby vojaci zo spojeneckých krajín NATO mohli využiť naše technológie, zásoby, muníciu a infraštruktúru ak prídu k nám brániť našu vlastnú krajinu.

Príklad:
náš Gripen (zatiaľ sci-fi) pristane v Maďarsku, budú ho vedieť bez problému dotankovať, vyzbrojiť lebo prezbrojiť a poslať do akcie. Naopak, ak budú poľské alebo americké F-16ky potrebovať podobný servis, vieme im ho poskytnúť u nás.

 1. Personálna kompatibilita
 • aby naši vojaci boli jazykovo a odborne s to kooperovať a byť navzájom zameniteľní s príslušníkmi ozbrojených síl spojencov v NATO a v používaní techniky, technológií a infraštruktúry
 • aby naši vojaci spolupracovali :slight_smile: s príslušníkmi ozbrojených síl spojencov v NATO

Komentár:

Čo myslím tým spolupracovali ? To, že po voľbách bol robený anonymný prieskum medzi príslušníkmi zborov a náklonnosť, resp. podpora hnutí alebo politických smerov zameraných proti nášmu členstvu v NATO bola alarmujúca (nedám link - nájdite si, bude to objektívnejšie). V prípade ozbrojeného konfliktu by bolo nemilé, ak by sa príslušník, príslušníci, alebo celé “indoktrinované” jednotky odtrhli a pôsobili proti regulérnej armáde a spojencom. Takáto alternatíva, najmä ak existuje možnosť prevzatia kontroly nad pokročilými zbraňovými systémami je príliš vysoké riziko.

Ak je to tak tak máme trochu problém. Monitoring a rozklad takýchto smerov a skupín je v kompetencii tajných služieb, no z pohľadu normálneho štatistického rozdelenia (Gauss) môže padnúť práve do kompetencie doktrinálne závadových osôb.

Treba si uvedomiť, že po WWII ani po skončení Cold War nedošlo u nás k systémovej a systematickej de-nacifikácii a de-rusifikácii. Tým pádom vo vnútri systému ozbrojených a bezpečnostných zborov možno máme časovanú bombu.


#10

určite by zvjs nemalo patrit pod ms sr. sam som prislusnik zvjs. a viem ze vsetci prislušnici by boli radi keby patrili pod ministerstvo vnutra


#11

Dušan zdravím :slight_smile:

Ďakujem za reakciu, zaujímalo by ma prečo.


#12

Pod ministerstvom spravodlivosti sme na poslednom mieste čo sa týka záujmu. V prvom rade su sudcovia, prokuratúra a na konci prislusnici. Ale keby sme boli pod vnútrom boli by sme si všetci rovny ako prislusnici. Aj tak spadame pod jeden zákon o sluzbe tak prečo byt pod dvoma ministerstvami


#13

To je zaujímavé. Ak som to správne pochopil, tak ide o prístup materskej organizácie k ZVJS. Je problémom nedostatočné financovanie, nedostatočné vybavenie personálne alebo technické, nekompetentné vedenie alebo niečo iné? Sú incidenty v prípade utečených väzňov alebo príslušníkov čo robia divné veci so zbraňami dôsledkom? A ak áno ako sú prepojené? Ako vnímam policajtov a hasičov, tiež nie sú nadšení z prístupu z hora. Zmenil by presun ZVJS pod krídla inej “matky” reálny stav vecí?


#14

Momentálne najväčší problém príslušníkov je obava o dochodkovy systém. Sú Reci že sa ide menit a polovica príslušníkov zvazuje odchod. Jediná výhoda v zbore je nas dôchodok. Smemalo atraktívne zamestananie. Kto nastupi za 700€ v hrubom keď sa kladu veľké naroky na prislusnikov


#15

Nie je dôvod na reformu v bezpečnostných zboroch?

Plus - k téme ochrany ústavných činiteľov:


#16

2Dusan

Zaujímal by ma Váš názor na to či by zlepšenie financovania samo o sebe tento problém vyriešilo? Viete si predstaviť zmenu systému z dôchodkového na výplatný? Mám na mysli neexistenciu špeciálneho dôchodku (len štandardného starobného), ktorého pravidlá hry sú stále s otáznikmi, na systém, kde by boli platy príslušníkov navýšené na takú úroveň, aby boli kvalitne ohodnocovaní v reálnom čase. Samozrejme musí byť rozdiel medzi príslušníkom bez praxe a odborníkom s praxou rádovo v desiatkach rokov. Môžete si takúto alternatívu premyslieť a uviesť či by bola pre príslušníkov zaujímavá?


#17

Myslím že v zbore starobný dôchodok je nereálny , nakoľko systém vaznic uprednostnuje zamestnávanie odsúdených a neviem si predstaviť kokegu, ktorý bude do 60+ chodiť s 30timi vaznami na pracovisko a v prípade problemu ho nahanat alebo vykonávať zakrok. Naša práca neumožňuje sluzit vo vyššom veku. A určite je potrebné finančne zatraktívniť toto zamestnanie. Či už formou 13tejo platu alebo rozpustiť fond odstupného a zvýšiť plošne platy a triedy.


#18

2Dusan

V tomto mám trochu iný názor. Nemyslím si, že by bola práca ZVJS, Policajtov, Hasičov v princípe fyzicky namáhavejšia ako niektoré iné pracovné “discuplíny”. Robotnícke profesie v banskom priemysle, energetike, oceliarňach, ale aj mnohé v lesnom a poľnohospodárstve a stavebníctve sú tiež fyzicky náročné a majú za následok opotrebovanie fyzického fondu. Dokonca aj ženičky, ktoré sa celé dni, roky hrbia na ploiach pri kapuste majú v 50-ke nárok na výsluhu :slight_smile:

Druhá strana mince je psychická záťaž, ktorej sú príslušníci dlhodobo vystavení. To ale treba riešiť systémovo. Ak by sme chceli byť plošne spravodliví, museli by sme uznať, že aj robotník v oceliarňach je v 60-ke opotrebovaný. Máme ho poslať do dôchodku? Bol by som za, ale môžeme si to dovoliť? Tu je potrebné uvažovať nad dlhodobo udržarteľným riešením v podobe zreálnenia politiky zamestnávania a obmeny (presune) kádrov na postoch vyžadujúcich lepšiu fyzickú kondíciu - slovom mladších :slight_smile: a využiť naopak staršiu generáciu a ich skúsenosti tam kde budú prínosom (vo vzdelávaní, administratíve apod. Nemyslím si, že by takýto model bol nereálny.

Čo sa týka platov - myslím, že poctivé ohodnotenie v reálnom čase = v rámci riadneho platu má z hľadiska prežitia a kvality života pracujúceho človeka i jeho rodiny vyššiu pridanú hodnotu ako virtuálny dôchodok, ktorého sa treba aj dožiť. A to platí pre všetkých pracujúcich. Náhrada dodatočných platov na margo zvýšenia regulérnej mzdy - tu plne súhlasím.


#19

Stačilo by pridať nejakevyhody. Príspevok na bývanie. Možnosť sporit v druhom pilieri. Alebo v tretom. Dokonca aj materská pre príslušníkov by potešila. Mame zákon ktorý neumožňuje otcovi ísť na materskú. A už dnes su 50tnici vyňatý z fyzických previerok na koľko by nesplnali kritériá, a fakt si neviem predstaviť robiť sluzobny zakrok sefka na nejaké 20rocneho mládenca vážna. Alebo ho nahanat po poli


#20

2Dusan

Aktuálne sú možnosti ísť na materskú aj pre mužov a dokonca sa vo vhodnej kombinácii so ženou dá ešte lepšie využiť, ako len čisto ženská materská.

Obchádzanie fyzických previerok je problém aj v iných zboroch, aj ked tam to riešia úpravou tabuliek, alebo falšovaním výsledkov. V prípade bezpečnostných zborov je fyzická kondícia jeden zo základnych predpokladov riadneho výkonu na určitých postoch.

Ale ani jeden z Vami uvedených návrhov nerieši otázku optimálneho zaradenia ľudí vo vyššom veku, kde je fyziologicky normálne, že kondiícia ide dolu. Materská je relevantná štatisticky do 40-teho roku života, príspevky a sporenie nemajú s vekom nič - skôr sú to nástroje na materiálne zabezpečenie. No a previerky a ich úroveň je len symptóm, nie príčina problému.