Podpora občianskej spoločnosti

Podpora občianskej spoločnosti
0

#1

Ahojte,

jednou z veľkých výziev pre Slovensko je aj väčšia podpora občianskej spoločnosti. Ľudí dnes moc nezaujíma dianie v ich okolí, nezapájajú sa dobrovoľne do rôznych aktivít (česť výnimkám).

Samozrejme existuje tu postupne rastúca masa občianskych združení najrôznejších zameraní a ich podporovateľov. Otázka je, či sa to dá ešte viac rozprúdiť?

Mňa napríklad napadlo zvýšenie 2% z daní na povedzme 5%. Výsledkom by bola väčšia podpora existujúcich združení, vyššia motivácia pre vznik nových. Samozrejme by mohla pomôcť aj vyššia informovanosť a propagácia, nakoľko veľa zamestnancov túto možnosť nevyužíva ani teraz.


#2

Asi sa zhodneme na tom, že jediným suverénom v štáte je občan. Budovanie a rozvoj občianskej alebo civilnej spoločnosti by malo byť ústredným motívom a cieľom snaženia spoločenstva, ktoré si dá do názvu prívlastok “progresívne”. Malo by byť, tak povediac paradigmou pri úvahách o budúcom programe subjektu, ktorý chce osloviť občana-voliča. Počnúc návrhmi v oblasti legislatívy ( zrušenie Mečiarovho volebného obvodu Slovensko, návratom k ôsmim volebným obvodom. Zavedením zmiešaného systému volieb do NR SR, 75 mandátov pomerným systémom a 75 poslancov voliť v jednomandátových volebných obvodoch. Pre oslabenie partokracie ďalej zaviesť princíp jeden človek jeden mandát. Zaviesť účinný systém nezávislej kontroly exekutívy na každej úrovni a rovnako dostať pod kontrolu súdnu moc.
Striktne uplatňovať zásadu rovnosti pred zákonom.
Takto by sa dalo pokračovať takmer v každej oblasti.
Naša spoločnosť aj 27 rokov po Novembri stále mentálne väzí v nazeraní na svet rozdelený na tých “hore” a na a na “nás ostatných”.
Zmeniť sa to dá iba cieľavedomým úsilím prerodu obyvateľa na občana.


#3

Podpora miestnych komunít a aktivizmu sa nemôže obmedziť iba na 2% z dane pre občianske združenia. Bude potrebné zabezpečiť prostredie (legislatívne, politické, ekonomické, právne a aj personálne), ktoré umožní občianskym aktivistom a komunitným lídrom byť REÁLNE vypočutý (nie iba počutý) a rešpektovaný, umožní im vidieť do kuchyne všade tam, kde sa hovorí a rozhoduje o koncepciách, plánoch, daniach, verejných výdavkoch a pod. Bohužiaĺ, mnoho poslancov miestnych zastupiteĺstiev a parlamentu je dlhodobo odtrhnutých od reality a ich prácu musia suplovať občianski aktivisti, komunitní lídri a občianske združenia.Často nie kvôli tomu, že ich to baví, ale preto že sa už na aktuálnu situáciu nemôžu pozerať. Áno, mnohí by mohli oponovať, že predsa dnes už sú vytvorené podmienky, aby sa mohli tieto subjekty realizovať, no v reálnej praxi je to dosť obtiažne. To, čo majú robiť poslanci na všetkých úrovniach, úradníci verejnej správy na čele s vládou, ktorí sú za svoju “prácu” viac než dobre zaplatení, musia riešiť vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu všetci aktivisti, ktorým už svedomie nedovoľuje viac mlčať a nekonať.

Teraz si trochu zafantazírujem, ale viem si predstaviť, že asi by pomohlo, keby sa VŠETCI poslanci (v parlamente aj samospráve) a členovia vlády museli na konci každého volebného obdobia reálne postaviť pred verejnosť a urobili by odpočet toho, čo reálne urobili pre krajinu a ľudí v nej žijúcich. Kaźdý z nich by mal byť povinne vystavený verejnej diskusii (kritike) a ak by táto pre nich dopadla NEGATÍVNE, bol by im v budúcnosti zakázaný prístup k voleným funkciám.


#4

Súhlasím, že to nie je len o výške percenta. Určite by samotní aktivisti vedeli povedať, čo konkrétne v systéme 2 % z dane zlepšiť. Čo sa týka poslancov, tak tam to nevidím moc reálne, resp. je to beh na dlhú trať, pri úradníkoch sa to môže zmeniť zmenou politickej klímy a zavedením jasných pravidiel a neustálym zdôrazňovaním, že štát tu je pre občana. Preto vidím zvýšenie toho percenta ako dobrý krok s pomerne rýchlym efektom, nakoľko už existujúci podporovatelia budú môcť podporiť viac bez toho, aby obmedzili svoj príjem a na druhej strane to bude motivovať, aby vznikli nové združenia. Z mnohých združení sa postupne vyprofilovali dôležití ľudia občianskej spoločnosti (napr. súčasný primátor Trnavy Peťo Bročka tiež začínal v občianskom združení).


#5

Problém je, že navýšenie 2% by spôsobilo výpadok plánovaných daňových príjmov. Takýto zákon žiadna vláda ani jej poslanci neschvália. Rád by som sa mýlil, ale mám tušenie, že budeme radi ak 2% zostanú aspoň na súčasnej úrovni a nie nižšej. Noli tu už snahy o okresanie.


#6

http://www.dvepercenta.sk/stats.php Podľa tohto by to až taký veľký výpadok nebol :). V podobnej sume sa realizujú často zbytočné IT projekty, takže ak by bola vôľa, tak v tom nevidím problém.


#7

Hoci to vyznieva naivne, páči sa mi to. Koľko ľudí by to muselo podporiť, aby to prestalo byť naivným?


#8

…viac ako % hlasujúcich rovnajuce sa výsledku politického subjektu v ostatných voĺbách :slight_smile: …skratka poslanci a politici z úspešných strán by sa museli snažiť o to viac, aby svoj úspech obhájili …konkrétne, ak napríklad SMER získal vo voľbách 28,28%, za každého ich poslanca pri finálnom odpočte by muselo individuálne zahlasovať aspoň 28,28% ľudí, ktorí sa zúčastnia hlasovania, aby sa v ďalšom volebnom období vôbec mohol uchádzať o poslanecký mandát. Celkom by to v parlamentných laviciach asi rozprúdilo stojaté vody.

K tomu naviac by sa museli upraviť profily jednotlivých poslancov na webe tak, aby bolo možné čo najdôslednejšie a čo najobjektívnejšie zhodnotiť ich aktivity, pracovné nasadenie a dosiahnuté úspechy.

NRSR má tie aktivity poslancov už celkom rozpracované, ale dalo by sa to ešte vylepšiť. Na podobnom princípe by som navrhoval zriadiť aj profily komunálnych politikov, lebo tí majú najbližší a najväčší dosah na to, ako sa žije v ich bezprostrednom okolí. …mohlo by to byť na jednom spoločnom webe, ktorý by bol poprepájaný s webmi parlamentu a samospráv.