Problémy bežného života - hluk, psy, billboardy

Problémy bežného života - hluk, psy, billboardy
0.0 0

#61

Práve aj na výcvikoch poslušnosti sa niečo majitelia naučia. A príkazy a zákazy sú v každej spoločnosti potrebné. Skrátka nie sme ako ľudstvo na takej úrovni, aby sme boli sami od seba dostatočne uvedomelí. Práve dobré zákony a ich neustále vyžadovanie od každého je to hlavné, čo nás odlišuje od vyspelých krajín.

Pre niekoho je výcvik psa samozrejmosťou, pre niekoho je normálne priviazať psa na reťaz a nechať ho tak celý život. A nikto nezaručí, že ak pôjde vzdelávanie o psoch v telke, že si to každý psíčkar pozrie. Ak sa však povinne bude musieť majiteľ zúčastniť výcviku, určite si aspoň niečo vypočuje.


#62

@maira Ja neobhajujem nekontrolované množenie bez PP. Naopak, vyššie som napísal, ako by som to reguloval. Čo píšem, je, že je nezmysel hádzať všetkých ľudí, čo majú alebo množia psíka bez PP do jedného vreca a tvrdiť, že len PP chovy všetko zachránia. Naopak, PP chov má tiež svoje systémové problémy, kedže sa vzdialil od prírody a podriadil jednému fetišu.

Prečo by zdravá sučka mala byť so svojím potomstvom definitívne na veky vyradená z plmena len preto, že má o dva centimetre menej/viac? Veď jej potomstvo môže v pohodu normu spĺňať, najmä keď bude otec útlejší. A genofond plemena bude o niečo bohatší. U vlkov nikto nikomu neupiera množenie kvôli dvom centimetrom, majú úplne iné kritériá. Z toho je hyperselektivita, príbuzenské kríženie a dedičné problémy spôsobené človekom. Ak by sme poľavili z estetického perfekcionizmu, a opäť dali dôraz na vzťah k človeku, mali by sme podľa mňa zdravšie a lepšie psíky.

Preto si myslím, že kodifikovať PP systém ako jediné legálne množenie psov, je nezmysel.

BezPP znamená len to, že pes nemá rodokmeň, oficiálny doklad o pôvode až po dvor Merovejovcov. Neznamená to, že by také množenie malo byť bez administratívnej kontroly. Práve naopak, tú navrhujem aj pri orieškoch.


#63

To súhlasím. Preto píšem “nekontrolovaný” chov. :slight_smile: Od budúceho týždňa budem mať viac času, tak si pozriem právnu úpravu chovu a držby psov v UK a v USA a začnem to dávať do nového návrhu. Potom budeme môcť diskutovať o konkrétnych úpravách, nielen všeobecne.


#64

Pred par rokmi som sa rozpraval s genetickou co vravela, ze ona si docela vie predstavit buducnost kde genom psov sa stane nenavratnym kvoli defektom a bude nutne si psov geneticky poskladat v labaku. Komplexne veci tohto tipu vysvetlit legislative - nemozne. Zakazy a tresty a vymozitelnost fungovat nebudu tak ako nefunguju dnes.
Osveta a napominanie a upozornovanie a vysvetlovanie a o 10 rokov bude mozno menej psov a ti co budu budu u uvedomelejsich majitelov


#65

@scooby Neviem či si uvedomuješ, ale to, čo si napísal, by sa dalo paušálne použiť ako argument proti akejkoľvek právnej regulácii. A napriek tomu právna regulácia existuje a vynucuje sa. Napríklad také maximálne rýchlosti na cestách alebo zbrojné preukazy.

Netreba ľudí odbremeniť od toho, že veľký pes je nebezpečný, ak taký veľký pes objektívne dokáže pri pársekundovom útoku niekoho ťažko zrámovať.

Dá sa ľuďom povedať, že si majú kúpiť psa akého zvládajú napríklad aj tak, že sa im povie, že niektoré plemená sú skrátka nebezpečné a bez skúseností ich nezvládnu. A že keď ich chcú chovať, tak musia mať licenciu, alebo si aspoň platiť PZP. To je presne tá regulácia, o ktorej píšem. A na to je nevyhnutné správne vymedziť kategóriu takých psov.


#66

:dog2: :slight_smile:


#67

@scooby Podstata toho, čo som svojím príspevkom povedal, bolo že PP množenie nepredstavuje v porovnaní v bezPP zázračný liek na vylúčenie genetického zaťaženia. Ako píšeš aj ty, nakoniec je to o zodpovedných chovateľoch, takých aj takých.

Samozrejme, že množiarne dnes u nás fungujú bezPP, to je viac lowcost. Ale v zahraničí nájdeš aj PP množiarne chrliace psíky hoci aj s dedičným zaťažením pre bohatšiu klientelu. Plošným zákazom bezPP množenia by sa nič nevyriešilo, skôr naopak.


#68

Začala som trochu hľadať legislatívu ohľadne psov, ako je to v zahraničí, tak zatiaľ som prešla len Kanadu a UK a teda v porovnaní s nami to majú oveľa viac prepracované. Taký krátky súhrn legislatívy je tu:

Kanada: http://www.animallaw.ca/statutes-regulations-by-laws-a-bills/a-federal-.html
UK: http://www.ddawatch.co.uk/other_dog_law

Čo ma tiež zaujalo je, že v UK majú tzv. Clean Neighbourhoods and
Environment Act, kde sú podrobne rozpísané možné znečistenia (hluk, psy, vizuálny smog, atď.), ktoré znepríjemňujú kľudný život a prostredie, vrátane pokutovania. Je niečo takto komplexne aj u nás spracované v nejakom zákone? Ja som totiž nenašla, len čiastkové riešenia.


#69

V SR to podrobne nemáme spracované. Existuje všeobecné ustanovenie v Občianskom zákonníku a judikatúra k nemu - napríklad aj pokiaľ ide o obťažovanie štekotom psov.

§ 127
(1)
Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
(2)
Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.
(3)
Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Hm, kacírska úvaha: ak pes prestane byť vecou, prestanú sa na jeho vlastníka vzťahovať povinnosti, ktoré má vlastník veci, aby pes neobťažoval susedov?

Inak, treba sledovať to, aký návrh predloží MP, nechali sa počuť, že niečo pripravujú.


#70

Vďaka. Viem, že Občiansky zákonník rieši podobné veci, ale vo veľmi skrátenej forme. A hlavne nie sú tam hneď uvedené postihy a spôsob postihov, ako v spomínanom UK zákone.

Neviem, či treba definovať psa alebo akékoľvek zviera ako “cítiaciu bytosť”. Aj keď ňou sú. Aby sme sa nezamotali do definícii a vysvetliviek, čo sa tým myslí. Potrebujeme skôr zákon, ktorý bude chrániť všetky zvieratá a stanovovať spôsob, ako sa k ním správať. Napr. v už spomínanom UK majú Animal Welfare Act, detto v Kanade, plus ďalšie doplnkové zákony ohľadne netýrania psov. Takže je odkiaľ čerpať námety, ako to urobiť u nás :slight_smile:


#71

Súhlasím. OZ nie je na to vhodný nástroj. OZ dokáže riešiť veci len na horizontálnej úrovni medzi občanmi - keď mne ako občanovi niečo dosť silno vadí, tak mám možnosť podať žalobu na suseda, aby s tým psom niečo robil. Napr. aby mu neumožnil kadiť mi na trávnik.

My potrebujeme správne (administratívne) zákonné a podzákonné predpisy, aby mal každý vlastník a držiteľ psa jasné práva a povinnosti, v prípade porušenia ktorých dostane pokutu. Prípadne sa mu zviera odníme a umiestni inam. Rýchle a efektívne, chrániace samotné zvieratá, a nielen obťažovaných susedov.

Kedysi sme mali zákon 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/115/19950701.html

Podľa mňa by sa mal podobný samostatný predpis obnoviť, pričom vzhľadom na samostatnú európsku úpravu týkajúcu sa psov, mačiek a fretiek by zrejme mal mať časť pre tieto zvieratá a časť pre ostatné zvieratá.

Prípadne sa treba rozhodnúť, že sa prijme modelový zákon konkrétne pre psy a ostatné zvieratá prídu na rad postupne. To by bolo asi tak stráviteľné sústo. Takže sa poďme baviť o rozumnom zákone o chove psov.

Zákon 115/1995 Z.z. bol zrušený zákonom 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a ten bol nahradený zákonom 39/2007 Z.z. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/39/20170101), ktorý máme dnes, a ktorý obsahuje isté ustanovenia o ochrane welfare zvierat.

Na rozdiel od pôvodného zákona z roku 1995 si ale zákonodarca v roku 2002 a 2007 netrúfol ani zadefinovať, čo je zviera. Takže teoreticky chránime aj wellfare dážďoviek. Kde sme prakticky, asi všetci tušíme.


#72

Ja by som začala zákonom o ochrane zvierat. Za základ môžeme zobrať to čo bolo zrušené a doplniť o to, čo tam chýba, berúc do úvahy súčasné požiadavky a existujúce právne predpisy vonku. Pretože takýto zákon na ochranu zvierat tu vôbec nie je. Tým sa zároveň poriešia otázky cítiacich bytostí a nastavia sa presne postupy ako pri nesprávnom zaobchádzaní so zvieratami postupovať.

Potom doplniť existujúci zákon o držbe psov. Napr. zvážiť či nevylúčiť nejaké rasy, tiež doplniť podmienky držby strážnych psov (v UK to majú v samostatnom zákone), nutnosť poistenia, zodpovednosť za poškodenia spôsobené psom, atď. Aby tento zákon bol pre psíčkarov jednoznačný a ľudia nemuseli pri hľadaní ustanovení o držbe psov nútení preštudovať plno rôznych zákonov.

No a veľmi rada by som tu mala zákon o "Čistom prostredí v susedstve" vo forme a v rozsahu, aká je napr. v UK. So zapracovanými procesnými postupmi pri nedodržaní ustanovení, pokutami a zodpovednými organmi.

No a tým by sme poriešili právne väčšinu problémov bežného života, či? :smile:


#73

Trosku tato tema nikam velmi nevedie, resp. dotknem sa temy Psy.
Ako maly chlapec som bol psom prohryzeny a ako vysokoskolak som videl ako dva rotvajleri trhali mladeho chlapca. Z oboch skusenosti mam slusnu traumu a respekt zo psov, neviem ci to psy citia ale ako cyklista na horaku ci cestaku som bol viackrat psami atakovany a k mojmu ci psiemu zraneniu nedoslo akurat tak vdaka mojej duchapritomnosti ci kondicii. Problematiku drzania a pohybu psa som si na uzemi hlavneho mesta a SR nastudoval a pozrel sa i vonku a mam nasledovne poznatky vs. realita. Zakladom by fakt bolo keby majitelia citiacich bytosti brali ohlad aj na ludi. Nie kazdy sa chce s ich psami zoznamovat, hrat, nechat oblizovat, osobne mam na psov silnu alergiu ktora by mohla prejst do astmatickeho zachvatu a manzelka mala hravym psom vyrazeny mobil z ruky. K veci:

 • zakon o psoch hovori, ze majitel psa ktory napadol cloveka sa ma ist sam oznamit na obecny urad, ze jeho pes je nebezpecny a este k tomu by mal teda nosit voditko a nahubok. Realita je smiesta, podla mna je napadnutie ak sa aj ubranim a pes ma nepohryzie ale ti ludia, to oznamovat rozhodne nechodia. Zakon neobsahuje sankciu a kontrolu. Z praxe viem, ze psickari o tomto nemaju ani sajnu.
 • hygienicky zakon. Pes sa nema co zdrziavac v stravovacich zariadeniach a hlavne nie v priestoroch na manipulaciu s jedlom, toto vychadza z europskej smernice, kazda krajina to interpretuje inak, v Irsku a na Slovensku to defacto znamena aj priestory restauracie a hoci aj terasu restauracie, v inych krajinach to znamena iba kuchynu a sklad. Niektori majitelia to nerespektuju, nuz bolo by dobre, keby zakon, jeho uplatnovanie bolo riesene systemovejsie, presnejsie aby nebola interpretacia a prax rozna u nas. Z praxe viem, ze psickari o tomto nemaju ani sajnu. V nemecku je napriklad na restike vyznacene ci tam pes moze ist alebo nemoze, je to zo zakona. Nech zakaznik uz vo dverach co ho tam moze cakat.
 • zakon o lesoch obsahuje bol, ze pes = voditko, teda v kazdom lesnom poraste by pes mal byt na voditku, toto ma zmysel pre ochranu zveri, rastlin, turistov, cyklistov ale i psov samotnych ktore aspon nezbehnu nahanat srnky a stratia sa. O tomto sa skoro vobec nevie, bratislavske lesy a lesy slovenskej republiky na miestach, specialne kde sa lesne turisticke a cyklochodniky zaplnuju aj psickarmi uvadzaju formou nenapadnej tabulky odvolavku na paragraf zakona. Bratislavcania si to mozu vsimnut aspon v oblasti zeleznej studnicky a lesov devinskej kobyly. Z praxe viem, ze psickari o tomto nemaju ani sajnu. Mimochodom v Cesku je zakon v rovnakom zneni.
 • zakazane plemena. Tu by som vsetkym fanusikom psom odkazal, aby si vyberali primeraneho psa, existuju krajiny kde hmotnost psa nemoze byt 2/3 hmotnosti majitela psa. Videl som aj subtilnu majitelku psa v Liscom udoli s obrovskym psom ktory si snou robil co chcel a zrovna bezpecne to nevyzeralo. Taktiez v zahranici existuju zakazane druhy psov, rozne dovody a rozne podla krajin, iste druhy su vsak vyslovene typicke. Napriklad v Norsku je zakazany vlciak z dovodu ochrany zveri. atd. prehladny zoznam je tu:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Breed-specific_legislation
  existuje aj pes co sa vola bandog, v zahranici je to typicky zakazany pes, ved to aj v anglictine znamena zakazany pes…ten pes bol vyslachteny na lov diviakov a otrokari ich posielali na uslych otrokov ktorych trhali, ten pes je asi to najhorsie co viete stretnut, raz som sa s majitelkou takehoto psa stretol v odlahlej casti lesa, ten pes bol navolno, ked ma majitelka zbadala, dala si ho na voditko, ja by som sa aj otocil keby to nebolo 10km navyse, tak som presiel pomalycky pozerajuc do zeme, zenska psa ledva drzala, pes trhol voditkom presne v idealny moment ked som bol na polmetra, vo vrecku som mal sprej na psy a 10 rokov som trenoval bojove umenia ale zo psa velkosti malej levice som mal seriozny strach a hlavne ci ho mala blondinka vobec udrzi, nahubok nemal a vystartoval z principu, dovod nemal. Este mam neprijemne zazitky so staffordshirskym terierom, argentiskou dogou a rotvailerom. skuste si pozriet diskusie na tuto temu cyklistickom portali www.mtbiker.sk, cyklisti sa psom vyhybaju a na psickarov rezignovali a nosia spreje.
  Od istej doby co som sa zoznamil v zahranici zakazanymi psami tak viem ktory ako vyzera a suvyslost medzi ich povahou a druhom vidim.
 • zakon o psoch hovori, ze pohyb psa moze obec obmedzit zakazovymi tabulkami. V praxi to obce a zastupitelstva mestkych casti hlavneho mesta riesia VZNkami kde obcas zakazali pohyb psa na uzemi obce absolutne. Napriklad aj VZN hlavneho mesta v tomto zmysle stale plati a to uz vyse 10 rokov a nikto to nezrusil (najvyssi ci ustavny sud na to pravo ma) a pravna analyza nacelnika mestskej policie hlavneho mesta mi hovori, ze psickari su povinni sa tymto VZN stale riadit. psickari vsak argumentuju rozhodnutiami sudu, kvazi judikatoch na obdobne vseobecno-zavazne nariadenia obci ktore sudy zrusili hoci nikdy neboli uplne totozne s tym bratislavskym VZNkom. A tak tu mame situaciu, ze asi tak kazdy siesty psickar vas ma nahaku a ani ked ho slusne vyzvete tak si psa nechyti aspon docane kym prejdem na horaku ci cestaku po cyklochodniku. je to schizofrenicka situacia a vyzaduje si to bude zrusenie VZNka v BA sudom a nasledne si vytapetujeme bratislavu zakazovymi tabulkami pre psickarov (niekde to obyvatelia a mestske casti-Raca aj iniciativne robia) alebo zmenime zakon.
 • pohyb psov a psickarov po cyklochodnikoch. Nuz nemam slov ako ludia hoci na eurovelo v pecnianskom lese a viedenskej ceste kde chodec defacto nema co robit a nieto volne pobehujuci pes pomedzi cyklistov zo zahranicia kde na toto nie su zvyknuti a iba pocujem ich strach slovami “oh my god”, “mondieux”, tito cyklisti idu z passau cez vieden do budapesti a zo slovenska zrovna dobry dojem nemaju aj prave pre toto obcas. Porusenie predpisov tu je a existujuca legislativa existuje, ale co ked premier robi so svojim larrym prave na eurovelo v pecnianskom lese to iste…
 • v zahranici, napriklad v Nemecku je povinne i povinne poistenie za skody sposobene psom, stoji to asi 60e rocne, a nemusite sa potom s majitelom psa sudit o odskodne, nahradu mzdy, usli zisk, skodu na majetku ako by ste na slovensku zopar rokov na sude mohli, tak dostanete nahradu skody podobnym sposobom ako pri zakonnom poisteni auta.
 • volny pohyb psa na uzemi inych miest a statov je upraveny rozne, zvacsa lokalnou legislativou a je rozdiel ak je zakaz nebezpecnych druhov psa a ostatne drobne psy mozu byt na volno a je rozdiel ked sa pohyb psa na volno vstahuje aj na psov typu bandog, doberman a to bez rozdielu ci majitel psa je magor alebo nie je. Mimochodom, psychopati oblubuju chov psov, pretoze im imponuje ovladat citiacu bytost ktora ich bezhranicne lubi a robi presne co ich vycvicia a co im prikazu.
 • teraz trosku rovnovahy, psov je celkom dost, majitelia platia dane, ak im zakazeme mat psa na volno, mali by sme im vytvorit aj podmienky a miesta kde sa da pes vencit na volno a to su tzv. psie zony a parky. Taketo parky maju v Berline, Viedni, Prahe. Praha to este asi neschvalila ale chce a ostatne spominane mesta maju zakaz pre majitelov psov mat psa na volno mimo tychto psych parkov, resp. ina podobna regulacia ako je napriklad dlzka voditka (1 meter vs. 2 metre) ale skratka v hlavnom meste mate prilis vysoku pravdepodobnos kontaktu psa a chodca, cyklistu ci auta takze su tie zakazy celkom plosne. V bratislave je tusim iba jeden psi par a to v petrzalke, som za to, aby sa vytvorilo viacej zon a parkov pre psickarov.
  Taktiez si myslim, ze majitel psa by mal ist na preskolenie prislusnej legislativy ci dostat informacny balicek. hore je uvedeny pravny sumar co majitel psa okrem zakona o psoch by mal vediet ale realita je zalostna a na psich portalov su informacie z ich pohladu, teda kedy moze polovnik/lesna straz psa odstrelit (60metrov bez majitela) a inak moze byt pes na volno a takto vyzera aj konfrontacia ci edukovanie psickarov v realite. Volat si na pomoc mestsku policiu ci lesnu straz ci statnu policiu ak vas atakolval bezdovodne volne pusteny pes v lese a majitelka vam nadava, alebo vas majitel psa zastrasuje asi 20metrov od tabulky ktora mu hovori o predpise mat psa na voditku…hold takato je tiez realita. obcan je v prave iba na papieri. Osobne by mi stacilo keby boli zakazane tie najhorsie druhy psov ktore mozu hlupi majitelia zneuzit ci zle vychovat, ked ma za nohavicu taha nejaky oriesok ci jackrussel tak to prezijem.

este videjko so slovenskymi chovatelmi bandoga:

a predstavte si, ze takehoto bandoga vedie 1,6 metra vysoka zena.


#74

Dovolím si vyjadriť sa iba k prvej vete, pretože tá je pre mňa najdôležitejšia.
Práve naopak. Táto téma ako jedna z mála k niečomu vedie.
Zároveň oceňujem príspevok k téme z vlastných skúseností, aj z toho, ako to funguje inde. Môže to téme pomôcť.


#75

Práve aj kvôli takýmto zlým skúsenostiam je potrebné legislatívu ohľadne psov dostať na európsku úroveň. Ak nie sú funkčné a dobré zákony, občan ma minimálnu šancu dosiahnuť spravodlivosť. Zodpovednosť majiteľov psov musí byť jasne definovaná, vymáhateľná a v prípade zlyhania potrestaná.

Na druhej strane je s mnohými psami zaobchádzané zle a tak treba upraviť aj ich ochranu a správne zaobchádzanie. Napr. aj zriaďovaním parkov na venčenie, ktoré sú vo vyspelých krajinách bežné.


#76

@Peter_Hudec Super príspevok, ďakujem za rozpísanie týchto všetkých reálnych problémov, ktoré treba riešiť. Je to napísané veľmi vyvážene, sú tam presne tieto problémy na oboch stranách.

Jednak veľa arogantných psíčkarov, ktorí nerešpektujú iných ľudí. Sám som mal dosť silný strach zo psov kým som si jedného nezaobstaral a dodnes mám veľký rešpekt k veľkým psom. Preto absolútne rozumiem ľuďom, ktorým je jednoducho nepríjemné, ak sa k nim akýkoľvek pes približuje, a nebodaj ešte na nich šteká alebo vrčí. Pes má byť pod kontrolou a nevyvolávať žiadne obavy, nie to ešte ohrozovať bezpečnosť na cyklocestách. Okrem toho je ešte množstvo nezodpovedných lenivcov, ktorí sú schopní nechávať po svojich psoch výkaly kade chodia. To treba tiež riešiť ráznejšie.

Ale okrem toho je aj veľa zodpovedných psíčkarov, ktorí by mali mať za svoje dane vytvorené lepšie podmienky. A veľa psov, ktoré žijú v zlých podmienkach a u zlých majiteľov.

Toto všetko treba dostať to jednoznačnej a kompaktnej právnej úpravy.


#77

Myslím si, že by bolo fajn spracovať pripomienky k tomuto zákonu, keď pôjde do pripomienkovania.


#78

To určite, dúfam, že sa to bude dať… :slight_smile:


#79

Myslím, že istým námetom je aj estetika našich ulíc.Zväčša je pohľad na slovenskú sídliskovú ulicu vo väčšom meste takýto: starý rozbitý asfaltový chodník, z jednej strany preplnené parkovisko a z druhej kúsok zeme a vysoká socialistická bytovka. Je to žalostný stav. Som napríklad za celoplošné odstránenie billboardov a rozsiahle sadenie stromov. Stromy nám poskytnú niekoľko významných zlepšení :
1, čistejší vzduch
2, v čoraz častejšie horúcejšej a neznesiteľnejšej letnej horúčave by sme sa pod korunami stromov mohli ukryť do chládku
3, spevnenie pôdy
4, koniec koncov nasťahovali by sa tam vtáčiky a ráno cestou do práce by nás obveseľovali svojím spevom

Ohľadom parkovísk by som podporoval radšej MHD ( v estónskom Talinne majú MHD zadarmo, tiež je to možnosť) a parkovacie domy. V dnešnej spoločnosti, kde má každý auto a v meste nie sú parkovacie miesta by to bolo vhodným riešením. Parkovanie na niekoľkých podlažiach pod aj nad zemou.


#80

ad 4. v sucastnosti sa v mestach sadia akesi pseudo stromy, cize okrasne, zakrpatene a nepovodne, ktore vtactvo nema sancu vyuzit (potrava, material pre tvorbu hnizd, atd). presadil by som vysadzanie normalnych stromov - ovocne, brezy, dub, buk, gastany, atd