Ranking svetovej banky

Ranking svetovej banky
0

#1

Michal v popise kategórie uviedol aj rebríčky podnikania. Jedným z nich je aj Economy Ranking Svetovej banky, kde sme na 39 mieste.

Tu je rebricek v exceli aj s jednotlivymi kriteriami.

Ak by sme si stanovili za cieľ posunúť sa v tomto rebríčku, je potrebné stanoviť kroky na zlepšenie v jednotlivých oblastiach. Mňa napríklad zaujalo, že v kritériu “Getting electricity” sme na 57. mieste, teda nám tento indikátor kazí umiestnenie. Čo s tým?

Tento indikátor sleduje dostupnosť pripojenia na elektrickú sieť v najväčšom meste, čo je podľa metodiky, jedno s hlavných podmienok na podnikanie (logické).

Uvediem tri kritériá, aj s hodnotami, aké dosahuje Slovensko, resp. Slovenská energetika v Bratislave:
Počet procedúr potrebných na pripojenie: 5
Počet dni od podania žiadosti po pripojenie: 177
Cena pripojenia: 31 USD

Čiže, ak by sme znížili napríklad počet precedúr, posunieme sa v rebríčku. Takto by sme mohli pokračovať, a spraviť nejaký zoznam bodov. Potom ich stačí už len vylepšiť :slight_smile: Pre všetky kritériá, napríklad “Starting business”…

Zdroj údajov.

Popis jednotlivých parametrov:


Doing Business
Podnikanie - ČÍTAJ pred prispievaním
#2

Tu je pekny dokument: Porovnanie podmienok firiem v 190 krajinách


#3

Tu je hodnotenie Slovenska. Zaujalo ma, že v platení daní sme pred Českou republikou aj Maďarskom. Máme “len” 8 platieb za rok, čo je podpriemer. Časová náročnosť a zaťaženie sú ale vyššie.

Tu je prehlad: