Rodová a sexuálna identita (LGBTI)

Rodová a sexuálna identita (LGBTI)
0.0 0

#21

Pekné, že ste v jednej vete spomenuli slová liberálna a vzdať sa témy ľudských práv. Palec hore (ironicky).


#22

Super téma na ilustráciu ujasnenia si pojmu “progresívny”. Byť trochu progresívny podľa mňa nejde, pokiaľ ide o elementárne hodnoty, ktorým veríme. Byť progresívny je tiež v rozpore s “byť pragmatický”, v uvode niekto o tom pochyboval. Byť progresívny znamená byť odvážny a otvorený predovšetkým. To nie je bežné.

No zároveň nie je nič zlé na tom byť pragmatický. Byť pragmatický reflektuje viac na realitu a zaužívanú prax. Progresívna strana by mala byť najodvážnejšou stranou v presadzovaní citlivých a zároveň v 21. storočí veľmi dôležitých tém, ako sú sociálna rovnosť alebo ekológia. S tým veľmi úzko súvisí obhajoba ľudských práv, ktoré máme zakotvené aj v ústave už viac než 25 rokov.

Obávam sa však, či táto komunita ľudí naozaj chce vytvoriť progresívne hnutie. Osobne si to nemyslím. A nevidím na tom nič zlé. Pokiaľ nepôjde o progresívnu stranu, budú mať ľudia v tomto zoskupení oveľa väčšie šance na presadenie dôležitých reforiem v tejto krajine.

Myslím si, že kto sa otvorene prihlási k progresívnym myšlienkam, bude odsúdený na okraj politického spektra bez výraznejšieho dosahu na chod krajiny. A jeho prítomnosť bude veľmi dôležitá, no viac pre etický a filozofický prínos.

Tiež by ma zaujímalo, ak by som založil stranu s názvom “Super Slovensko” a od začiatku by som komunikoval najprogresívnejšie myšlienky vrátane registrovaných partnersiev pre všetkých, zrovnoprávnenie LGBT ľudí s heterosexuálnymi občanmi, Basic Income, energetickú a potravinovú sebestačnosť z obnoviteľných zdrojov atď. Nebola by moja strana “Super Slovensko” progresívnejšou stranou ako “Progresívne Slovensko”? A to by bolo trochu smiešne.

Toľko príspevok do diskusie, no offence voči nikomu a klobúk dole za obrovský kus pozitívnej roboty!

Peace

Adam
Bratislava Budúcnosti


#23

Super Slovensko by som volil :smiley:


#24

Mne osobne chýba strana európskeho typu zelených podporujúca Lgbt témy a životné prostredie.


#25

Adam, asi by som ten vzťah progresivizmu a pragmatickosti mal ujasniť.
Samozrejme, som plne za manželstvá pre osoby rovnakého pohlavia, adopcie detí takýmito pármi,
a pre nastavenie legislatívy v prospech transrodových a intersexuálnych ľudí.

Na druhej strane si však uvedomujem, aké náročné je komunikovať tieto témy v určitých kruhoch.
Mnohí moji priatelia sú kresťania, a mnohí z nich ani nešli na referendum 2015 - no “plné” manželstvá, či adopcie detí sú pre nich “trochu moc”. A napriek tomu, že s ich názorom nesúhlasím, som si plne vedomý toho, že bez ich vôle alebo aspoň mĺkveho súhlasu nikdy nenastane žiadny progres v oblasti ľudských práv LGBTI ľudí.

A tiež si nemyslím, že ide o negatívnu vec. Spoločnosť sa vyvíja - to, čo bolo pred desiatkami rokov normálne je dnes neprijateľné a naopak. Je predsa normálne, že na začiatku stálo volanie afroameričanov po zrušení segregácie - a nie to, aby sa Martin Luther King stal v najbližších voľbách prezidentom.
Podobne verím v progres na Slovensku a v predmetnej oblasti. Až ľudia pochopia, že životným partnerstvom osôb rovnakého pohlavia sa nič nezmení k horšiemu, no mnohé sa zmení k lepšiemu, budeme môcť postaviť adopcie detí LGBTI ľuďmi do výkladu realizovateľných a vysnených politických cieľov.


#26

Áno, ja tvojmu pohľadu samozrejme rozumiem, no na politickej scéne mi chýba subjekt a teraz veľmi preženiem, keď poviem - typu Martin Luther King, ktorý nahlas povie o čo mu ide bez ohľadu na to, ako sa na neho budú pozerať druhí. Pretože verí v to, čo hovorí. Bol odvážny a preto sa mu podarilo dosiahnuť veľa aj keď sa žiaľ už toho nedožil.

Evolúcia je fajn, ale pokiaľ sme zaspali dobu, nemôžeme čakať ďalších milión rokov, kým budú Slováci pripravení akceptovať elementárne ľudské práva. Myslím si, že je dôležité, aby sa za tieto myšlienky otvorene postavili predstavitelia “väčšiny”. A niekto na politickej scéne by to mal urobiť.

Nehovorím, že to má byť Progresívne Slovensko, ale kto potom?

Vieš žijem v Európe a cítim sa byť súčasťou civilizovaného sveta, nenapadá ma dôvod, prečo by som sa mal otvorene neprihlásiť k týmto hodnotám?

Iná vec je potom diskusia o tom ako tento problém vyriešiť technicky. Bez ohľadu na to, či sa k hodnote rovnocennosti a tolerancie prihlásime alebo nie. Rozumiem totiž tomu, že inštitút manželstva znamená pre kresťanov niečo iné ako pre neveriacich alebo ľudí iného vierovyznania. Taktiež manželstvo so sebou nesie spoločenské konotácie prameniace rovnako z histórie, ako zo súčasného vývoja.

Ja osobne si myslím, že manželstvo - ako typ zväzku - registrované partnerstvo by mal byť inštitú pre kohokoľvek, heterosexuálov, homosexuálov, skupiny ľudí atď… a to by prinášalo právnu ochranu takéhoto zväzku so všetkým, čo s tým súvisí - prístup k informáciách, štátnu podporou, dedenie, atď. a potom by tu bola možnosť uzatvoriť manželstvo v rámci náboženskej komunity a to by popri základných právnych náležitostiach obnášalo aj nádstavbu spojenú s konkrétnou cirkvou alebo spoločenstvom.

Nemyslím si, že je dobré, ak sa náboženský poriadok mieša s občianskym na legislatívnej úrovni.


#27

Ako tu už niekto napísal, právo by malo slúžiť pre všetkých rovnako. Pokiaľ sa bavíme o registrovaných partnerstvách, malo by ísť o inštitút pre všetkých, nie len pre menšinu. Každý zákon by mal byť adresovaný pokiaľ to len ide všetkým. Aby nedochádzalo ani k negatívnej ani pozitívnej diskriminácii. To by sa malo týkať aj výhrady vo svedomí a pod.

Aby sa nestalo, že upletnenie práva bude musieť byť podmienené sexuálnou orientáciou, farbou pleti, pohlavím a pod.


#28

@Adam_Berka áno, ja si to plne uvedomujem - preto si myslím, že budúca sebaprezentácia PS je otázkou na diskusiu. Ďalšou vecou - ak sa teda PS pretransformuje na politickú stranu a dostane sa do NRSR - ale bude tiež ochota svoje plány realizovať. Máme tu predsa jeden odstrašujúci prípad: SaS sa zo začiatku tvárila ako veľký podporovateľ ľudských práv LGBT ľudí, no táto agenda im nakoniec nestála za to, aby z nej presadili čo i len čiarku. V prípade PS by som teda nakoniec vôbec nemal problém s uzemnenejšou sebadeskripciou a o to nekompromisnejším trvaním na základných bodoch tejto agendy (tj. zavedenie inštitútu životného partnerstva).

Tiež súhlasím s tým, že nemôžeme čakať len preto, lebo nám už ušiel vlak - no som presvedčený o tom, že dobrí politici sú bystrejší, než ich elektorát - a dokážu s ním pracovať tak, aby na nálady nielen reagovali, ale aby ich aj postupne tvorili. No a dobrí štátnici - ktorými by prípadní kandidáti PS určite mali byť (alebo by aspoň mali mať tú ambíciu) by zas mali schopnosti dobrých politikov využívať nie vo svoj prospech, ale v prospech krajiny a všetkých jej obyvateľov.

Práve preto mi pragmatizmus v politike nevadí, rovnako, ako by mi napr. nevadil v prípade účasti Mosta-Híd v koalícii so Smerom, keby si aspoň raz daná strana dokázala určiť priority a zaujala by jasný kritický postoj aspoň k jednej kauze Smeru v tomto volebnom období.

K tomu najdôležitejšiemu posolstvu o Európe a prihlásení sa k hodnotám - ja som to verejne spravil už dávno - no vo vyššie uvedenom kresťanskom prostredí na to viacerí reagovali negatívne. Nedávno napr. o mne v oficiálnom cirkevnom časopise evanjelickej cirkvi napísali, že “píšem na objednávku” a “pracujem na presadení Nového svetového poriadku”. Pri všetkej svojej snahe som postojmi evanjelického establišmentu v oblasti ľudských práv neposunul hranicu ani o meter (samozrejme, želaným smerom).

Naopak, práve negatívne mierené snahy (referendum 2015, vyhodenie evanjelického duchovného z práce len preto, že si dovolil byť “príliš tolerantný” ku gayom a lesbám, etc.) môžu otvoriť oči ľuďom, ktorí túto vec dosiaľ nepovažovali za vážnu a/alebo otvorenú otázku. A práve vtedy je potrebné, aby tu bola strana, ktorá okrem dobrého programu v iných oblastiach práve v tejto jednej ponúkne riešenia, ktoré LGBTI ľuďom umožnia uzatvárať štátom uznané partnerstvá/manželstvá, a zároveň neodradí ľudí, ktorí síce nie sú apriori konzervatívni, no vzhľadom na sociálne, kultúrne a náboženské pomery, z ktorých pochádzajú, sú kultúrne progresívni len po istú hranicu.

PS: Čo sa náboženského poriadku a štátnej legislatívy týka, o postavení cirkví tu je iné vlákno, vrele odporúčam. PS2: Reálna odluka cirkví od štátu (čo štátu od cirkví?) by mala byť jedným z relatívne dôležitých pilierov vízie Progresívneho Slovenska.


#29

Podľa mňa si treba v prvom rade ujasniť to, kde stojíme momentálne z právneho hľadiska, a aké dôsledky by malo zavedenie, čo i len najviac limitovaného inštitútu registrovaného partnerstva, ako formy rodinnoprávneho spolužitia.

Vzhľadom na to, že sme súčasťou európskeho priestoru, v tomto kontexte ide najmä o Radu Európy a jej Európsky súd pre ľudské práva. Ten nám (zatiaľ) nepovedal, že ako štát máme povinnosť zaviesť nejakú oficiálne uznávanú formu partnerstva pre osoby rovnakého pohlavia. Z jeho judikatúry však vyplýva, pokiaľ je mi známo, že v momente, keď takú formu spolužitia zavedieme, nesmieme v rôznych aspektoch rozlišovať, diskriminovať, medzi nimi a manželskými zväzkami.

Teda pokojne stačí zaviesť registrované partnerstvo a nevyhneme sa ani tomu, aby mali osoby v registrovaných partnerstvách právo adoptovať si spoločne deti. Čo je vnímané ako spoločensky kontroverzná téma.

Súhlasím s hlasmi predo mnou, že by mala byť zavedená možnosť registrovaného partnerstva plnoletých osôb, a to bez ohľadu na pohlavie alebo sexuálnu orientáciu osôb. Úplná rovnosť, žiadne špeciálne zaobchádzanie.

Myslím si, že táto téma má byť otvorene a verejne komunikovaná akoukoľvek stranou alebo spoločenským hnutím, ktoré si robia ambíciu vyhlasovať sa za progresívne. Oveľa rizikovejšie je podľa mňa čo i len uvažovať o tom, že by sa takáto agenda dala raziť v utajenom režime. To vyvoláva nedôveryhodnosť a diskredituje oveľa viac. Aj naši spoluobčania, ktorí majú záujem žiť v takýchto partnerstvá, si konečne zaslúžia, aby sa k nim nejaká entita vo verejnom priestore otvorene a nahlas prihlásila.


Čomu veríme – desatoro progresívneho slovenska
#30

Vseobecny postoj konzervativnych stran, zdruzeni je “teraz to bude partnerstvo, potom manzelstvo a potom adopcie”. Myslim preto, ze je uplne zbytocne ist cestou postupnych krokov a musi ist o plnohodnotne pravo, priama cesta. Preco vymyslat reg. partnerstvo aj pre hetero pary, ked tu mame institut manzelstva a moze byt pre vsetkych? Aby sa uspokojila cast obcanov, ktora potrebuje aspon takuto vysadu oproti mensine? To progesivne nie je ani nahodou. Myslim, ze je na case aby sa prirodzene autority postavili za LGBT komunitu a posudzovali rodicovstvo na zaklade schopnosti vychovat potomka a nie sexualnej orientacie.


#31

rovnost je v tom ze vychovam deti tak ze lesby/transky budu brat ako ludi, ktory su taky ako my, len inym smerom porobeny, alebo ich budem tlct zakonmi ze nesmies si hubu otret o lesbu lebo bububu ? Je to boj za rovnost alebo za privilegia ?? zatial mam pocit ze skor za privilegia.


#32

LGBT komunita moze kludne vychovavat dieta ktore si splodi. Na zaklade coho usudzujes ze vychova v lesbo/homo pare bude kladne prospievat vyvinu cloveka ? Lebo je to moderne ? Preco by "prirodzene autority"sa mali postavit za LGBT komunitu ? Nemalo by to byt skore ze sa "prirodzene autority"postavia za akukolvek aktivitu ktoru povazuju za prinosnu pre spolocnot ? preco sa nesmie ani naznakom spochybnit bozstvo LGBT ? je to take uzasne hnutie co pre blaho ludstva je jedina moznost ? priserne ma vytaca dvojity meter. ale priserne. :wink:


#33

Vedecky dokazana skodlivost vychovy nie je. Ci? Nerozumiem ani preco by mala byt. Dieta sa rodi bez predsudkov, neriesi to. Vzor spravania si berie z okolia, ak mu chyba v domacnosti. Nemas rad dvojaky meter, no na druhu stranu urcitej skupine ludi odmietas spristupnit adopciu. Jednotlivec moze adoptovat, homo par nie… Cize ano, prirodzene autority sa maju postavit za prospesnu aktivitu a blaho pre vsetkych, kam podla mna aj spada pravo dietata na rodinu, namiesto detskeho domova… btw vobec nevravim o bozstve LGBT, ale o tom, ze pri adopcii sa maju skumat ine vlastnosti cloveka a nie sexualna orientacia, ktora neurcuje, ci je clovek psychopaticky nasilnik alebo nie.


#34

@Adam_Berka @samjezny @PaloKrajci Vďaka za vaše príspevky. Je dobré čítať mne podobne názorovo a mentálne nastavené príspevky k veci.

Zjednoduešne. Za mňa Jednoznačná vízia postupnými krokmi smerom k rovocennému celoživotnému partnerstvu, ktoré bude podporované štátom rovnako ako súčasne “zadefinované” manželstvo Ústavou SR. Ja som rovnako presvedčený o tom, že spoločnosť sa prirodzene posúva a odbúrava konzervativizmus. Mladá generácia ľudí vníma otázky rodovej a sexuálnej identity omnoho otvorenejšie a tolerantnejšie. Obrovský vplyv má na to aj pop-kultúra a médiá. Možno bude potrebná jedna alebo dve dekády aby sa zmenila spoločenská klíma natoľko, aby sa na LGBTIQ komunity nepozeralo ako na zdegenerovaných a chorých ľudí, ktorí sú ohrozením spoločnosti a získali rovnoprávne postavenie vo všetkých odtieňoch. Za mňa si myslím, že progresívne Slovenško či už ako think-thak alebo politická platforma by mala zosobniť a zúžitkovať tieto spoločenské zmeny vo svojej vízii a predstavovať ten subjekt typu “Martin Luther” Stáť si za niečim a veriť tomu.

Čo sa týka konzervatívneho prostredia. Tak aj ja pochádzam z prostredia, kde je veľmi náročné diskutovať na túto tému a poznám mnoho kresťanov, ktorí v najlepšom prípade neradi na tieto témy diskutujú. Viem o akú citlivú a háklivú tému ide, ale aj s týmito ľudmi je možné diskutovať. Niečo podobné na tento spôsob. Absolvoval som už desietky takýchto diskusií a ide to aj s tými najkonzervatívnejšími jedincami :slight_smile:

Ale aj táto téma sa myslím dotýka omnoho širšieho fenoménu netolerancie k inakosti na Slovensku. Či už ide o náboženskú, etnickú, rasovú a rodovú inakosť. V tomto vidím, že potrebujeme progres a v čom zaostávame. A to je niečo čo mi práve na politickej scéne chýba. Mám pocit, že každý sa toho bojí a bojí sa práve z toho dôvodu, aby na “konzervatívnom” Slovensku sa neodpísal. Bol by som rád, keby PS bolo nositeľom práve tejto paradigmatickej zmeny a atmosféry. Verím, že táto komunita zdieľa toto videnie.


#35

Áno. V minulosti politici viac viedli a usmerňovali spoločnosť. Dnes politici prebrali úlohu akýchsi surfovačov na popularite, teda nevedú oni spoločnosť ale spoločnosť vedie ich, lebo uspieť vo voľbach môžu dnes iba takí ktorí opakujú to čo počuli v krčme. Dnes by Štefánik, Masaryk či Beneš vo voľbach nemali šancu, boli by vysmiati a vyhejtovani.
Osobne som určite za zrovnoprávnenie LGBT, nevidím žiadny dôvod aby sa tak nestalo, nik z LGBTI ľudi ma neohrozuje, ani ma nijako neohrozuju ich zvazky, a vhodnost na adopcia a starostlivost o deti je na individualnom posudeni - či je niekto vhodný ako náhradný rodič nezáleži od jeho sexuálnej orientácie. Podobne je to aj s legalizáciou niektorých narkotík - teraz vládne nekonzistencia v tom že alkohol je úplne legálny kým ine narkotiká niesú.

Je tu ale jedno ALE ktoré tu spomenul aj @Fero_Liptak aj @Peter_Pavol a mňa naozaj mrzí že aj sám som sa už dostal do tejto fázy kedy musím s nimi súhlasiť, kedy musím povedať, akokoľvek pokrytecky to znelo, že momentálne si nemôžeme dovoliť riešiť všetky témy ktoré nás trápia a nemôžeme bezvýhradne presadzovať slobodu pre všetkých lebo momentálne sú ohrozené základné slobody a práva všetkých ľudí nielen menšín. Začal sa hon na čarodejnice a je vcelku možné že čoskoro príde k obmedzovaniu médií. Ak nastolíte tému legalizácie narkotík označia Vás za feťáka, ak nastolíte tému LGBTI označia Vás za pedofila. Ak začnete riešit tieto témy tak druhá strana to zneužije na to aby týmito témami zahltila priestor a aby sa neriešila hospodárska kryminalita.
Momentálne su ľudia otrávení zo stavu všetkého, lebo nefunguje nič a je ľahké takýchto otrávených ľudí zmanipulovať aby uverili že práve LGBTI, utečenci, narkomani,… sú ten hlavný dôvod ich zlého stavu.
Preto je potrebné ako prvé dať dôraz iba na pár základných otázok, vyšistiť Eugiášov chliev v polícii a v sudnictve. Keď vyčistíme políciu a súdnictvo a bude možné odstrániť zo spoločnosti zlodejov a ľudí ktorí útočia klamstvami. Potom bude možné vyriešiť bordel v zdravotníctve, v doprave, školstve. A potom keď budú ľudia spokojní so svojim životom, keď nebudú musieť do nemocnice nosiť vlastný WC papier, keď ich na ulici nebudú beztrestne mlátiť Paškovci, keď sa nebude verejne kradnúť, tak potom možno aj sami uvidia že ich neohrozuje žiadna LGBTI ani utečenci ani narkomani.
Takže na otázky k LGBTI, dekriminalizácii, utečencom treba odpovedať: “not an issue now”, tomu sa budeme venovať keď odstránime hlavný problém - oligarchiou prehnitý systém, políciu, súdnictvo, zdravotníctvo, rozpadnuté školstvo.

Vyzývam preto aj všetkých z LGBTI aby otázku ich legitímnych práv zmrazili kým sa nevyrieši hrozba totalitnej vlády lebo ak tu nastane režim ako v Rusku, Turecku tak nielen že o Vaše práva nikto ani len nezakopne ale sa môže stať že sa to ešte zhorší a proti Vám postavia aj políciu a súdy ak nie aj niečo horšie.


#36

@rastislavz s tým sa nedá súhlasiť. Principiálne nie je možné “zmraziť” nejakú otázku - nehovoriac o tom, že táto úvaha vôbec nedáva zmysel. Boj za ľudské práva sa nevylučuje s bojom proti ohrozeniu demokratickej spoločnosti - práve naopak. Ako chceme odstrániť (citujem) hlavný problém - oligarchiou prehnitý systém, políciu, súdnictvo, zdravotníctvo, rozpadnuté školstvo (unquote) - ak celý rad vlastných spoluobčanov postavíme na druhú koľaj?

Proti demagógii a populizmu sa dá čestne a úspešne bojovať len hodnotami.

A ako som vyššie naznačil - ak sa podarí nájsť spôsob, akým komunikovať naše postoje k LGBT ľuďom jasne, a zároveň tak, aby neprovokovali tú časť spoločnosti, ktorá nie je apriórne konzervatívna, no nie je ani príliš progresívna, tak potom budeme môcť niečo spraviť pre LGBT ľudí i budúcnosť Slovenska ako demokratickej krajiny. (A to platí všeobecne, nielen pre Progresívne Slovensko, ale pre nás všetkých, ktorým na tejto krajine ešte záleží).


#37

@samjezny Súhlasím s tým, že treba ísť progresívne, a zároveň neprovokovať tú časť spoločnosti, ktorá vidí veci inak. Lebo aj to sú naši spoluobčania s vlastným názorom. Podľa mňa je práve takou cestou uzákoniť inštitút registrovaného partnerstva. Konzervatívne orientovaní ľudia a cirkvi, ktorých pohľad tiež treba rešpektovať, môžu byť spokojní, že manželstvo ostane manželstvom. Aj prvá otázka v minuloročnom referende bola presne o tom, a získala si najväčšiu podporu zo všetkých. Okrem toho, momentálne je takýto princíp aj v Ústave, takže zavedenie možnosti manželstiev bez ohľadu na pohlavie, by si vyžadovalo dať dokopy ústavnú väčšinu. Inštitút registrovaných partnerstiev sa dá zaviesť jednoduchým zákonom, napr. oprášením toho, ktorý kedysi predložila SaS.

Toto sú všetko dôvody, prečo pokladám za vhodné prijať inštitút registrovaných partnerstiev, otvorený pre všetkých plnoletých a slobodných, bez ohľadu na pohlavie a sexuálnu orientáciu.


#38

@rastislavz @samjezny Súhlasím argumentačne so Samom. Ja si myslím, že riešenie “bordelu” v zdravotníctve, doprave a školstve musí ísť spoločne aj s inýmí témami. Osobne vidina a predstava akéjsi totalitnej vlády predsa nesmie logicky podporovať zdávanie sa nejakých hodnôt na ktorých by celá platforma by mohla byť postavená. Ako asi nikto nechce, aby synonymum PS bolo hnutie na podporu LGBTIQ, ktoré forsíruje túto tému, ale bolo by dobré, ak súčasťou hodnotového zakotvenia bola téma menšín a špeciálne LGBTIQ témou na ktoré sú jasné postoje. Netreba sa báť. Ako som už spomínal spoločnosť sa mení a treba to “využiť”.


#39

Inštitút životného partnerstva sa mal na Slovensku vytvoriť už dávno, aj prípad Oliari and Others vs Italy na Súdnom dvore Európskej únie potvrdzuje, že i Ficova vláda porušuje ôsmy článok Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v Európe. Momentálne je osem prebiehajúcich prípadov na Európskom súde pre ľudské práva - týkajú sa registrovaných partnerstiev a adopcií detí.


#40

ak ide o zrovnopravnenie LGBTI ludi, nie je to “pozitivna diskriminacia” ale odstranovanie diskriminacie