Rozdelenie zo zisku medzi pracovníkov firmy

Rozdelenie zo zisku medzi pracovníkov firmy
0.0 0

#41

Pavel, z našej konverzácie mi vychádza, že si nejaká rozpoltená osobnosť.
Najprv mi nadávaš do komunistov a totalitných spôsobov pri presadzovaní reforiem, potom sa priznáš, že sám si dobrovoľne vstúpil a pôsobil v totalitnej strane.

Si vzťahovačný a prekrúcaš fakty.
Nemyslím si, že všetci podnikatelia sú rovnakí a netvrdil som to v predchádzajúcich príspevkoch.
Nepísal som, že práve ty považuješ svojich zamestnancov za chamraď a že im vyčleňuješ peniaze na prežitie. A ani som sa nikdy nezmienil, že mi niekto stúpil na otlak, alebo nejako ublížil. Vymyslel si si to účelovo.

Máš čudné názory o tom, čo je ľavicový extrémizmus.
Určite to nie je kolektívne vyjednávanie o výške mzdy zamestnancov, keďže je to bežný prostriedok domáhania sa svojich demokratických práv v kapitalistickom zriadení.
Nezabil som nikoho a ani to nemienim urobiť, tobôž nie pri presadzovaní opatrení na zmenu zákonov, takže môžeš byť kľudný.

A ak ti to pomôže, tak som presvedčený o tom, že v tejto komunite neprejde žiadny návrh, ktorý by nejakým spôsobom zasahoval podnikateľský sektor. Veď všetci lídri sú podnikatelia :yum:
Takže nemaj obavu a ukľudni sa.


#42

Máš zaujímavé vyjadrenia:

A potom začneš osobné útoky na zlých podnikateľov, ktorí považujú zamestnancov za chamraď.

To, že si nebol komunistom z teba automaticky dobrého (alebo zlého) človeka nerobí. To, že som bol v strane zo mňa zlého (alebo dobrého) človeka automaticky nerobí. Ja sa členstvom nechvalim, ale ani to neskrývam, proste je to fakt z minulosti, ktorý sa nedá zmeniť. Nemám potrebu tento fakt zakrývať “birmovaním” a inými rečami. Nie som na to členstvo hrdý, ale ani sa za to nehambím.

V svojom prvom príspevku ťa nespomínam, tak neviem ako si prišiel na to, som to myslel na teba. Ja hovorím, že zákonom nariaďovať prerozdelenie zisku je zlé, a tiež že je to totalitné.

Zákonom nariaďovať kolektívne vyjednávanie a stanovovanie výšky podielu prerozdelovania zisku je tvoj návrh. Došiel si k nemu ty, ale najskôr si mal názor podobný ako ja:

Ale na konci už začínaš odbočovať k nejakej zvláštnej konšpirácii:

Nemám dojem, že by sa dala kolektívna zmluva utajiť. Už z názvu “kolektívna zmluva” z nej robí verejný dokument. Dokonca kolektívne zmluvy výššej úrovne sú zverejňované v zbierke zákonov.

A nakoniec sa prehupneš už do čisto emotivnej negatívnej nálade na zlých podnikateľov.

A posledná vec:

Možno to nie je z kontextu pochopiteľné, ale ja nemám problém s kolektívnym vyjednávaním. Ani ho vôbec nespomínam. Ja má problém a to zásadný aby sa zákonom stanovoval podiel zamestnancov na zisku firmy. A takéto zasahovanie je totalitné. Nakoniec aj ty si proti, viď tvoje texty. O ľavicovom extrémizme máme jasnú predstavu: stalinizmus a jeho gottwaldovská obdoba tu. 50. roky. Polpotizmus, Maoizmus, a pod.

Červený extrémizmus a hnedý extrémizmus sa líši iba v dôvode, nástroje sú rovnaké. A začína to keď si demokraticky prijatý zákon osobuje právo riešiť veci, ktoré nemá. Vo vyspelých krajinách na to majú opravné páky - súdy, ústavný súd, neziskovky a aktívnych občanov. U nás väčšina tých nástrojov funguje zle. A množinu aktívnych občanov sa podarilo dvom totalitám za sebou pomerne slušne zredukovať…

A nemám obavu o a z PS a komunity. Ale som tu nie aby som mlčal, alebo podrýval. Ja som sem prišiel s nádejou za lepšie Slovensko. Ale obsah tejto témy nie je smer k lepšiemu Slovensku, skôr naopak. A to, že lídrami PS sú podnikatelia viem, ale “chrániť” smerovanie nemôžu len oni, je to na všetkých.


#43

Dobre, beriem to, že som sa možno zle vyjadril, alebo ak chceš, tak ako chybu, že som hneď na začiatku polopatisticky, teda podrobne a detailne nevysvetlil, ako by mal fungovať môj návrh o ktorom si myslím, že by v konečnom dôsledku zvýšil hanebný podiel slovenských miezd 38,4 % k HDP.
Inak povedané, za to čo vyprodukujeme nevyplácame mzdy, ktoré by si zamestnanci zaslúžili a to je neodškriepiteľný fakt.
A keďže jednou z príčin tohto stavu je aj nepriaznivý pomer podielu vyplatených miezd k výsledku hospodárenia firiem, tak vysvetlenie je jediné, že si v globále (aby som neurazil elitu podnikateľov) majitelia firiem zoberú pre seba viac peňazí, ako je tomu v iných vyspelých štátoch.

Kapitán Danko - právnik sa naštval a verejne vyhlásil, že navrhne povinné vyplatenie 13 platu pre všetkých zamestnávateľov bez rozdielu, teda aj vtedy ak je firma stratová alebo nevykázala žiadny zisk.
Preto som tvrdil, že je to blbosť a zákonom nemožno prikázať takejto firme, ktorá by si musela na 13 platy požičať, aby ich vyplatila.
Samozrejme, že podnikatelia by to mohli vyriešiť aj tak, že o 1/12 budú krátiť mesačné mzdy a z takto ušetrených peňazí vyplatia 13 plat - ale to nič nerieši. Konečný výsledok by bol rovnaký ako pred sporným zákonom.

Ja som teda navrhol čistý a zákonný spôsob ako dosiahnuť zmenu zvýšeným tlakom na podnikateľov prostredníctvom dodržiavania morálnych princípov https://sk.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A1lka na základe kolektívneho vyjednávania.

Ako by to teda mohlo fungovať.

Súčasnosť.
V súčasnosti sa predpokladám (nie som podnikateľ - teda žiadny expert ovládajúci všetky zákony, preto sa možno nebudem vyjadrovať úplne presne - aby mi to nebolo vytýkané), uzatvára kolektívna zmluva na následujúci rok okrem iného o tom, či vôbec a o koľko sa v priemere zdvihnú mzdy zamestnancom. Dohodnú sa napr. o priemernom navýšení o 10 €.
Ak bol dobrý rok a firme sa darilo dosiahnuť lepšie výsledky hospodárenia ako bol predpoklad, tak ten dobrý podnikateľ si povie podelím sa aj so svojimi zamestnancami lebo je to najmä ich zásluha a tak im rozdelím 80% z predpokladaného čistého zisku a ja si nechám 20%.
Ten stredne dobrý podnikateľ si povie, vyplatím im 13 plat, alebo 50% zo zisku a 50% bude mojich.
A ten zlý si povie, zvýšil som im podľa dohody na začiatku roka plat, tak nedostanú nič, mojich bude 100%, radšej kúpim pre firmu ďalšie auto, ktoré využijem aj pre rodinu alebo si nechám vyplatiť čistý zisk a začnem stavať vysnenú vilu. Alebo dám časť z nej svojmu manažmentu a ten urobí poriadok s nespokojnými zamestnancami.

Návrh.
V príslušnom zákone, napr. do Zákonníka práce vsunúť aj podmienku pre kolektívne vyjednávanie o mzdovom podiele zamestnancov na kladnom výsledku hospodárenia.
Teda namiesto odmeny vo forme 13 platu alebo majiteľom stanovenej neadekvátnej odmeny, by boli vopred stanovené kritéria, resp. %- tuálny priemerný podiel zamestnancov na výsledku hospodárenia v danom roku. Samozrejme, že by sa nejednalo len o manažment ako to niekto v predchádzajúcom vstupe duchaplne uviedol.

Výsledok by bol následovný.
Ak by sa podarilo vyjednať vysoký % pomer prerozdelenia peňazí v prospech zamestnancov (čo je vysoké, stredné a nízke % by sa po určitom čase na základe porovnávania jednotlivých firiem zreteľne prejavilo), tak by nik nemohol namietať, že má malé koncoročné odmeny, ale bude rád, že nejaké dostane, lebo aj 1€ bude súčasťou dohody. No nemôže potom nadávať na majiteľa, ak, tak iba preto, že má zlý manažment, alebo zamestnáva aj neschopných zamestnancov, či rodinných príslušníkov.
Zamestnanci by nedostávali iba tzv. 13 plat, teda 1/12 priemerných ročných platov, ale v priemere skutočne stanovenú peňažnú čiastku vyplývajúcu z kolektívne dohodnutého podielu na výsledku hospodárenia, teda možno aj niekoľkonásobne viac, čo by bol zasa (ak to nebol mimoriadne výnimočný rok) signál, že sú platy zamestnancov asi nastavené príliš nízko.

Samozrejme, že majiteľovi firmy nemožno zákonom prikázať, že pri kolektívnom vyjednávaní musí pristúpiť na dohodu o vysokom % podiele miezd zamestnancov na výsledkoch hospodárenia. Voči tomu som namietal v predchádzajúcich častiach. Preto som ich rozdelil na dobrých, stredných a zlých. Ten stredne zlý môže povedať, že nepristúpi na žiadnu dohodu, ale tak ako doposiaľ sa rozhodne na konci roka, koľko a ako prispeje zamestnancom za dosiahnuté dobré výsledky hospodárenia. Ten zlý povie to isté ale nevyplatí na konci roka zamestnancom nič.

Nevadí, po čase sa výsledky dostavia, keďže súčasťou návrhu je aj vyčíslenie % pomeru vyplatených ročných a priemerných miezd zamestnancov k výsledkom hospodárenia firmy.
A tieto výsledky musia byť vyhodnocované a verejne dostupné, aby bolo možné porovnať rôzne, či v rovnakom odvetví hospodáriace firmy ako hospodária a ako si vážia svojich zamestnancov.
Bol by to aj signál pre tých, ktorí si myslia, že majú na viac, aby si hľadali miesto u konkurencie, ktorá ich bude vedieť aj patrične ohodnotiť. Bude to signál, že môj majiteľ je chamtivec a z úspechu podniku odmeňuje najmä sám seba. Preto mu to treba pripomínať a podľa toho sa k nemu správať dokedy si neuvedomí, že aj zamestnanci sú ľudia.

Keďže si nepochopil ani ako podnikateľ čo navrhujem, tak som to všetkým pravdepodobne vysvetlil po lopate. Možno nie ale lepšie neviem.
Preto ak nemáš problém s kolektívnym vyjednávaním, tak by si nemal mať problém, ani so zákonom, ktorý nariaďuje, čo má byť predmetom kolektívneho vyjednávania - ten zákon už desiatky rokov existuje a mení sa pravidelne. Takže mi nepodsúvaj, že som vymyslel ďalší.
Omieľaš dookola, že sú to nejaké totalitné praktiky, či ľavicový extrémizmus, stalinizmus …
Myslím si, že rozumní ľudia už pochopili o čom to celé je.


#44

Teraz si to napísal tak, že som to aj ja pochopil. :slight_smile:

Takáto úprava mi dáva hlavu a pätu. A ten dôsledok o ktorom píšeš sa mi zdá reálny. Začalo by to čistiť trh práce.
A ešte by som pridal, to čo už som tu použil viackrát: zabudnúť na hrubú mzdu. Udávať len čistú mzdu a mzdové náklady (inak aj super hrubú). Na začiatku by stačilo, keby sa prestali (falošne) odvody rozdelovať na tie u zamestnanca a tie u zamestnávateľa. Sú to aj tak odvody zamestnanca. A ako druhý krok - dať zamestnancom celú super hrubú mzdu a nech odvody platí sám (ale to je nepriechodné). Zamestnávateľovi je to jedno, lebo aj tak tie peniaze musí odovzdať. Zamestnanec by si uvedomil: A. svoju plnú cenu, B. cenu štátu. A asi by to bol jeden zo spôsobov, ako mobilizovať širšiu masu.

Priznám sa, že vždy som veľmi citlivý (možno precitlivelý) na to keď štát chce obmedzovať slobodu, alebo zavádzať ďalšie povinnosti, tam kde sa majú starať jednotlivci. Pretože tým znižuje všeobecnú zodpovednosť a zvyšuje lenivosť.A to vyhovuje len populistom a politikom, ktorý chcú ovládať a smerujú k totalite - diktátu malej skupiny. A je fakt jedno či je to vľavo na červeno alebo vpravo na hnedo.

Len vždy to má svoje ALE. Tie % pre firmu a zamestnanca: neviem sa vyjadriť za veľké firmy. Zhodou okoľností je k tomu čosi tu: https://www.facebook.com/poslednykriziak/videos/792132570953532/ (nie že by zrovna patril k mojim oblúbeným…). U malých firiem je to často aj tak, že si časť zamestnaneckých služieb kupujú ako službu na faktúru. Príkladom je aj účtovníctvo. Moja firma nemá na to aby som mal účtovníčku na plný úväzok a tak si jej službu kupujem na faktúru. Tie percentá sú mi rátane ako podieľ podnikateľa, ale v skutočnosti sú to náklady na zamestnanca. A je takých služieb viac - zdravotná služba, IT, upratovanie, … Vo všeobecnosti u firiem pod 10 - 20 produkčných ľudí to bude podobné.

Ďalší podiel na zlých percentách ma vo všeobecnosti zneužívanie živnosti na zamestnanie. Zamestnávateľovi to znižuje náklady, živnostníkovi/zamestnancovi (teoreticky) zvyšuje príjem. Ale štatistiku to kazí…


#46

Stale ste nezdovodnili vyznam takeho navrhu, jeho vymozitelnost ani textaciu a zmysel. Kolektivne vyjednavanie je predsa o mzdach a len pre organizacie s odbormi a uprimne pre robotnika je jednoduchsie vediet kolko dostane mesacne ako akesi percenta ak cosi kdesi o 12 mesiacov nejako dopadne a este ma doverovat manazmentu a majitelovi. Radsej venujte energiu niecomu zmysluplnejsiemu, napriklad si zacnite citat nejake zakony. napriklad prave zakonnik prace a ine.
Uprimne, vase narazky na manazment a majitela su smiesne, resp. zrejme u Vas funguje zavyst a komplexy. Zmente zamestnanie, mozno najdete stastie inde. Alebo sa aspon vzdelavajte, to sa vzdy zide.


#47

Mám konkrétne výhrady:
V prvom rade: prečo by sa participácia zamestnancov mala týkať iba zisku? Teda v dobrých časoch participujeme a v zlých (=strata) sa tvárime, že sa nás to netýka?
Ďalej, ako podnikateľom zabránime, aby zisk preniesli do inej firmy, kde bude zamestnaný iba manažment, ktorý bude druhej firme legálne fakturovať “management fee”? :wink:
V neposlednom rade, nie je dôvod obávať sa, že nútené prerozdelenie zisku sa v konečnom dôsledku prejaví v nižších mzdách? Lebo podnikatelia asi vedia počítať (respektíve si na to dokážu niekoho najať) a ak majú zo svojho zisku povinne niečo odovzdať zamestnancom, nemajú dôvod ponúkať vyššiu mzdu.

Myslím, že jediný správny prístup je deliť zamestnávateľov na “dobrých” a “zlých”. :wink: A tí “dobrí” už dnes vyplácajú ročné odmeny na základe výsledku hospodárenia. Netreba strácať čas s novou reguláciou, ktorá by navyše nebola ani povinná.


#49

Ozaj som nezdôvodnil význam ???
Možno môj príspevok nebol písaný pre nevidomých, alebo tých horných 10 tis.
Možno by ho mali pripomienkovať len zamestnanci a podnikatelia, ktorí si vážia svojich zamestnancov, teda tí, ktorí tam ten význam chcú vidieť a ktorým záleží na tom, aby sa aj ostatní vo vykonávanej profesii aj výškou platu rýchlejšie priblížili vyspelému svetu.
Ale to pre vás nadpriemerne vzdelaného - podnikateľa (ako ste sám uviedol) a pravidelne to, aký ste sčítaný a vzdelaný vo svojich príspevkoch opakujete, len aby ste zdôraznil silu svojich protiargumentov a ponížili ostatných oponentov určite nemá žiadny zmysel.
Viete, že vám to verím a celkom sa viem vcítiť do vášho myslenia? :grinning:

Odporúčam vám aby ste si naštudovali o čom všetkom je kolektívne vyjednávanie a čo je obsahom kolektívnych zmlúv. Tiež by ste si mali doplniť vedomosti o možnosti zastupovania zamestnancov tam kde neboli zriadené odborové organizácie.

Máte pravdu, že robotníka nezaujímajú nejaké percentá, ale buďte si istý, že odmena, ktorú dostane na základe takto dohodnutých % ho určite zaujímať bude.

Super nápad a od ktorého roku by som mal začať?

Jój ale som sa narehotal. :grinning::sweat_smile::joy:
Môžte upresniť diagnózu ktorou to tak strašne trpím? Možno mi niečo hrozí a neviem o tom.
Mal by ste si dávať pozor ako často vo svojich príspevkoch odporúčate ostatným to vzdelávanie, asi by sa aj tu dali uviesť rôzne diagnózy.

Mimochodom takýmito príspevkami ma vy a vám podobní podnikatelia iba utvrdzujete v presvedčení, že som asi udrel klinec po hlavičke. Ak by to totiž bolo len smiešne, tak sa nenamáhate vymýšľať toľko reakcií so snahou o diskreditáciu ľudí s iným názorom.


#50

Mimochodom, uz som vam pisal, ze nie som podnikatel, ale kedze necitate dobre a neargumentujete, tak sa s vami bavim tak ako si to aj zasluzite.
Problematike zjavne nerozumiete v kontexte a uz vobec nie z druhej strany, mozno keby sa nasla empatia.
Na vecne pripomienky neodpovedate. Ale uplne bude stacit, ak sa vyjadrite panovi GGA, ten ma zda sa vacsiu trpezlivost.
Vase znenie navrhu zakona je neurcite a nezavazne, teda tam ani nemusi a dokonca ani nemoze byt tak ustanovenie ako to navrhujete ale presny wording ste nedodali iba akesi gumenne myslienky.


#51

Uveď príklad, kde alebo v ktorom štáte je uzákonené, že sa zamestnanci podieľajú na strate?
Aj ma napadá - určite si myslel vynález nášho zákona o reštrukturalizácii - Váhostavu - tam sa všetci roboši skladali na Sicílsku firmu Širokému. Dobrý príklad? Daj ďalší.

Prečítaj si ešte raz - nerozumiem o akom nútenom prerozdelení zisku píšeš.[quote=“GGA, post:47, topic:2382”]
Lebo podnikatelia asi vedia počítať (respektíve si na to dokážu niekoho najať) a ak majú zo svojho zisku povinne niečo odovzdať zamestnancom, nemajú dôvod ponúkať vyššiu mzdu.
[/quote]
Nie povinne! Veď sa dohodnú, ak chce tak ponúkne ak nechce nie. Riskuje len to, že sa mu na konci roka verejne zdokladuje ako si váži, teda platí svojich zamestnancov. Či si to s nimi (vami) potom nejako vybavia, to už ja neriešim. [quote=“GGA, post:47, topic:2382”]
Myslím, že jediný správny prístup je deliť zamestnávateľov na “dobrých” a “zlých”. :wink: A tí “dobrí” už dnes vyplácajú ročné odmeny na základe výsledku hospodárenia. Netreba strácať čas s novou reguláciou, ktorá by navyše nebola ani povinná.
[/quote]
Chápem ťa, tých zlých nechajme tak, nech si lebedia.
Šak čo je na tom zlé, že sme na posledných priečkach, veď tých posledných miest v rámci EÚ sme obsadili neúrekom, tak nám treba. Aj to je riešenie. :v:
Otázka znie - čo tu v tejto komunite vlastne porábame.


#52

Dá sa s vami normálne baviť, bez toho aby ste sa nepovyšovali a neurážali???
Veď vy nechcete rozumne diskutovať, vašim cieľom je provokovať.

Vašim cieľom je znevažovať iniciatívu, veď ja so tu nepripravoval znenie zákona. Je to len môj návrh, okamžitá reakcia, ktorá by sa mohla upraviť na konkrétne podmienky.
Mimochodom nemáte tu žiadne témy kde by ste niečo navrhovali.
Ste tu iba za vrtáka?


#53
  • Navrh zakona sa v pripomienkovom konani vzdy posudzuje z viacerych hladisk. A to i z hladiska podpory podnikania, ekonomickeho rastu, prava podnikatela garantovaneho ustavou (trhova ekonomika) no a narazame pri vasom navrhu na zavazne trhliny. Kedze o tom nieco viem, tak som si dovolil aj tvrdsiu poznamku, takto reagujem na ludi, co neargumentuju vecne, alebo su tvrdohlavi ci emocionalni, moja chyba. Taktiez mam pocit, ze nechcete o inych hladiskach ani pocut, resp. na ne ani nereagujete. Ani posledny kriziak zatial nepovedal co sa s tym da robit, ako zaviest regulaciu a uz vobec sa nepozeral na problem v kontexte. Argumentovat slovinskom ci bulharskom alebo nemeckom je dobre tak pre volicov.
  • Navrhovana myslienka sa do znenia zakona zapracovat podla mna neda. ak chcete relevantnejsie pripomienky, popracujte na presnejsej forme navrhu.
  • Ziadnu temu som neinicioval, ale myslim, ze vyjadroval som sa vratane rieseni v oblasti zdravotnictva a kontroly hospodarenia statnych podnikov a organizacii. to bolo na zaciatku ked som sa prihlasil este december/januar, skumajte, hladajte.
  • Za vrtaka nie som, ale kriticke myslenie mam. Celkom slusne skusenosti z roznych oblasti si myslim, ze tiez. dokonca mam aj nieco ako zmysel pre objektivnost, aj ked som zamestnanec, pozeram sa na to aj z pohladu zamestnavatela, poznam tych ludi, viem cim ziju. Tych co chcete postihnut najviac tak taki si cestu najdu velmi lahko.
  • Kvoli “dobrym” napadom sa napachalo uz vela skody v historii. Aj toto podla mna sposobi akurat tak dalsi problem a dokonca aj pokles zamestnanosti. Je to tzv. umelina, netrhovy sposob a nedokonaly napad. Uviedol som vam tu finstat.sk, tam si zamestnanec moze uz teraz pozriet ako ho zamestnavatel “zdiera” a eventualne si pytat vyssi plat priamo alebo prostrednictvom odborov. Tak naco dalsia regulacia s tzv. gumennymi ustanoveniami?

#54

Podľa mňa je celkovo scestné riešiť zákonom nárok zamestnancov na výsledku hospodárenia. Ale ak to má byť o zisku, tak aj o strate. Hráme sa predsa na morálku akože, takže reciprocita je na mieste…

O tom, čo má byť predmetom novej zákonnej úpravy…

Predsa pomáhame PS realizovať sociálny experiment, a základe ktorého sa dokážu oprieť o analýzy sentimentu pri realizácii vlastných politických ambícií… :wink:


#55

Tento nápad nie je úplný nezmysel. Máloktorá firma má nastavené sledovanie výkonu zamestnanca a odmeňovanie tak, aby spolu súviseli. Pomohlo by to mnohým firmám na Slovensku, lebo často riešia slabý záujem/nasadenie zo strany zamestnancov.


#56

Lenže tam je veľa iných faktorov čo na to vplýva.


#57

Tak v prvom rade je to záujem danej firmy, aby odmeňovala zamestnancov tak aby boli spokojní a podávali čo najlepší výkon. Sú spoločnosti, ktoré majú už teraz systém benefitov tak prepracovaný, že majú malú fluktuáciu zamestnancov. Ale prikazovať firme koľko zo zisku má dať zamestnancom je nezmysel, ktorý sa dá prinajhoršom jednoducho obísť.


#58

Ak sa na to pozrieme takto všeobecne, tak veľa firiem robí obrovský kopec chýb vo všetkých oblastiach, ale to nie je možné vyriešiť nejakým zákonom/nariadením zo strany štátu.
To je ako keby sme mali firmám nariaďovať, aký štýl vedenia ľudí majú ich manažéri používať.

Žiaľ firmy sa musia učiť na vlastných chybách a čím vyšší zisk budú chcieť mať, tým viac sa budú musieť zaujímať o svojich zamestnancov, obzvlášť, ak bude nízka nezamestnanosť.


#59

Na úvod vyjadrenie súhlasu s @Peter_Hudec, tým dávam najavo aj môj postoj k téme.

Už nechcem opakovať čo tu bolo, najmä kolektívne vyjednávanie a odbory spomenuté boli a nejaká deľba funguje na základe nich, nejaká zase prirodzene z povahy trhu. Načo tu potom potrebujete štát? Zaviesť to plošne je veľmi nešťastný nápad.

Ale ok, beriem legitimitu požiadavky, len prosím skúste polemizovať:

Príklad 1: Firma XY a zamestnanci chcú mať podiel na zisku. Tak nech si predsa založia obchodnú spoločnosť XY2 alebo nejaký fond XY Invest a postavia presne takú istú firmu o ulicu ďalej. A môžu sa deliť rovnakým dielom.

Príklad 2: So ziskom sa treba za každých okolností deliť, tak ok. Zamestnávateľ / majiteľ rozdeli 50% svojho zisku napr. ročného zamestnancom. Rozdelia aj zamestnanci 50% svojich ročných úspor niekomu, napr. zdravotným sestrám, učiteľom,…(schválne som vybral povolania, kde sa nedá produkovať zisk)?


#60

Ozaj to takto funguje ? Prečo potom ten opačný ukazovateľ podielu miezd k HDP?
Prečo sa snažíte otáčať fakty a prispôsobovať si ich vlastnému obrazu ?

Prečo pri každej odpovedi kde sa chce nasilu presadiť iný názor je pridaná aj lož o tom, že je požiadavka niečo prikázovať ?

Opakujem už stý krát, ak sa niekto na niečom dohodne = zamestnávateľ a zamestnanci, tak to nie je príkaz, ale vždy to bude len a len dohoda !!!

Povolené bude pri kolektívnom vyjednávaní podmienok iba to, aby zamestnanci mali právo vyjednávať a žiadať okrem iných bežných benefitov aj koncoročné odmeny vo forme vopred určeného % podielu na kladnom výsledku hospodárenia firmy. O tom, či chcú vlastníci pristúpiť na takéto podmienky sa rozhodnú samy.
Je to jediný možný a pre zamestnancov prirodzene spravodlivý spôsob účasti na spoločne dosahovaných výsledkoch firmy. Komu z tohto balíka sa ujde viac a komu menej na základe rozhodnutia kompetentných už nie je podstatné.

Problém je iba to, že tento návrh obsahuje aj dodatok a to zverejňovanie výsledku o pomere miezd k výsledkom hospodárenia. A tam by sa ukázalo, prečo je výsledok hospodárenia super a mzdy sú pritom nízke. Niekto si ten zisk predsa musí zoberať keďže je nepomer medzi HDP a nízkymi mzdami. A toho zverejňovania, ako aj možnosti porovnávania firiem ako je kde prerozdeľovaný výsledok hospodárenia medzi vrchnosťou a zamestnancami sa tu prítomní podnikatelia boja ako čert kríža.
Ak sa jedná o verejnú sféru, tam všetko chceme mať transparentné a verejne dostupné.
Ak sa jedná o súkromné hospodárenie - už je to nedemokratické, totalitné, marxistické.
Celkom si viem predstaviť ako by sa takejto úprave zákona bránili najmä zahraničné firmy pôsobiace na slovensku. Tam by vznikol brutálny nepomer vyplácaných miezd k ziskom vyvážaným do zahraničia. Veď si stačí porovnať v rovnakých automobilkách mzdy francúzskych a nemeckých zamestnancov doma voči tomu, čo dostanú Slováci. A toto by sa v plnej nahote prejavilo a publikovalo aj v zahraničí.
Mali by teda mať právo naši zamestnanci požadovať pri kolektívnom vyjednávaní iný pomer dosahovaných miezd voči výsledku hospodárenia ?

Stoprvýkrát opakujem nikto nič nikomu nenariaďuje !!!


#61

Moja reakcia nebola na teba @Daniel1 :slight_smile:
Bola to reakcia na komentár, ktorý bol, pokiaľ viem všeobecný, preto som sa vyjadril všeobecne.
Čo sa týka niektorých tvojich konkrétnych návrhov k tejto téme, prídu mi technicky rozumné, ale nemám úplne jasno v tom, aký by mohol byť ich výsledok, preto ich zatiaľ nijako nekomentujem :slight_smile:


#62
  1. Nereagoval som na vás, tak neviem čo sa tu rozčuľujete.
  2. Tak v prvom rade je to záujem danej firmy, aby odmeňovala zamestnancov tak aby boli spokojní a podávali čo najlepší výkon. - Táto veta samozrejme platí, neviem akým spôsobom ste dostali ku porovnávaniu výšky miezd k pomeru HDP keď som tú vetu nešpecifikoval na Slovensko. To, že takých firiem na Slovensku ešte nie je dosť, znamená len to, že si môžu dovoliť tak platiť zamestnancov a bude to asi aj štruktúrou ekonomiky. Ak by mali problémy s vysokou fluktuáciou, tak by sa zmenilo pravdepodobne aj odmeňovanie zamestnancov. Neustále školenia nových ľudí tiež stojí peniaze, tak firma si rozmyslí, či radšej zvýši mzdu zamestnancom alebo bude školiť neustále nových. Okrem toho nedostatok zamestnancov môže spôsobiť firme problém s uspokojovaním zákaziek, tým by firma stratila ďalšie peniaze. Ak budú mať firmy problémy nájsť kvalitného zamestnanca a nebudú u nás väčšinou len montovne, kde náhradu nájsť a vyškoliť nie je až taký problém, tak sa aj pomer HDP ku mzdám zmení.
  3. Čo sa týka vášho návrhu:

Táto povinnosť by mohla spôsobiť, že firmy by umelo znižovali ziskovosť a peniaze by vyťahovali z firmy iným spôsobom. Tým pádom by aj štát prišiel o časť daní z príjmu.
Dám príklad:
Máme 2 firmy: firma A a firma B. Obidve firmy majú jeden rok ziskovosť 1 000 000 Eur.
Podľa tohto zákonu firma A určí, že dá budúci rok ako bonus pre zamestnancov 20 percent zo zisku.
Zároveň firma B určí, že dá budúci rok ako bonus pre zamestnancov 50 percent zo zisku.
O rok neskôr poctivá firma A vykáže rovnaký zisk ako minulý rok 1 000 000 Euro a zamestnancom pôjde na bonusy 200 000 Euro.
Nepoctivá firma B si umelo zníži zisk na 100 000 Euro, pričom peniaze z firmy vytiahne iným spôsobom. Zamestnancom pôjde na bonusy 50 000 Euro, pričom štát príde ešte o daň z príjmu.
Avšak podľa vašej tabuľky je firma B lepší zamestnávateľ, pretože sa podelil až o 50 percent zisku.