Spoločné podniky už na strednej škole

opatrenie
Spoločné podniky už na strednej škole
0

#1

Jedným z najdôležitejších momentov moderného vzdelávania je prienik medzi školou a súkromným sektorom. Ideálne ako to spraviť je spoločná aktivita na pôde školy alebo v priamo vo firme.

Ak by takáto aktivita prebiehala na pôde školy, firma by zabezpečila zákazku, odbyt a odborný dohľad. Škola by s podporou štátu zariadila vybavením, ktoré zodpovedá potrebám trhu a doby pracovisko, kde by sa popri štúdiu spracovávali konkrétne zákazky. Takýmto spôsobom sa študenti udržia v kontakte s aktuálnym potrebami trhu a firiem. Každá škola by mala 1-2 takýchto partnerov. Partnerov by samozrejme vyberal štát alebo zriadovateľ školy za jasne daných pravidiel.

V prípade štúdia priamo vo firme by firma zariadila vybavenie pracoviska a zadanie konkrétnych zákaziek resp. zadania priamo z praxe. Študenti by riešili konkrétne zadania zamestnávateľa. Výučba by prebiehala u zamestnávateľa 3 dni a 2 dni by boli určené na výučbu v priestoroch školy, kde by sa učili ostatné predmety.
V oboch prípadoch by sa spolupracujúca firma postarala napr. o pracovné oblečenie, vreckové prípadne iné benefity pre študentov.
Naopak firma by získala potencionálnych zamestnancov, ktorí sú v praxi podstatne ďalej ako bežný študent. Taktiež študent spozná firmu a jej výrobný program. Skúsenosti takýchto škôl je taká, že veľká časť študentov po štúdiu ostáva u vyučujúceho zamestnávateľa.

Systém takéhoto vzdelávania majú prepracovaný na vysokej úrovni napr. Rakúsku alebo Nemecku. Na Slovensku je tiež niekoľko výborných príkladov. Problém je, že takýto spôsob nie je štandart zavedený celoplošne.