Starnutie obyvateľstva (daňový bonus na dieťa)

Starnutie obyvateľstva (daňový bonus na dieťa)
0

#1

Výška mesačného daňového bonusu poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom je v sume 21,41 eur mesačne.
Navrhujem 10-násobné zvýšenie daňového bonusu na dieťa (na 214€ mesačne, vo výške ŽM), prípadne minimálne 100€ mesačne s možnosťou postupného zvyšovania.

Populácia na Slovensku starne, pôrodnosť je nízka. Myslím, že by mal štát viac podporovať rodenie detí, a celkovo rodinnú politiku. Ak už nie dávať, aspoň menej brať (to zamedzí zneužívaniu systému). Štát poskytuje dotácie firmám, ale daňové a odvodové zaťaženie fyzických osôb stúpa, čo pociťuje najmä stredná vrstva.

Zdroj obrázku: Infostat

Tiež navrhujem zvýšenie prídavku na dieťa z úrovne 23,52€, ale to je už ina téma.


Univerzálny základný príjem (universal basic income, UBI)
Vláda skončí. A čo potom? (sociálna politika)
Spoločné ciele (ekonomické)
Prilis vela uradnikov .....co to zmenit ?
#2

Dobrý postreh. Radšej zobrať menej na dani z príjmu FO a stimulovať tým pôrodnosť u “strednej” a vyššej vrstvy. Výpočet mzdy sa za ostatných x rokov menil niekoľkokrát. Možno by bolo zaujímavé pobaviť sa o samotnom výpočte, o odpočítateľných položkách a skúsenostiach z iných krajín.


#3

Myšlienku navyšovania daňových bonusov podporujem.

Myšlienku navyšovania prídavkov nepodporujem. Dokonca by som navrhol obmedziť počet detí, na ktoré môže rodič poberať prídavky na dieťa (=s účinnosťou od nejakého budúceho obdobia +1 rok od schválenia príslušnej normy a bez retroaktivity na už narodené deti).
Priznám sa, že len ťažko hľadám logiku v tom, ak štát slepo podporuje plodenie detí u všetkých skupín obyvateľstva bez akýchkoľvek obmedzení. Zastavil by som to niekde pri určitom počte (môžeme diskutovať, či to má byť číslo 2, 3, 4 alebo iné). Pri väčších počtoch detí stojí podľa mňa za zváženie spoločenská efektívnosť takejto formy dotácie.
Daňový bonus by som naopak zachoval bez obmedzenia počtu detí a v prípade počtu, ktorý prevýši počet detí pre poberanie prídavkov by som ho navýšil o sumu takto “ušlého” prídavku. Išlo by teda o presun prídavkov do bonusu.

V určených prípadoch môže byť tiež vhodné zvážiť odobratie alebo krátenie akejkoľvek podpory (na určený čas podľa stupňa závažnosti), teda aj prídavkov aj daňového bonusu. Mohlo by ísť o prípady ak (toto všetko je na diskusiu samozrejme…):
: dieťa sa dopustí priestupku alebo trestného činu, hoci je pod hranicou trestnoprávnej zodpovednosti (áno, nezodpovedá trestne, ale ako štát by sme sa nemali tváriť, že sa nič nestalo - preto len vezmeme prídavky/bonus a rodičia budú motivovaní vychovávať deti k dodržiavaniu pravidiel)
: dieťa nedodržuje pravidlá školskej dochádzky
: rodič, s ktorým dieťa žije v spoločnej domácnosti, sa dopustí úmyselného trestného činu alebo priestupku
: …a podobne…

Verím, že tieto pravidlá by mohli motivovať rodičov k zodpovednejšiemu prístupu k výchove a plánovaniu potomstva.

Som za to, aby sme podporili pôrodnosť, som však za to, aby sme to robili racionálne. Presuňme teda prídavky od určitého počtu detí do daňového bonusu.
Žiadne zmeny však nerobme retroaktívne - ľuďom, ktorí majú 10 detí predsa nemôžeme zo dňa na deň nejakým rozhodnutím zmeniť radikálne pravidlá hry. Ale ak nastavíme nové podmienky s účinnosťou o rok (pre novonarodené deti) dajú všetkým rovnocenné možnosti zariadiť sa podľa nich.
Ošetrime niekoľko výnimiek, ktoré môžu nastať a určite nastanú (napríklad obaja rodičia náhle prídu o prácu, či napríklad úmrtie jediného zárobkovo činného rodiča a podobne…), aby sme zabezpečili istý sociálny štanrad.
Výnimkou tiež môžu byť viacpočetné pôrody (dvojičky, či trojičky sa ťažko plánujú), náhradné rodiny s kontrolovaným sociálnym prostredím a podobne.

Nebál by som sa dokonca ani zavedeniu odvodového bonusu (ak by daňový bonus nestačil pre nízkopríjmové skupiny).


#4

Ešte jeden citát z prognózy Eurostatu:

Za obdobie 2007 – 2025 sa priemerný vek obyvateľstva zvýši o 4,6 rokov (12,1 %). Index starnutia presiahne pravdepodobne ešte pred rokom 2025 hraničnú hodnotu 100. Znamená to, že počet obyvateľov v poproduktívnom veku vôbec prvýkrát v histórii bude vyšší ako počet obyvateľov vpredproduktívnom veku.

Uvedomujú si politici dopad na dôchodkový a zdravotný systém? Zaujíma ich, čo bude o 20 rokov, alebo vidia len jedno volebné obdobie?


#5

Veľmi dobrý postreh. U mňa 100% súhlas, riešenie cez daňový bonus je ideálne. Rodinné prídavky by som ako také zrušil a nahradil ich inou formou sociálnej dávky. Kamarát mi spomínal príklad z Maďarska, kde to funguje takto:
"Od roku 2011 však aj Maďarsko zaviedlo systém daňového bonusu na dieťa s tým, že rodina s 1 alebo 2 potomkami si môže svoju daňovú povinnosť znížiť o 10 000 HUF (32 eur) za mesiac na 1 dieťa. Rodiny s viac ako 3 deťmi si môžu svoje dane znížiť až o 33 000 HUF (110 eur) mesačne a na každé dieťa."
Takto by mali pracujúci ľudia motiváciu mať viac ako dve deti a tým pádom by sa tá krivka mohla trošku meniť.


#6

Nie som expert, ale podľa mňa je to takto:
Formálne ich to zaujíma, radi zaplatia za prognózy, štúdie realizovateľnosti, analýzy možných dopadov a modelovanie rôznych scenárov.
Reálne ich to nezaujíma, lebo reálna kontinuita systematických strategických dlhodobých opatrení nie je v našej politickej scéne garantovateľná.


#7

To je celkom dobrý nápad - progresivita v daňovom bonuse. Rozhodne by som to podporil.


#8

Problém ma dve roviny
Prvá je ekonomická tam by boli vyššie spomenuté návrhy veľmi dobré , som za .
Druhá je ale sociálno-spoločenská rovina , ako “prinútime” aby rodiny s vzdelanými vysokokvalifikovanými manželmi mali viac detí keď práve pri vyššom príjme a vzdelaniu priamo úmerne klesá pôrodnosť ? I keď vieme že do určitej miery priamo úmerne z vzdelaním a príjmom rodičov rastie šanca o dobre vychovaného jedinca? Nieje to len otázka samotných rodičov ale aj spoločnosti ako ju presvedčiť že matka nemusí byť len karieristka ale môže sa zamieriť aj na dieťa ? Porovnajme si oblasti z vysokou pôrodnosťou a nízkou , okrem príjmu a vys. vzdelania ma hlavný vplyv na pôrodnosť vplyv spoločnosti . Katolícka orava nemá problem s detmi lebo tam dokážu rodiny pri sebe držať a dieťa sa berie ako prínos nie záťaž . Túto agendu treba šíriť medzi mladými na školách a musí stať na pevných pilieroch soc. podpory rodín z vyšším príjmom a vzdelaním. Ďalšia vec je ako obmedziť pôrodnosť nízkopríjmových a nízkovzdelaných rodín ? Hovoriť že to je len problém rómov je hlúpe (pozeral som štatistiku a že podiel rómov v takejto skupine je len 50 %) i keď by to kotleba volič neprijal .


#9

Súhlasím a je to dobrý point. Snáď by som nehovoril o “nútení”, ale radšej o “motivácii”, či “presviedčaní”. Možno to vyznie sexisticky, ale podnecovať pôrodnosť treba hlavne u žien. :wink: V rámci riešenia detí si to v drvivej väčšine najviac odmakajú ženy (hoci sú aj výnimky). A tie majú rovnaké právo na kariéru, sociálny život, úspechy ako muži.
Preto by príslušná osveta mala zahrňovať aj motiváciu chlapov stráviť (aspoň) nejaký čas na rodičovskej dovolenke, respektíve nejaký nástroj podpory pre zamestnávanie detských opatrovateliek.
Tiež by sme ocenili lepšiu infraštruktúru, aby deti neboli príťažou (ako si to nazval). Ono to nie je úplne triviálne v rámci vlastnej ročnej výmery dovolenky zmanažovať seba, svoje potreby a taktiež všetky školské prázdniny (aby sa decká netárali bezprízorne po uliciach), či už len bežný školský rok a mimoškolské aktivity detí (športy, umenie, iné záujmy…). Hovorí sa, že dnešný rodič je vlastne taxikárom na štvrtinový úväzok a to nie je úplne optimálne.


#10

Prave danovy bonus moze sluzit ako motivacia a kompenzacia “nakladov” takychto rodicov. Zlepsili by sa aj sluzby a zamestnanost v sluzbach (sukromne skolky, opatrovatelky, centra volneho casu, sport).


#11

áno, áno, áno. :slight_smile: toto som už niekde vyššie písal, že podporujem. :wink:


#12

Dôsledky starnutia popululácie

V dôsledku starnutia populácie na Slovensku budú v priebehu najbližších dekád rapídne rásť výdavky na zdravotnú a dlhodobú starostlivosť a dôchodkový systém, pričom očakávané vplyvy na trh práce budú taktiež významné. Tieto faktory zásadne ovplyvnia vývoj a udržateľnosť verejných financií.

Prebiehajúce starnutie populácie na Slovensku sa nevyhnutne prejaví v raste výdavkov prvého piliera dôchodkového systému, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa. Podľa demografických projekcií sa počet obyvateľov Slovenska starších ako 65 rokov počas obdobia rokov 2015 –2050 viac ako zdvojnásobí. Do roku 2040 bude rast počtu dôchodcov kompenzovaný relatívne vyššou mierou rastu priemerných miezd v porovnaní s mierou rastu dôchodcovskej inflácie, ktorou sa budú valorizovať priznané dôchodky. Vďaka tomuto vývoju sa úroveň deficitu prvého piliera udrží pod 3 mld. eur, t. j. približne pod 2 % HDP.
Výsledky realizovaných simulácií naznačujú, že deficity prvého piliera sa budú bez zásadnej zmeny nastavenia dôchodkového systému zvyšovať. Pravdepodobnosť, že by prvý pilier dôchodkového systému vyprodukoval prebytok, je iba minimálna.

Zdroj: Ivan LICHNER: BUDÚCE DEFICITY PRVÉHO PILIERA SLOVENSKÉHO DÔCHODKOVÉHO
SYSTÉMU


#13


#14

Jeden z návrhov riešenia demografickej krízy

  1. Podpora 2 piliera, vrátiť sa na 9:9, povinný vstup pri prvom zamestnaní
  2. Peniaze našporene na dôchodok budú použité výlučne na dôchodky. V prípade dedenia, budú pripísanie dedičovi na dôchodkový účet.
    3)Vyplácanie dôchodkov z 2 piliera buď nákupom doživotného dôchodku od poisťovne (hociktorej, ktorá ponúkne nejlepší produkt) Ak si poistenec nevyberie, dôchodková poisťovňa mu bude vyplácať dôchodok z nasporených peňazí asi takto: Nasporená čiastka delená rokmi priemerného dožitia. 65 ročný , rok dožite 78, 78-65=13. To znamená / 13 a /12 mesiacov, a to bude jeho mesačný dôchodok. Ostatné peniaze budú na účte, a budú zarábať. Ďalšie roky sa budú vypočítať podobne. Pritom sa bude môcť kedykoľvek rozhodnúť si kúpiť aj doživotnú rentu od ktorejkoľvek poisťovne.
  3. Ak zomrie skôr, peniaze zdedia dediči, ktorým sa to pripíše na ich dôchodkový účet. Ak sa dožije dlhšieho veku, ako je priemerný rok dožitia, bude mu vyplácaný dôchodok z konta dedičov (detí)
  4. Zákon upraviť tak, ako je teraz povinnosť rodičov starať sa o deti, tak isto bude povinnosť starať sa detí o svojich rodičov.
  5. Až v prípade že dôchodca nemá žiadneho zákonného dediča, bud povinnosťou štátu postarať sa o neho.

#15

To je skôr k dôchodkom ako k samotnej demografii - pomôže to stabilizovať vyplaácanie dôchodkov, ale nie je tam motivácia mať viac detí


#16

Len pre info, v ČR minulý týždeň schválili zľavy na dani:

http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii/892019-schvalene-za-viac-deti-budu-mat-ceski-rodicia-nizsie-dane


#17

…tak z toho IMHO vyplýva, že v ďalších voľbách toto bude mať v kampani aspoň polovica strán… :frowning:
alebo tesne pred odchodom to schváli aj odchádzajúci parlament, aby zobral tromfy iným stranám a poukázal na vlastnú progresivitu…

Ale inak je to super. :slight_smile:


#18

Problém demografie nie je iba nizka natalita ale emigracia, čize riešiť demografiu čisto dotovanim vyssej natality je uplne nelogické. Za 12r odišlo zo slovenska 700tisic mladych ludí (vratila sa mozno tretina z nich). To su slovaci ktorí sa tu narodli, dostali soc. davky na vychovu, vzdelane a odišli. Čiže ako štát sme na tychto ludoch vysoko stratoví. Ak nas ludsky potencial zapad europy iba vyuziva a nemieni kompenzovat naše straty, pri akomkolvek dotovaní natality treba určite zabezpečiť, aby to malo aj zmysel- je viacero mozností. 1. moznost ako pozitivna motivacia, zvysenie dôchodku resp. rozne bonusy v pripade ak clovek 35+r. odpracuje na Slovensku(resp. znizenie ak neodpracuje). 2. negat. motivacia - nutnost uhradit cast soc. davok a školného ak clovek min. 8r. z 10 po ukonceni studia neodpracuje na Slovensku… urcite expert ekonom navrhne este lepsie nastroje ale hlavne nech to ma hlavu aj pätu, nech sa tym navrhom skutočne rieši to, čo sa riešiť má…10nasobne zvysovanie iba vybranej dávky je samozrejme nonsens, som napr. za napr. 2-3nasobne zvysenie dotovania pôrodnosti za predpokladu motivačnych faktorov ktoré som načrtol, V tom pripade by ale samozrejme aj iné soc. davky museli byt zvysené min. o 50%…Čo sa týka odvodového bonusu to je tak antisolidárny navrh, ze snad nic horsie sa ani uz nemoze stať, verím že v takychto uvahach dokažeme SaS-ke zabranit ak budeme mat tu šancu, resp. verim ze nikdy neziska takuto kompetenciu. dôvody som uviedol v diskusii o UBI.


#19

Nie som expert v tejto oblasti. Chcem sa spytat, existuje na svete nejaka krajina kde sa dokazatelne podarilo dlhodobo zvysit porodnost? Raz som niekde cital statistiku, ze vo svete su iba dve vyslepe krajiny ktore maju uroven porodnosti ktora dlhodobo neznamena vymieranie. Je to USA a Izrael. Izraelu pomahaju ortodoxny zidia ktory maju velke mnozstvo deti, bez nich by bola natalita vyrazne nizsia. Co sa USA tyka, neviem, cim to je, ale nezda sa mi, ze by mali tak nastaveny ekonomicky system, aby to robili kvoli tomu ‘ulave na dani’.

Je teda vobec mozne dlhodobo zvysit porodnost?


#20

Viem len že v Číne naopak znižovali pôrodnosť, opačným spôsobom ako navrhujem.

Samozrejme, akýkoľvek návrh nebude mať priamy vplyv, a preto je tento vplyv aj ťažko merateľný. Všetko záleží od dvoch ľudí, ktorí sa rozhodnú splodiť dieťa. A štát by im mal poskytnúť čo najlepšie prostredie (podmienky), aby sa pre dieťa rozhodli.