Štátna služba - Ako na to

Štátna služba - Ako na to
0

#1

Úvod

Čo nás ako prvé napadne keď sa povie štátna služba? Výhody, príplatky, hodnosti, uniformy, majáky, dôchodky, pečiatky, moc…? Alebo možnosť prinášať svojimi schopnosťami a talentom úžitok všetkým? Všetko je to o ľuďoch. Je správne aby štátna služba priťahovala ľudí viac pre výhody ako pre ideály?

Pohľad na štýl výkonu štátnej služby núti k zamysleniu, prečo je štátny úradník šéf a občan otravný červ? Prečo ak sa obrátite na políciu prvé čo sa stane že vám hrozia sankciou, a ak ste človek v núdzi pomoci sa nedovoláte? Prečo čoraz viac ľudí začína uvažovať spôsobom, že svoje problémy radšej zakopú niekde v lese, ako by sa nimi mali obracať na štát? Možno preto, že k Štátu vykonávanému prostredníctvom štátnej služby “takto”, strácajú elementárnu dôveru. Dá sa tento proces zvrátiť?

Bezpečnosť, faktická aj pocitová, je silne naviazaná na kvalitu výkonu štátnej služby. Skúsme sa vecne a v primeranom rozsahu (pls nie eseje:) zamyslieť ako sa veci majú, aké by možno mali a mohli byť a ako na to.

Na rozbeh niekoľko tém/otázok:

 • Podstata štátnej služby
 • Výhody vs ideály
 • Fungovanie štátnej služby
 • Ľudský kapitál
 • Politika vs služba
 • Nástroje – ako na to
 • iné…

Ako odpolitizovať políciu, prokuratúru a súdnictvo
#2

vK téme radím časopis Trend, č. 47/2016.

Veľký rozhovor s docentkou Staroňovou o úradníkoch, štátnej a verejnej službe.

link: https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-47/politickym-trafikam-odzvoni-len-pod-tlakom-verejnosti.html

Hlavná myšlienka. Na SK štátna služba nefunguje, lebo po voľbách sa preobsadzujú miesta v štátnej a verejnej službe politickými nominantami a spoluziakmi kamarátov až do tretej úrovne riadenia.

Povedané ľudovo, úrady sú trafiky, nemenia sa len upratovačky a subalterní štvrtoradí úradníčkovia.

Docentka Staroňová o tom napísala celé štúdie.


#3

Ja by som vedel skôr dať konkrétny návrh k najväčšiemu zamestnávateľovi na Slovensku, Železnice SR. Tiež je toto odkukané z Nórska. U nás skoro v každej stanici je nejaký vlakový sprievodca, ktorý predáva lístky a vypravuje vlak. Tu v Nórsku sú vo väčšine staníc iba automaty na lístky, kde sa dá platiť hotovosťou, či už mincami alebo bankovkami alebo kartou. Takisto tieto automaty sú aj vo veľkých staniciach, čím nepotrebujú toľko predajcov lístkov. Vlakové vozne sú rozdelené na s obsluhou, kde sa dá kúpiť aj priamo lístok, ale už s príplatkom a bez obsluhy, kde cestujúci musí mať platný lístok. Vlaky vypravuje zo staníc sprievodca vo vlaku. Takto by sa dalo výrazne znížiť počet zamestnancov a časť ušetrených mzdových nákladov by sa dalo použiť na zvýšenie platov zostávajúcich zamestnancov. Ešte aby som doplnil, veľmi je tu rozšírené kupovanie lístkov cez mobil.


#4

Len krátka otázka, ktorá zrejme presahuje túto tému. A čo budú robiť všetci tí ľudia, ktorí postupne prídu o prácu kvôli nahradeniu strojmi? Nahradzovanie práce ľudí strojmi síce vyzerá, že sme ušetrili, ale so sebou prináša množstvo negatívnych javov. Ako si majú všetci tí ľudia nájsť zdroje legálneho príjmu. Alebo ich budeme živiť zadarmo? Keď človek pracuje, nenudí sa, môže cítiť uspokojenie, v práci nadväzuje nové medziľudské vzťahy a spotrebuje najmä jedlo.
Stroje potrebujú nerastné suroviny na ich výrobu, pohon a občas obsluhu. Keď sa pokazia, nahradia ich už len ďalšie stroje. Neviem, či mám tomuto hovoriť pokrok.


#5

Téma robotizácie a automatizácie na železnici nie je presne to čo som mal na mysli. Áno - je veľa odvetví, kam až zasahuje štátna služba. Otázka je aj to či by mala mať tak široké portfólio ako má v súčasnosti. Tu ide skôr o tie zložky systému, ktoré majú dopad na bezpečnosť. Ozbrojené a bezpečnostné zbory a súdy.

Občania si tvoria štát preto, aby zabezpečil to, čo nie je možné dosiahnuť individuálnymi silami - v skratke ide o bezpečnosť a spravodlivosť. Všetko ostatné je predstaviteľné mimo rámec štátu. Bezpečnosť v zmysle smerom von aj smerom dnu je možná len zhora. Podobne spravodlivosť ako vysoko subjektívna potreba vykonávaná formou práva musí byť nad subjektami. Otázka tejto debaty je - ako tie zložky systému, ktoré majú vplyv na kvalitu výkonu bezpečnosti a spravodlivosti v štáte, fungujú a čo sa dá urobiť pre zlepšenie.


#6

Ad. Podstata štátnej služby
Q: Čo by malo byť podstatou štátnej služby?
A: S-l-u-ž-b-a. Nie služba občana pre štát, ale služba štátu občanovi, vykonávaná prostredníctvom občana.

Ad. Výhody vs Ideály
Q: Prečo by mali mať štátni zamestnanci špeciálne výhody?
A: Štátna služba NIE JE je povinná. Úradník, policajt, alebo hasič či vojak sa pre vstup do služobného pomeru rozhoduje dobrovoľne a žiada oň.

Ad. Fungovanie štátnej služby
Q: Ako hodnotíme výkony štátnej služby?
A: Ako celok - Zlé. Dôvodom pre vstup do štátnej služby sú dnes najmä sociálne výhody a moc (v zmysle delegovaných právomocí). Idealizmus má za následok že službu opustíte buď pre nedostatok možnosti robiť skutočnú službu, alebo ste odídení, ak slúžite aj štátnej službe navzdory. Didaktický účinok takýchto príkladov uzemní potenciálnych idealistov a posmeľuje „autority“ z titulu funkcie.

Politika vs Služba
Q: Má politika miesto vo výkone štátnej služby?
A: Áno a Nie. Na úrovni rozhrania vláda–vedúci služobných úradov Áno (politická zodpovednosť za výkon programového vyhlásenia). Od nasledujúcej úrovne Nie (kontinuita a profesionalita).

Navrhované:

 • zvýšenie platov štátnych zamestnancov vrátane hodnostných príplatkov tak, aby reflektovali nároky na výkon služby
 • zrušenie špeciálnych výhod po ukončení štátnej služby (špeciálne formy dôchodkov, výsluhy, atď.) a zrovnoprávnenie s bežným občanom
 • zachovanie a zlepšenie starostlivosti v prípade následkov štátnej služby (život, zdravie)
 • zavedenie protikorupčných mechanizmov a zreálnenie postihov za zneužitie právomocí verejného činiteľa
 • zefektívnenie postihovania priestupkov verejných činiteľov, zrušenie možnosti podmienečných trestov a zvýšenie trestných sadzieb
 • zreálnenie zodpovednosti na úrovni finančnej za spôsobené škody
 • profesionalizácia štátnej služby – reforma v prospech profesionality, odbornosti a kontinuity a v neprospech politických tlakov
 • zavedenie transparentných nástrojov pre nábor štátnych zamestnancov v prospech kvality
 • poznaj a ohodnoť úradníka – systém na reflexiu občana smerom k úradníkom (verejné profesijné životopisy a nástroje pre hodnotenie)

#7

Ak som dobre pochopil PS chce zvyšovať výraznejšie mzdy v štátnom sektore. Jediná cesta ako to urobiť a popritom do pár rokov neskrachovať je optimalizácia spojená so zvyšovaním produktivity práce. V začiatkoch priemyselnej revolúcie rozbíjali robotníci stroje, lebo im brali prácu. Tie stroje naopak zvýšili produktivitu práce a tým išla celá spoločnosť rapídne dopredu. Môžme ostať pri súčasnom systéme, ale potom nečakajte výraznejší nárast miezd. Nóri sú veľmi bohatí, ale napriek tomu, by si nemohli dovoliť platiť také vysoké mzdy, ak by nemali vysokú produktivitu práce. Práve týmto systémom sa im tú produktivitu podarilo rapídne zvýšiť a preto si môžu dovoliť platiť také mzdy. V súčasnosti je problém s hľadaním zamestnancov, tak kedy to urobiť, ak nie najbližšie roky? Štát by mohol pomôcť s rekvalifikáciou a hľadaním iného zamestnania. Vývojom spoločnosti vzniknú nové profesie a zvýši sa aj dopyt po zamestnancoch v službách, keďže v bohatých krajinách sú služby využívané podstatne viac ako v chudobných. Ak ide len o to, aby niečo ľudia robili, tak kľudne im môžme dať prehadzovať piesok z jednej kopy na druhú a za to ich platiť.


#8

Štefan aj tieto problémy sa už riešili v podobných témach ako je napr.:


Predložil som aj konkrétne návrhy ako komplexne riešiť štátnu správu.

Problém je, že tu nie je žiadna spätná väzba. Nik z kompetentných na konkrétne návrhy nereaguje (vraj tam majú 120 odborníkov). Takže usudzujem, že tie naše návrhy ani nik nečíta. Ale nechcem ťa odrádzať.

Len z môjho pohľadu chceš tu riešiť niekoľko rozsiahlych oblastí, ktoré by sa mali riešiť samostatne ako napr.:

Toto by som riešil ako špeciálne výhody pre jednotlivé zložky štátnej služby (policajtov, vojakov, hasičov…)[quote=“Stefan_Kemenyik, post:6, topic:2215”]
zavedenie protikorupčných mechanizmov a zreálnenie postihov za zneužitie právomocí verejného činiteľa
[/quote][quote=“Stefan_Kemenyik, post:6, topic:2215”]
zreálnenie zodpovednosti na úrovni finančnej za spôsobené škody
[/quote]

Čo to je zavedenie protikorupčných mechanizmov. Podľa mňa je to súbor, teda zmena množstva zákonov, ktoré sú vedome prispôsobené alebo umožňujú korupciu svojou nedokonalosťou. Potom je potrebné každý zákon rozobrať zvlášť a navrhnúť konkrétne úpravy.

Tieto podnety sa hodia k téme ako zmeniť - hlúpu a spolitizovanú knihu - 70 stranový zákon o štátnej službe, ktorý z 2/3 kopíruje zákonník práce.

Tomu už nerozumiem vôbec. Prečo by sa mali globálne zvýšiť štátnych zamestnancov keď sa tu bavíme o nefunkčnosti štátnej správy?


#9

2 daniel1 :slight_smile:

Som rád, že uvažuješ nad tým čo čítaš. Netvrdím, že to čo navrhujem je optimum, mne sa vidí ako dobrý začiatok. Je to veľký balík, ale nedá sa to robiť oddelene, lebo tieto veci vytvárajú vzájomné synergie. Som ex-príslušník a viem prečo to podávam takto spolu. Tu v tejto téme sa špeciálne venujem zložkám zodpovedným za bezpečnosť a obranu - lebo sú špecifické a ako jediné, ktoré musia sedieť na tácke s nápisom štátna služba.

K platom: zvýšiť platy naozaj treba - treba sa kuknúť koľko zarába hasič alebo policajt (nie generálske hodnosti). Náročná práca musí byť ohodnotená a aj tak nebudú zarábať toľko čo IT-čkár čo pol dňa parí hry a zvyšok ťuká do keybordu a sŕka kolu. Nič v zlom IT :wink:

V sumáre: nadrozmerné výhody by som eliminoval, aby tam išli ľudia viac pre ideál služby ako pre víziu výhod. Postihy by som zvýšil, aby bolo jasné, že nestojí za to pokúšať sa ťažiť zo šs. No a platy aj keď sa navýšia a nebudú zlé, by mali viac motivovať a spoločensky oceniť význam práce.

Ďakujem za tvoje pripomienky

PS: tu je k zákonu o šs
http://www.vlada.gov.sk/21584/nr-sr-schvalila-novy-zakon-o-statnej-sluzbe-z-dielne-uradu-vlady/

Lenže… keď trochu vidíš čo sa deje v zboroch a premeníš na drobné = betónové papučky pre aktuálny papalášment, takže paradoxne nástroj na odstránenie neduhov v šs poslúži na fixáciu kádrov ktoré sú za tento stav zodpovedné :frowning:


#10

Policajný zbor u nás nemá vysokú dôveru. Osobne polícii nedôverujem vôbec. Sú policajti, ktorí nemajú morálne vlastnosti a intelekt, viď nedávny prípad s videom, aby vykonávali túto funkciu A tento prípad určite nie je ojedinelý.Ja som najskôr za optimalizáciu v policajnom zbore. Aj tak patríme ku krajinám s najväčším počtom policajtov na obyvateľov v EÚ


#11

2 Peter: súhlas, preto treba urobiť viac vecí súčasne:

:smiling_imp: ďakujem


#12

To rieši prijímanie nových zamestnancov, nie súčasných príslušníkov policajného zboru, ale myslím, že sa rozumieme.


#13

2 Peter

Áno - presne tak. Technicky nie je možné urobiť to inak. Princípom prgresu je zapájať do systému postupne nové kvalitatívne prvky do takej miery, že ich efekt preváži chyby a problémy - iným slovom, ak raz začneme do zborov dôsledne prijímať kvalitu, časom táto preváži nad nekvalitou. A keď taký stav nastane, bude možná aj premena systému ako celku.


#14

Bolo by možné urobiť všetkým policajtom IQ test a najmenej úspešných potom prepustiť? Ak je človek inteligentnejší, tak je aj väčšia šanca, že je empatickejší a vie rozoznať skôr, čo je správne a čo nie.


#15

Pozdravujem všetkých.
Rád by som sa podelil o niekoľko postrehov.

 1. Odpolitizovanie verejnej spravy:
  Riešenia a ich dopady:
  1.1. Profesionalizácia verejnej správy
 • zrušenie princípu nominácií - v tomto prípade sa jedná o 6 až 11 tisíc miest
 • zavedenie transparentných výberových konaní, ktoré bude náročné ovplyvňovať - v tomto prípade už bol jeden pokus: úrad pre štátnu službu, ktorý bol zrušený rovnakou garnitúrou, ktorá ho zaviedla
 • zvýšenie platov: pozrite si niekedy prílohu zákona o štátnej službe, za tie platy naozaj nemožno očakávať, že do nej dostanete kvalitných ľudí
 • zvýšenie verejnej kontroly: pracovné denníky online, možnosť hodnotenia úradníkov a úradov ako takých, zavedenie princípu dvojnásobne trestnej sadzby v prípade verejného funkcionára v porovnaní s bežným občanom
  Zároveň sa v tomto vode vyrieši aj záujem o vstup do politických strán, stačí si pozrieť, ako korelujú volebné výsledky s počtom členov jednotlivých strán. Dovolím si tvrdiť, že jednou z motivácií ľudí na vstup do strán je možnosť získať lukratívnu pozíciu, ktorá v súčasnosti podlieha procesu politickej nominácie.
  Zároveň by odmeňovanie malo byť flexibilné a odvíjať sa od dosiahnutých výsledkov, presne tak, ako je tomu v súkromnom sektore.
  1.2 samospráva
  Osobne sa domnievam, že dozrel čas na niekoľko krokov.
 • komplexná reforma administratívno-právneho členenia SR.
 • výsledkom by mal byť počet samospráv, ktorý má svoje opodstatnenie - nejaký minimálny počet obyvateľov
 • starosta, alebo primátor iba na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia
 • poslanci miest a obcí bez nároku na finančnú odmenu
 • posilnenie kompetencií komisií, nakoľko dnes sú naozaj iba formálne
 • zváženie zavedenia pozície “Public Advocate”, ktorý by bol volený priamo a zastával by úlohu akéhosi komunálneho ombudsmana
  1.3 zákaz súbehu funkcií
 • limit na výkon jedinej verejnej funkcie
  V súčasnej dobe je možné, aby jediný človek zastával aj 4 - 5 verejných funkcií a v extrémnych prípadoch si tak prilepšil aj o 20 000 mesačne.
  Rovnako by som znemožnil súbeh funkcií v samospráve a štátnej správe.
  1.4 e-government v maximálnej možnej miere
  1.5 po reforme administratívno-právneho členenia by mohlo dôjsť k premysleniu siete škôl a školských zariadení
  1.6 etický kodex voleného zástupcu
  1,7 redukcia VŠ zo súčasných cca 35 na 9
  1.8 odluka cirkvi od štátu a asignačná daň
  Niektoré z mnou navrhovaných bodov sú skôr symbolické, mnohé sú však systémové, potrebné a z môjho pohľadu tu už dávno mali byť.
  J.S

Ozbrojené a bezpečnostné zbory - Reforma
#16

velmi dobre pripomienky. viacero z nich je aj v navrhu dokumentu, ktory pisem ako bojovat s korupciou. pretoze efektivnost statnej spravy a jej apolitickost casto aj priamo aspon v nasich podmienkach suvisi s korupciou.

 • kopec dalsich veci, ktore si napisal

#17

Juraj, neviem prečo tá skromnosť, že pár postrehov, pretože toto je presne ten kľúč k riadne fungujúcej verejnej správe. Toto je presne to jadro, na ktorom sa dá stavať.

A inak pozdravujem aj ja, skončili sme rovnakú fakultu.


#18

Samozrejme, korupcia velmi uzko suvisi s problemom odpolitizovania.
Nakolko som nejaky cas posobil v samosprave, neraz som videl, ako to realne (ne)funguje… nakolko vacsina zamestnancov bola prijata priamo a cez nejaky politicky tlak, rovnakym tlakom mohlo vedenie danych pracovnikov zastrasovat, ovladat a neraz tlacit do nezakonnych, alebo minimalne amoralnych rozhodnuti.
Politici nesmu mat dosah na vymenu veducich statnych uradnikov, volbami by sa mali menit vyhradne ministri a ich tajomnici, vsetci ostatni by sa mali obsadzovat apoliticky, podla odbornosti a ich vymena by musela byt iba jednym z velmi striktne a taxativne danych dovodov.
Nehovoriac o tom, ze profesionalizacia vykonu spravy statu pomoze jej nelichotivemu obrazu v ociach verejnosti… osobne ma najviac mrzi, ze ludia si este stale neuvedomili, ze verejna sprava si vyzaduje odbornikov, tak ako akakolvek ludska cinnost… srdce neoperuje automechanik, hodinky neopravuje vodar, stavbu nenavrhuje zverolekar a tak ani vo verejnej sprave by nemal mat miesto diletantizmus.
Rovnako je to dolezite z dovodu kontinuity… volbami sa casto vymenia klucove osoby, tym novym to trva zhruba dva roky, nez sa rozpozeraju a kym nieco navrhnu, zostava zhruba rok do volieb a v tom momente uz je politicky narocne presadit menej popularne riesenia.
Rovnako sa domnievam, ze tu chyba skutocna praca vo vnutri stran, kazda strana by sa mala sustavne pripravovat na moznost prevzatia vlady a to sposobom, aby sustavne mala pripravovane navrhy zakonov, vladnych nariadenie, ministerskych vyhlasok a v pripade, ze na ne ziska mandat, aby v co mozno najkratsom legislativne moznom case tieto svoje navrhy presadila.
Uplne zaverom, osobne mi chyba akasi vseobecna vizia Slovenska ako krajiny… kam ma smerovat ? ako ma vyzerat v roku 2030 a ake kroky su nevyhnutne k tomu, aby sme prestali riesit rany minulosti, ale nastolili viziu pre modernu, prosperujucu a uspesnu krajinu, na ktoru potencial rozhodne mame.


#19

Juraj výborne! To čo píšeš je naozaj k veci. Konečne vecná diskusia - Ďakujem :heart_eyes:

 • K zvýšeniu platov
  tu bola pripomienka, či si také platy zaslúžia za to akú kvalitu tam máme.
  Ak by štátna služba nebola lákadlom pre špeciálne výhody, ktoré tiež rozpočet niečo stoja, je
  celkom dobre možné že ušetrené prostriedky by viac ako postačovali na navýšenie platov tak,
  aby sa kvalitní ľudia dali dobre zaplatiť v “reálnom čase”
 • 2-násobok trestnej sadzby - ÁNO (tu je ale dôležité tento princíp v praxi uplatňovať súdmi)
 • Kvalita do štátnej služby - systém musí byť univerzálny a transparentný (nápady sú :slight_smile: )
 • Nominácie - presne ako píšeš - NIE - najvyšší level na rozhraní definovanom programovým
  vyhlásením vlády musí byť posledný politický level (napr. šéfovia policajného alebo hasičského zboru -
  možno by stálo za zváženie či nemajú byť neuniformovaní civili v oblekoch na dobu určitú - zvlášť
  ozbrojené a bezpečnostné zbory sú veľmi výživným prostredímj pre korupciu a osobné zlyhania) -
  tým sa dostávame k téme kontinuity - tá je veľmi dôležitá lebo už nemáme čas vybíjať sa od mantinelu
  k mantinelu ale musíme ísť dopredu. Potrebujeme odborníkov, ale majú slúžiť, nie vládnuť :slight_smile:)
 • vízia - ani občania ju už nemajú a “pofidérne” ponuky hnedo-zelené a červené už sú na stole

#20

Dakujem za slova podpory.
Osobne sa domnievam, ze toto je to nevyhnutne jadro, bez ktoreho sa nepohneme.
Svojim sposobom, my sme bohata krajina… lebo si mozeme dovolit zivit nekvalitne skoly, davat najviac financii v ramci V4 na zdravotnu starostlivost, platit najdrahsi kilometer dialnic a zeleznici v sirokom regione a prilahlych kvadrantoch vesmiru a podobne… a zdrojom tychto vsetkych anomalii a neefektivity je, ze sa rozhoduje vyhradne politicky a politici sa budu chciet stale zapacit a to predovsetkym svojim clenom, sponzorom a sympatizantom.
Rovnako sa nazdavam, ze ak ma prist nejaky novy subjekt do politickej areny, tema okamzitej a celkovej profesionalizacie vykony verejnej spravy musi byt jednym z uplne top prioritnych bodov…