Umelá inteligencia a boj (s korupciou) za spravodlivý štát

Umelá inteligencia a boj (s korupciou) za spravodlivý štát
0

#21

Ako som uz písal, tomu co píšes veľmi nerozumiem, ale viem si predstavit o čo ide. Otázka je, na základe akých kritérií rozhodnúť, že prípad je rovnaký (rovnaké paragrafy?). Možno rovnaké prípady ani nie sú, skôr veľmi podobné. Tam sa dá uplatniť napríklad analýza kľúčových slov.
Ak máme tabulku s odpoveďami na otázky ako som písal vyššie pre obidva prípady, dá sa robiť analýza na základe porovnávania. Tam nás systém dokáže upozorniť rovno na odlišnosti resp. kľúčové veci. Tam sa potom dajú použiť aj iné nástroje, rozhodovacie stromy a podobne…


#22

Vo väčšine európskych právnych systémov existuje pojem “res iudicata”, teda rozhodnutá vec, čo je prekážkou toho, aby sa v danej veci rozhodovalo opätovne. Väčšinou sa to definuje ako zhoda v účastníkoch konania, skutkových okolnostiach a právnom stave.

“Podobná vec” podľa mňa znamená, že by len odpadli tí istí účastníci konania, ale ostali by v zásade rovnaké skutkové okolnosti (napr. zrútil sa dom, aj keď nejde presne o ten istý dom ako v inom rozsudku) a nezmenený právny stav. Teda AI by si dokázala určiť relevantný právny stav - nájsť v rozsudkoch ustanovenia podľa ktorých sa rozhodovalo, stanoviť či sa zmenil alebo nezmenil relevantný právny stav (prakticky či bola medzitým novela zákona - predpokladá určenie relevantného dátumu vzhľadom na skutkový stav) a aké boli skutkové okolnosti. A toto všetko dať do súvislostí.

Pri právnom stave by si to dokázalo spraviť klastre relevantných právnych ustanovení, ktoré sa v podobných prípadoch majú použiť. Jednak by to poznalo stovky podobných prípadov a z nich by si to vytiahlo paragrafy s číslami a odsekmi. A vedelo by to aj nájsť v celom súbore právnych noriem súvisiace normy, ktoré by sa v danom prípade možno mali uplatniť. Určiť ich aj vzhľadom na skutkový stav, ktorý by si to analyzovalo paralelne.

Samé by si to dokázalo aj analyzovať skutkové okolnosti prípadov, ktoré sa vyskytujú vo veciach rozhodovaných podľa istého právneho stavu, zoraďovať ich do klastrov a určiť logickú povahu konkrétnej okolnosti. Niekedy je okolnosť relevantná sama osebe, lebo sa ňou naplní hypotéza právnej normy. Niekedy hypotézu napĺňa len v spojení s inými okolnosťami.

Potom by si to porovnalo jednotlivé právne klastre a skutkové klastre a našlo by to prípady, ktoré sú skutkovo rovnaké, ale nepoužili sa tam všetky relevantné právne normy. A prípady, kedy sa použili rovnaké relevantné právne normy, ale nie je napríklad jasné, či sa riadne zistil celý skutkový stav, lebo v štandardnej mriežke, ktorú si AI zostavilo pre takú sériu právnych noriem má nejaké prázdne miesta skutkového stavu.
Alebo, čo by bola asi najľahšia úloha, by to dokázalo aj určiť prípady rovnakého právneho a skutkového stavu, ktoré boli aj tak rozhodnuté odlišne.

A nakoniec, čo by ale bolo možno naťažšie, prípady, kedy by boli diery na obidvoch stranách. Právny stav sa niečomu podobá, ale nejaké normy sú tam naviac a iné zasa chýbajú. A skutkový stav je rovnako záhadný. Tu možno ide o situáciu, ktorá je nová, nemá precedens a možno by sa podľa nej mali nastaviť nové klastre.

Podobné prípady by to vedelo analyovať aj reverzne a v ktoromkoľvek momente by to vedelo celý proces spustiť nanovo vzhľadom na zistenú info, napríklad že nejde o prípad podobný s predchádzajúcimi, ale o úplne novú situáciu. Alebo že rozhodujúci pre právny stav je iný dátum.

Myslím si, že to nie je nemožná úloha vzhľadom na to, že už by to v rozsudkoch bolo všetko nakľúčované v slovách, niekedy v rovnakých, niekedy v mierne synonymických, ale to by už pre dnešnú AI nemusel byť až taký problém.

Za hlavný problém považujem to nakľúčovanie, teda schopnosť porozprávať systému AI istý príbeh podľa určitej schémy. Keďže v rozsudkoch už je príbeh takto v zásade narozprávaný, ostáva len zistiť, či sa príbehy odohrávajú v rovnakých právnych reáliách a či v nich hrdinovia idúci po rovnakej ceste dopadli rovnako. V podstate sa to blíži nejakej etnologickej analýze mýtov a rozprávok.