Váš názor na zrušenie VÚC z dielne Beblavého a Macháčkovej

Váš názor na zrušenie VÚC z dielne Beblavého a Macháčkovej
0

#103

…analýza nákladov a prínosov je predsa urobená v dôvodovej správe k návrhu oboch poslancov. Druhá vec je tá celospoločenská diskusia, ale aj tu by sa dalo namietať. VÚC sú od života bežných občanov tak vzdialené, že ich zrušenie by si ani nevšimli, nebyť toho, že by to bolo spomenuté v Novom čase.


#104

vízia zmeny riadenia samospráv z modelu VUC na model krajov sa mi javí veľmi dobrá. Vždy sa lepšie kontroluje menší priestor ako väčší. Nehovoriac o tom, že VUC je ďalej od obcí a miest, ktoré pod neho patria. Krajské správy by boli bližšie k “svojim”. A ak sme u samosprávnom hospodárení, samosprávy obcí by sa mali združovať do väčších celkov. Mnoho obcí veľmi zaostáva za priemerom manažovania svojich samospráv. Viem si predstaviť napr 3-4 obce združené pod jeden úrad a samosprávu by tvorili volení zástupcovia jednotlivých obcí. Len bohužiaľ zasa tu máme fenomén závisti. Sami občania by museli najprv pochopiť, že iba s väčším rozpočtom a personálnym potencionálom sa dá toho dosiahnuť viac. Ale to už nie je téma VUC ale jednotlivých samospráv.


#105

…lenže to by už nebola “samospráva” v pravom slova zmysle …menšie obce, ktoré by zákonite mali menej poslancov v spoločnom zastupiteľstve, by boli podriadené väčším obciam a ich vôli. Lokálpatriotizmus totiž veľmi dobre funguje na tejto úrovni riadenia. Podľa mňa by to prinieslo ešte viac nevraživosti a závisti, čo by zase iba nahralo extrémistom a populistom. Darmo by ste ľuďom vysvetľovali, že je to systémové opatrenie, keby okamžite nepocítili benefity z takejto zmeny. Darmo im budete vysvetľovať, že potrvá pár rokov, než sa veci ustália a že to bude pre nich určite dobré. Toto ľudia na slovensku počúvajú už desiatky rokov a vždy to boli iba sľuby, ktorých naplnenie iba málekody prinieslo reálny hmatateľný prospech.