Viera v 21.storočí

Viera v 21.storočí
0

#1

Na Slovensku sa zaužíval názor, že viera je zlučiteľná len s úzko chápaným konzervatívnym postojom k svetu. My sme však presvedčení, že hodnoty liberálnej demokracie, slobody, otvorenosti, rovnoprávnosti, či úcty k menšinám sú v dokonalom súlade s vierou, nádejou a láskou.

https://www.facebook.com/ProgresivneSlovensko/videos/831281577062586/