Voľby do komunálu a postrehy z pohľadu pozorovateľa

Voľby do komunálu a postrehy z pohľadu pozorovateľa
0

#1

Ako už istotne niektorí z vás viete, zúčastnil som sa v našej obci, v obci Jelka, komunálnych volieb ako pozorovateľ za Progresívne Slovensko.
Moje pocity sú trochu zmiešané.
Na jednej strane celkom fajn byť ako sa vraví pri tom, sledovať voľby a najmä sčítanie hlasov, na strane druhej je to obrovská časová zátaž najmä pre volebnú komisiu.
Je pravdou, že som vo volebnej miestnosti nebol cele voľby, keď som odvolil, zostal som tam krátky čas, s tým že som oboznámil predsedkyňu volebnej komisie o mojom zaujme byt ako pozorovateľ pri sčítaní hlasov.
Do volebnej miestnosti som sa vrátil o 20 hodine a zostal tam až do podpisu zápisnice, čo bolo cca okolo 2:10 hodiny ranej.
A aký z tohto celého vyvodzujem záver? V kazom prípade je nevyhnutnosťou presadzovať elektronické voľby, ktoré by zkrátili čas potrebný na sčítanie hlasov a uľahčili by život nielen volebným komisiám ale aj občanom. Najlepšie by boli asi elektronické hlasovacie boxy (jasne že za plentou), kde by občan priložil preukaz totožnosti (s čipom) a jednoduchým úkonom hoci aj na dotykovú obrazovku by odvolil. Nazdávam sa, že niečo také vo svete už existuje ak sa nemýlim. Okrem toho žijeme už vo 21-vom storočí.

Čo ty na to Michal @truban, neuvažuje sa o niečom takom v oblasti digitalizácie štátnej správy? Ozaj potrebujeme vo voľbách minúť tak veľa papiera? :roll_eyes: