Záznam livestreamu Martina Dubéciho k aktuálnym témam k bezpečnosti - 16.5.2018

Záznam livestreamu Martina Dubéciho k aktuálnym témam k bezpečnosti - 16.5.2018
0

#1

@dubeci